Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play ขั้นเงินเดือนทหาร xls - P(11) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   ขั้นเงินเดือนทหาร

tamnang0551.xls
41, 23, พนักงานขาย, มาก, ชาย, 21-35, ม.6+, ตามตกลง, - ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ เรียน ร. .... ชาย, 28+, ม.3+, 5,000/เดือน, - ทดลองงาน 3 เดือน จะปรับเงินเดือนขึ้นให้ ... 128, 63, พนักงานบัญชี, 1, หญิง, 25+, ปวส/บัญชี, 4,500/เดือน, - มีความรู้ด้านบัญชีขั้น พื้นฐาน.
File link: http://www.industry.go.th...hments/16/tamnang0551.xls
4%
View Online - tamnang0551.xls
revise1 - www.hr304.com
28, 25, ผลสำรวจอัตราการขึ้นเงินเดือน การจ่ายโบนัส ในปี 2555 และประมาณการในปี 2556 .... 4, มี/ไม่มี, แบบคงที่ทุกเดือน, แบบขั้นบันได, อื่นๆ, มี/ไม่มี, จำนวน, เช้า, กลาง วัน, เย็น ...... ลาเพื่อเข้ารับราชการทหาร / ลาเพื่อทำหมัน / ลากิจเพื่อรับปริญญา, ทำบัตรประชาชน, ...
File link: http://hr304.com/upload/revise1.xls
4%
View Online - revise1 - www.hr304.com
Benefit 2
... จำนวนพนักงาน ณ 30 เมษายน 2013, % ที่ลดลงหลังค่าแรงขั้นต่ำขึ้น 300. .... ลาสมรส, ลาบวช, ลาคลอด, ลารับราชการทหาร, ลาทำบัตรประชาชน, ลาอื่นๆ, อื่นๆ ระบุ, อื่นๆ ระบุ, อื่นๆ ระบุ .... ค่าเสี่ยงภัยตามลักษณะงาน บาทต่อเดือน หรือวัน (ได้รับนอกเหนือจากฐานเงินเดือน).
File link: http://www.konayutthaya.com/announcement/APMRPGSalarySurvey2013.xls
4%
View Online - Benefit 2
ผังบัญชีมาตรฐาน Version 28 - กอง คลัง - กรมสุขภาพจิต
212, 5, 1, 01, 01, 01, 01, บัญชีเงินเดือน, ค่าใช้จ่ายเงินเดือน ..... อาวุธยุทโธปกรณ์ทาง ทหาร, ค่าใช้จ่ายที่รับรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหาร  ...
File link: http://www.finance.dmh.go.th/ebooks/admin/272255215260.xls
4%
View Online - ผังบัญชีมาตรฐาน Version 28 - กอง คลัง - กรมสุขภาพจิต
เทศบาล - องค์การ บริหาร ส่วน ตำบล ละ มอ
7, ลำดับ, คำนำ, ชื่อ, สกุล, เลขประจำตัว, ว/ด/ป/เกิด, วุฒิการศึกษา, สาขา, จากสถาบัน, ตำแหน่ง, ว/ด/ป/ ที่, ระดับ, เงินเดือน, ว/ด/ป/ ที่เข้า, ปีเกษียณ, ร้ายแรง/, ว/ด/ป/ ที่, รับชั้น, รับ เมื่อ.
File link: http://www.lamo.go.th/cen...f58716a0ef7bfdcb57c49.xls
4%
View Online - เทศบาล - องค์การ บริหาร ส่วน ตำบล ละ มอ
มารับสมัครเอง - สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
3, สถานที่ตั้งเลขที่ 3498 ชั้น 2 หมู่ - ซอย - ถนน ลาดพร้าว แขวง/ ตำบล คลองจั่น เขต/อำเภอ .... 89, - งานด้านบัญชีเงินเดือน การรับสมัคร, 2, ช/ญ, 20 - 35, ป. ...... 503, ค่ายทหาร.
File link: http://www.chachoengsao.go.th/data/cco/makro.xls
4%
View Online - มารับสมัครเอง - สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
เงินเดือน เมษายน 2555 - โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว
1, บัญชีรายละเอียดแจ้งผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ...... 777, 10, นาง, ต้องตา, ยุธทหาร, ครู, 12594, คศ.1, 13,860, 14,220, ข้อ 6, 5 3001 ...
File link: http://www.schoolnyk.com/download/29.xls
4%
View Online - เงินเดือน เมษายน 2555 - โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว
พ.ค. - วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
... และประเพณี, งานกิจกรรม. 40, โครงการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร, งานกิจกรรม ..... 4, การขอเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการ, งานบุคลากร.
File link: http://www.technicprachin..._work/calendawork2552.xls
4%
View Online - พ.ค. - วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
เอกสารหมายเลข 1 - สถจ.ตาก
หนังสือรับรองการผ่านงานของ. 21, จังหวัดทหารบกตาก ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.35-. 22, 1 พ.ค. .... อัตราเงินเดือนถึงขั้น, ผ่านการประเมิน. 23, 4, น.ส.รวีวรรณ สุวรรณทับ, ปวช.บริหารธุรกิจ ...
File link: http://www.taklocal.org/dnm_file/govdoc_stj/75_center.XLS
4%
View Online - เอกสารหมายเลข 1 - สถจ.ตาก
ตัวอย่าง
225, 11, การของเลื่อนขั้นเงินเดือน(คำสั่ง,จัดประชุม,รายงานการประชุม,สรุปผล), ฉบับ, 20, 0 ..... 427, 5, ดำเนินการกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญและนักศึกษาวิชาทหาร, โครงการ ...
File link: http://rms.ptl.ac.th/slb2007/files/19299000010011302050882240_1.xls
4%
View Online - ตัวอย่าง