Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play โครงงานเพาะเห็ดนางฟ้า~9 xls - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   โครงงานเพาะเห็ดนางฟ้า~9

Sheet1
1, สรุปผลการดำเนินงานของโครงการชุมชนพอเพียงตัวอย่างการดำเนินงานที่ดี. 2, (Best Practices) ... 8, 4, กุฉินารายณ์, ยุ้งฉาง ธนาคารข้าว, บอนเขียว, 9, นาขาม, 567, 5, 500,000 ... 17, 13, นามน, เพาะเห็ดนางฟ้า เห็ดขอนขาว, ดงสยาม, 14, นามน, 563, 5, 250,000 ...
File link: http://123.242.175.89/office/plane/Best_Practices.xls
99%
View Online - Sheet1
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรกร ปี 53
10, หมู่ที่ 2 ตำบลตลุกกลางทุ่ง, - การเขียนโครงการ, - มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ... 25 ราย, 24 กุมภาพันธ์ 2553, - ชี้แจงโครงการฯ, - ยุวเกษตรกรในโรงเรียนสามารถเพาะเห็ดฟาง ...
File link: http://www.tak.doae.go.th/Report_1%2520pnatak.xls
99%
View Online - รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรกร ปี 53
แผนพัฒนาการเกษตร ปี 2557-2559 - สำนักงาน เกษตร อำเภอ โพน สวรรค์
10, 2, โครงการพัฒนาจุดสาธิตการเกษตรประจำตำบล, -เพื่อเป็นเรียนรู้ด้านการเกษตร, พัฒนาต่อยอดจุดสาธิต จำนวน 1 .... 55, 10, โครงการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า, - เพื่อเป็นการ ถ่ายทอดเทคโน ... 63, 11, โครงการฝึกอบรมการเพาะเห็ดนางฟ้า, - เพื่อเป็นการถ่ายทอดเท คโน ...
File link: http://phonsawan.nakhonphanom.doae.go.th/plan%2520-3-56.xls
99%
View Online - แผนพัฒนาการเกษตร ปี 2557-2559 - สำนักงาน เกษตร อำเภอ โพน สวรรค์
ผลการดำเนินงาน / การเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ...
81, 75, โครงการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมเพื่อสวัสดิการในสังคม (บ้านคลองพีด), 10, ห้วยแร้ง, เมือง ..... 154, 148, โครงการเพาะเห็ดนางฟ้าตามแนวทางยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข (บ้านแสนตุ้ง) ...
File link: http://www.trat.go.th/modules/it1/plan_51.xls
99%
View Online - ผลการดำเนินงาน / การเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ...
5000 ล้านบาท - สำนักงานจังหวัดชัยนาท
16, 10, ฝึกอาชีพทำดอกไม้จันและจัดทำดอกไม้สดงานศพและงานพิธีต่าง ๆ, หมู่ที่ 5, หาด ท่าเสา, เมือง, 1, 1, 1 ..... 116, 110, โครงการส่งเสริมอาชีพกุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า, หมู่ที่ 5, ต.
File link: http://www.chainat.go.th/...sook50/re_oct50/re_5k.xls
99%
View Online - 5000 ล้านบาท - สำนักงานจังหวัดชัยนาท
Sheet1 - สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
7, 6.12 การจัดการประชุมเพื่อการเรียนรู้และติดตามผลโครงการแต่ละ โครงการ, 21, 19, 16, 21, 19, 15, 20, 17 ... 36, 6.15.10 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า ( 2 ชุมชน), /, /, /, /, /, 50,000 ...
File link: http://exten.pn.psu.ac.th/web53/continue/oxfam/files/plan/files_2.xls
99%
View Online - Sheet1 - สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จำแนกตามอำเภอ - สำนักงานจังหวัดปทุมธานี
2, แผนยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุขจังหวัดปทุมธานี (อนุมัติครั้งที่ 3 - 61 โครงการ). 3, ประจำปีงบประมาณ ... 25, 1, สามโคก, เพาะเห็ดนางฟ้าฮังการีแบบโรงเรือน, หมู่10 ต. บางเตย ...
File link: http://www.pathumthani.go.th/KKK.xls
99%
View Online - จำแนกตามอำเภอ - สำนักงานจังหวัดปทุมธานี
ปี 2553 ครั้งที่ 12 จ - ชุมชนพอเพียง
ต่อยอดส่งเสริมกลุ่มอาชีพเพาะเห็ดภูฐานและเห็ดนางฟ้า, 150,000, 250,000, 2552, 12จ. 11, 10, 12010809, บางกร่าง, อำเภอเมืองนนทบุรี, นนทบุรี, 2.โครงการผลิตปุ๋ยชีวภาพ-ปุ๋ย ...
File link: http://www.chumchon.go.th/Files/Download/1302508461.xls
99%
View Online - ปี 2553 ครั้งที่ 12 จ - ชุมชนพอเพียง
ประจำปี2555
1, โครงการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ ประจำปี 2555 ... 9, 3, นายอรรถ, อินทรกุศล, 91, 8/1, 2, ฟากท่า .... 48, 13, นางอินตอง, จันโสดา, 30, 9, เพาะเห็ดนางฟ้า ...
File link: http://www3.cdd.go.th/fak...25E0%25B8%25B5%252055.xls
99%
View Online - ประจำปี2555
แบบ อก.2 หน้า 1, 4 - ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ
โครงการเลี้ยงไก่ไข่, (3.2)ฟอง/(3.3)กก. 10, 2.2.โครงการเลี้ยงสุกร, (3.2)ตัว. 11, 3, เพาะ เห็ด. 12, 3.1โครงการเพาะเห็ดฟางเห็ดนางฟ้า, (3.2)กก. 13, 4, ประมง. 14, 4.1โครงการ เลี้ยง ...
File link: http://www1.nsdv.go.th/lunchvec/form_lp1.xls
99%
View Online - แบบ อก.2 หน้า 1, 4 - ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