Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play รายชื่อครูเกษียณ ปี 2555 สพม 13 xls - P(2) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   รายชื่อครูเกษียณ ปี 2555 สพม 13

ราย ชื่อ - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
7, 3, นายสมนัส เมืองมุงคุณ, ครูโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา, คศ.3, 46760, 5600, 20, พฤษภาคม, 2495 ... 13, 9, นางอรชร ยาศิริ, ครู โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล, คศ.3, 49420, 5600, 10 ... 23, 19, นายประชา พิพัธนัมพร, ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน, คศ.3, 48540, 5600, 21 ... 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ...
File link: http://www.sesarea23.go.th/web/news_file/p41821671019.xls
80%
View Online - ราย ชื่อ - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
15-06-2012-17-11-2820120615171122-1255.xls - สำนักงานเขตพื้นที่ ...
15 มิ.ย. 2012 ... 4, ประกอบการวางแผนอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2555. 5. 6, 1. ชื่อสถานศึกษา โรงเรียน. ... 7, เปิดทำการสอนระดับชั้น ( ) อนุบาล - เด็กเล็ก, ( ) ป.1 - ป.6, ( ) ม.1 - ม.3, ( ) ม.3 - ม. ... 13 , ถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 2 รวมระยะทาง. .... สพม เขต 25 ... คน, 8) เกษียณปี2555(1 ต.ค.55) จำนวน..........................คน. 39, (1 ต.ค.2555) ...
File link: http://182.93.221.130/web...2820120615171122-1255.xls
80%
View Online - 15-06-2012-17-11-2820120615171122-1255.xls - สำนักงานเขตพื้นที่ ...
แบบสำรวจรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ครูและบุคลากร ... 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุ เมื่อสิ้น ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ... คศ.3, 47,660, 5,600, 6, พฤษภาคม, 2495, 3, กรกฎาคม, 2521 , 53/1 ม.8 ต. ... 13, เงินเดือน) ... 1, แบบสำรวจรายชื่อลูกจ้างประจำ ที่จะมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ ... ตำแหน่ง/ระดับ, หน่วยงานต้นสังกัด(สพท/โรงเรียน), อัตราเงินเดือน, วัน เดือน ปี เกิด, วันบรรจุ ...
File link: http://210.246.188.54/mty...5A2%25E0%25B8%2593551.xls
80%
View Online - แบบสำรวจรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
บัญชีแสดงรายชื่อผู้ประสงค์เข้าร่วมมาตรการ - สพม.10
บัญชีรายชื่อ ... ศ.2556 (1 ตุลาคม 2555). 3, โรงเรียน........................................ ... 9, ที่, ประชาชน, (พิมพ์ชื่อเต็ม), ระดับ, วัน, เดือน, ปี, นับถึง, เกษียณ, 30 ก.ย.55, ณ ... 13, 2, 5 0000 12345 99 5, กาญจนา, คงกระพัน, หญิง, ครู, ค.ศ.2, 12, ม.ค. 2498, 57, 02, พ.ค.
File link: http://www.sesa10.go.th/sesa10/data/jun55/4a.xls
80%
View Online - บัญชีแสดงรายชื่อผู้ประสงค์เข้าร่วมมาตรการ - สพม.10
ปฏิทินงาน / กิจกรรมประจำปีการศึกษา 2555
2, โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์. 3 ... 6, 2, จัดทำรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2555, 25-27 มี.ค. 55 ... 14, 10, ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2555, 27 พ.ค. ... 17, 13, กิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ, 1 ก.ค. ... 37, 33, จัดงานมุฑิตาจิตครู เกษียณอายุราชการ ประจำปี, 28 ก.ย. ... 54, 50, ส่งข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 2 / 2555, 7-11 ม.ค.
File link: http://www.ktanussorn.ac.th/cader%25202555.xls
80%
View Online - ปฏิทินงาน / กิจกรรมประจำปีการศึกษา 2555
รายชื่อส่งธนาคาร ครั้งที่ 19 - สก ส ค.ก ทม.
