Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play ตัวอย่างจดหมายสั่งซื้อ xls - P(7) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   ตัวอย่างจดหมายสั่งซื้อ

Sheet1
27, acquisition, การซื้อกิจการ, flow, กระแส, reaction, ปฏิกิริยา. 28, across, ข้าม .... 185 , aunt, ป้า, health, สุขภาพ, sample, ตัวอย่าง. 186, author ..... 440, cloud, เมฆ, letter, จดหมาย, straightforward, ซื่อตรง ... 465, command, คำสั่ง, list, รายการ, subject, เรื่อง.
File link: http://bpritchett.pbworks.com/f/word%2520lists%2520Thai.xls
20%
View Online - Sheet1
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจจีน - ศูนย์ บรรณ สารสนเทศ ...
106, 105, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะจัดการงานนอกคำสั่ง, ไพจิตร ปุญญพันธุ์, 25--, 3, - ... 125, 124, จดหมายธุรกิจภาษาอังกฤษ, -, 25--, 2, ต้นธรรม ... 133, 132, ตัวอย่างแบบนิติกรรมสัญญาประเภทต่าง ๆ เล่ม 3, ประเสริฐ เลียงฤทธิวงศ์, 25--, 2, - ...... 477, 476, หลักการบริหารการปกครองคัมภีร์หลี่ซื่อชุนชิว, ทองแถม นาถจำนง.
File link: http://www.lib.hcu.ac.th/BookFile/BA/CB.xls
20%
View Online - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจจีน - ศูนย์ บรรณ สารสนเทศ ...
ทะเบียนหนังสือรับปี 2555 - องค์การ บริหาร ส่วน ตำบล จอม สวรรค์
แม่จัน, อบต.จอมสวรรค์, การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุและการจัดซื้อ, ส่วนการคลัง ..... แม่จัน, อบต.จอมสวรรค์, มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติครั้งที่, หนังสือสั่งการ.
File link: http://www.jomsawan.com/images/column_1355369475/tam.xls
20%
View Online - ทะเบียนหนังสือรับปี 2555 - องค์การ บริหาร ส่วน ตำบล จอม สวรรค์
ประกาศประตูเปิดปิดน้ำ.xls - สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
23 พ.ค. 2013 ... 38, ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 300.00 บาท ได้ที่ ที่ทำการองค์การ บริหาร .... 100, ขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความ คุ้มกันเช่นว่านั้น .... ๆ ทราบแล้วโดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำ.
File link: http://www.chachoengsao.g...9%2589%25E0%25B8%25B3.xls
20%
View Online - ประกาศประตูเปิดปิดน้ำ.xls - สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
คำตอบ จากการอบรมหลักสูตร "" ระหว่าง วันที่ 1 - สำนักบริหารกลาง ส.ป.ก ...
19 ส.ค. 2011 ... 61, ขอความเห็นชอบซื้อ/จ้าง ได้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ทำข้อมูลหลักผู้ขาย มือ ... สั่งการ หรืออาจจะ ต้องดำเนินการตามเงื่อนไขของสัญญายืมเงินในกรณีจำเป็น ..... 290, ลำดับที่ 10 ) เรื่องของ ค่าตอบแทน มีตัวอย่างของค่าใช้จ่ายที่จัดอยู่ในหมวดค่าตอบ ใน (18) ...
File link: http://www.ctalro.com/images/QA2551.xls
20%
View Online - คำตอบ จากการอบรมหลักสูตร
Menu - ห้าง สรรพ สินค้า คลัง พลาซ่า
43, 8, ซองจดหมายและป้ายเลเบล, 1, 2. 44, - ซองจดหมาย ... 30, - ดูตัวอย่างก่อนพิมพ์. 31, - สั่งพิมพ์เวิร์กชีต .... 16, - โครงสร้าง Table ในระบบข้อมูลลูกค้าและการสั่งซื้อ.
File link: http://www.klangplaza.com/UserFiles/File/ComContent.xls
20%
View Online - Menu - ห้าง สรรพ สินค้า คลัง พลาซ่า
คำพื้นฐานภาษาไทยอนุบาล-ประถม
6, ล้าง, พี่, ซื้อ, รู้, อยู่, ได้, หนังสือ, น้ำ, นอน, รถ, ตรวจสอบแล้ว, คำที่ซ้ำกับชั้น ป.2 .... 92, สวม, สวย, สอน, สอบ, ส้อม, สะดือ, สะพาน, สะอาด, สั่ง, สังกะสี ..... เครื่องแบบ, เครื่องปรุง, เครื่องมือ, เครื่องยนต์, เครื่องเรือน, เครื่องเล่น, เครื่องหมาย, งานประดิษฐ์, จดหมาย ... 312, ต้นองุ่น, ต้นแอปเปิ้ล, ตลาดนัด, ตักบาตร, ตัวคูณ, ตัวเลข, ตัวหาร, ตัวอย่าง, ตาขวาง, ต่าง ประเทศ.
File link: http://202.143.161.138/borket/office/thaibasicword.xls
20%
View Online - คำพื้นฐานภาษาไทยอนุบาล-ประถม
แบบตรวจสอบบัญชี
176, บริษัท / ห้างร้าน ที่สั่งซื้อ เลขที่เอกสารอ้างอิง. 177, 3. รายละเอียดพัสดุ ในทะเบียนคุม ที่ระบุว่าอยู่หน่วยงานใด. 178, กับการตรวจว่ามีอยู่จริง ณ หน่วยงานนั้น ถูกต้อง ตรงกัน.
File link: http://samutprakarninsure.files.wordpress.com/2012/05/accaudit.xls
20%
View Online - แบบตรวจสอบบัญชี
คะแนนส่วน 1 - รพ.สต.ขนาบ นา ก
มีระบบรับ - ส่งหนังสือราชการทางอิเล็คทรอนิกส์/CD, สีฟ้า = คำสั่ง มติครม.ระเบียบ ๒ .... มี แฟ้มเอกสารการจัดซื้อ/จ้างและการใช้จ่ายเงินบำรุงถูกต้อง เป็นปัจจุบัน. 126, 8. ..... มีเอกสาร หรือจดหมายข่าวเผยแพร่และเป็นสื่อกลาง. 107, 7. .... ทะเบียนแม่ตัวอย่าง. 16, 8.
File link: http://www.pakphananghealth.com/data2555/1/kpm.xls
20%
View Online - คะแนนส่วน 1 - รพ.สต.ขนาบ นา ก
ตัวอย่าง
ตัวอย่าง ... 10, 5, เขียนเช็คสั่งจ่าย (เงินงบประมาณ เงินอุดหนุน เงินบำรุงการศึกษา), ฉบับ, 300, 5, 0, 0 ..... 163, 1, จัดทำจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์, ฉบับ, 100, 30, 0, 0, 3000, 0, 0 .... 241, 1, จัดเอกสารจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ-อุปกรณ์ตามงาน, ชุด, 400, 0, 1, 0, 0, 400, 0.
File link: http://rms.ptl.ac.th/slb2007/files/19299000010011302050882240_1.xls
20%
View Online - ตัวอย่าง