Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play รูปวาดประเพณีไทยๆ xls - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   รูปวาดประเพณีไทยๆ

ประวัติศาสตร์ - ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
[และคนอื่น ๆ]...... ss:StyleID=" StringLiteral">วัฒนธรรมและประเพณีไทย / พัว อนุรักษ์ราช มณเฑียร. .... ของคนไทย= Unser Konig / กรองแก้ว บูรณะกิจ ; เกรียงเทพ วีระนันทนาพันธ์. ...... เมืองไทย, แบบเรียนและอนุสาวรีย์ : ว่าด้วยวัฒนธรรม, รัฐ และรูปการจิตสำนึก / นิธิ ...
File link: http://www.clm.up.ac.th/d...8%25A3%25E0%25B9%258C.xls
99%
View Online - ประวัติศาสตร์ - ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
Report - สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย
6, งานประเพณีอัญเชิญพระพุทธรูปแวดเวียงเจียงฮาย, สชร. ... 0 5371 7433, 0 5374 4674-5, งานอื่นๆ, ระดับน่าสนใจ, สนับสนุน, 0.00, 0.00, 0, 0, ทุกๆปี ... (สำนักงานเชียงราย), 13/02/2556, 15/02/2556, บ้านร่มฟ้าไทย ภูชี้ฟ้าต. .... การประกวดกว่าง และภาพวาดกว่าง
File link: http://www.cots.go.th/calendarTravel.xls
99%
View Online - Report - สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย
รายชื่อหนังสือใหม่กลุ่มหนึ่ง - สำนักหอสมุดกลาง มศว - มหาวิทยาลัย ...
23 พ.ย. 2010 ... 50, 45, ประเพณีไทยภาคเหนือ /, 45, สงวน โชติสุขรัตน์. ... 80, 74, เรื่องง่าย ๆ ความหมายดี ๆ /, 74, สุริยเทพ ไชยมงคล. ... 86, 80, รูปแบบการส่งเสริมการอ่านของเด็กปฐมวัยในทรรศนะ ของครูและผู้ปกครอง : งานวิจัย /, 80, สุขุม เฉลยทรัพย์. ... 99, 92, ศิลปะการวาดและการ ออกแบบแฟชั่น = Art of fashion drawing & design /, 92, รุ่งทิวา ...
File link: http://lib.swu.ac.th/imag...5E0%25B8%25A2.%252053.xls
99%
View Online - รายชื่อหนังสือใหม่กลุ่มหนึ่ง - สำนักหอสมุดกลาง มศว - มหาวิทยาลัย ...
ทะเบียนคลังปัญญาผู้สูงอายุชุมชน จังหวัดนครสวรรค์ - สำนักงานพัฒนาสังคม ...
19, 16, นางสาว, สำเภา, เปียไพบูลย์, 61, อื่น ๆ ... 22, 19, นาง, แปง, รูปแถง, 82, ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี .... ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การบำรุง การป้องกันรักษาพืช วาดภาพ ขับร้องเพลงไทย (นางเพลง) กลุ่มออมทรัพย์, ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า, 145/2, 5, สวรรค์วิถี 58 ...
File link: http://www.nakhonsawan.m-society.go.th/Elderly.xls
99%
View Online - ทะเบียนคลังปัญญาผู้สูงอายุชุมชน จังหวัดนครสวรรค์ - สำนักงานพัฒนาสังคม ...
เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน - การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
6, * ชมดอกบัวตองบาน/ วิถีชีวิตชาวไทยภูเขา 6 เผ่า, ที่ว่าการอำเภอแม่ฟ้าหลวง โทร. 0 5376 7038 ... 46 จัดเสนอละครเวทีในรูปแบบแสดงเดี่ยว เรื่อง ราโซมอน เวลา 20.00 น. ... 42, * การแสดงดนตรีล้านนาร่วมสมัย/ การประกวดภาพวาดของนักเรียนระดับมัธยม. 43. 44. 45 ... 59, 2-Jan-47, เทศกาลประเพณีปีใหม่ลูกข่างชาวไทยภูเขาเผ่าอาข่า, หมู่บ้านสามัคคี เก่า อ.
File link: http://www2.tat.or.th/tat_branch/upload/dow/54/Major%2520Event.xls
99%
View Online - เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน - การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กำหนดการแข่งขันการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) - สพป.มุกดาหาร
17, การแข่งขันวาดภาพระบายสี, ม. 4 - ม.6, ", ", 3. นางเหมวรรณ เจริญศรี. 18, ร.ร.ฤทธิยะวรร ณาลัย. 19, 26 ม.ค. 54, การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี, ป.1 - ป.3, ชาเลนเจอร์ 3 ...
File link: http://www.mdh.obec.go.th/web/news_file/p96913741429.xls
99%
View Online - กำหนดการแข่งขันการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) - สพป.มุกดาหาร
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
14, วาดภาพลายเส้น, ม.๑-๓, เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี, ตามเขตเดิม. 15, นราธิวาส, ตามเขตเดิม. 16, เฉลิมพระเกียรติฯยะลา, ตามเขตเดิม. 17, การเขียนภาพไทยประเพณี, ม.๑-๓  ...
File link: http://www.mathayom15.org/web2012/files/add/art.xls
99%
View Online - 6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
รายการครุภัณฑ์ปี 2551 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3, แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฎิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต, แผนงาน : การเรียนการ สอน ... ชุดวาดภาพสำหรับห้องปฎิบัติการ, 1 ชุด, 151,200, 6. ... 36, 3.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่นๆ, 9,943,700, 3.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่นๆ, 9,943,700 ... 54, จิตรกรรมไทย, จิตรกรรมไทย ...... 3, แผนงบประมาณ : การอนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม, แผนงาน : ศาสนา ศิลป ...
File link: http://www.fis.oop.cmu.ac...E0%25B9%258C%25202551.xls
99%
View Online - รายการครุภัณฑ์ปี 2551 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
... ü, แฮปปี้คิดส์, 85. 49, 41, 12เดือนของไทย, ü, ไทยวัฒนาพานิช, 50 ... ü, เกริกยุ้นพันธ์, 195. 78, 70, คุณกลม ๆ เล็ก ๆ, ü, แพรวเพื่อนเด็ก. ..... 246, 238, ประเพณีไทย, ü, ü, ต้นอ้อ, 44. 247, 239, ปีศาจ .... 336, 328, รูปวาดของครูคชา, ü, แม็คจำกัด, 50. 337, 329, เรือ ...
File link: http://202.143.190.245/khonkaen3/inno_file/p29830321504.xls
99%
View Online - สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
แม่แจ่ม - สพม.34
60, 48, 3, การแข่งขันวาดภาพระบายสี, ม.1-3, เดี่ยว, ช่องฟ้าซินเซิงวานิชบำรุง, ยุพราช, นว มินทร์ ... 62, 50, 5, การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี, ม.1-3, เดี่ยว, พร้าววิทยาคม, หอพระ, พร้าว ..... ขอให้ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ และดำเนินการตามขั้นตอน ได้ที่ www.pc61.net.
File link: http://www.secondary34.go.th/UserFiles/File/silapa/doc07.xls
99%
View Online - แม่แจ่ม - สพม.34