20 ก.ค. 2012 ... 3, รายชื่อสมาชิกที่ส่งเอกสารคำขอกู้ โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.( ขยายวงเงิน ... 11, A1171, น.ส.อุไรวรรณ, คุ้มวงษ์, 0969810, 1,400,000. 12, A1172, นายสมาน, ฉิมหิรัญ, 931775, 400,000. 13, A1173, นางกิตติยา, รุ่งสว่าง, 1115668, 400,000 ... 39, A1201, นายธรรมรงค์, สุนทรรัตนานนท์, 315162, รอเกษียณ ปี2555. 40, A1202 ...
File link: http://www.otepbangkok.com/download/S19.xls
80%
View Online - รายชื่อส่งธนาคาร ครั้งที่ 19 - สก ส ค.ก ทม.
สิ่งที่ส่งมาด้วย1 - ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ สพม.22
7, สำหรับข้อมูล ครู จ.18 ในปี 2555 และ 2556 แยกคำนวณได้ 2 กรณี ดังนี้ ... กรอกข้อมูลครู เกษียณอายุในแต่ละปี ( เช่น แบบความต้องการครูฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ให้ใช้ข้อมูล ... 28, กรอกข้อมูล ชื่อโรงเรียน / อำเภอ / สพท. ที่สังกัดเท่านั้น. 29 … .... 13, ปี พ.ศ. อ.1, อ.2, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, บร. ครู, รวม, บร. ครู, รวม, บร.
File link: http://eoffice.spm22.org/school_box/04229.21-1-1.16.39.xls
80%
View Online - สิ่งที่ส่งมาด้วย1 - ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ สพม.22
ตาราง 1-3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
กรอกข้อมูลครูให้ครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยปากกาสีดำหรือน้ำเงิน. 5, 5. ... ผู้ประสงค์เข้าร่วมารตร การฯ ต้องมีอายุราชการเหลือตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป. 7, 2. เงินเดือน ณ วันที่ 1 เม. ... สพม.เขต 23 ภายในวันที่ 13 มกราคม 2555. 14, 1. ... แบบสำรวจรายบุคคล จำนวน 2 ชุด (เฉพาะผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการ ฯ). 17 ... 7, 3, รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา, สพม. เขต 23, 3 ...
File link: http://www.sesarea23.go.th/web/news_file/p47464232052.xls
80%
View Online - ตาราง 1-3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
แบบกรอกรายละเอียด - สพป.พิจิตร เขต 1
9, ที่, ประชาชน, (พิมพ์ชื่อเต็ม), ระดับ, วัน, เดือน, ปี, นับถึง, เกษียณ, 30 ก. ... (9), (10), (11) , (12)=(10)-2555, (13), (14), (15), (16), (17)=(15)+(16), (18)=(17)*12, (19) ... 13, 2, 5 0000 12345 99 5, กาญจนา, คงกระพัน, หญิง, ครู, ค.ศ.2, 12, ม.ค. 2498, 57, 02, พ.ค.
File link: http://www.phichit1.go.th/UserFiles/File/ex_early56.xls
80%
View Online - แบบกรอกรายละเอียด - สพป.พิจิตร เขต 1
แบบรายงานข้อมูล 10 มิ.ย.55 - ส พ ป.ระนอง
13, แบบ 2 โรงเรียนประถมศึกษาที่มีนักเรียน 121 คนขึ้นไป และจัดการเรียนการสอน อ.1-ป.6 หรือ ป.1-ป.6. 14. 15, อัตราส่วน .... ประจำรายชั้น ÷ 40 (นร.: ห้อง) เศษ 10 คนขึ้น (0.25) .... (ขยายโอกาสทางการศึกษา), ข้าราชการครูฯ เกษียณปี 2555 .......... คน .... 30, ชื่อผู้กรอก ข้อมูล . .... 4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, รวม, ตาม จ.18, ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. -ขาด , ...
File link: http://www.rnedu.go.th/mu...25B4%25E0%25B8%25A255.xls
80%
View Online - แบบรายงานข้อมูล 10 มิ.ย.55 - ส พ ป.ระนอง