Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play รูปภาพคอมพิวเตอร์~11 xls - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   รูปภาพคอมพิวเตอร์~11

Sheet1
6, (SMIS ๘ หลัก), จำนวนนักเรียน, จากงบประมาณ, นอกงบประมาณ, รวมทั้งหมด, รูปแบบ, หมายเหตุ. 7, ณ 16 พ.ค. 55, (เครื่อง), (เครื่อง), (เครื่อง), ระบบคอมพิวเตอร์. 8. 9. 10. 11 ...
File link: http://202.143.169.168/doc_cm2/file1.xls
99%
View Online - Sheet1
รายงานสถานะภาพคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
1, เอกสาร 2. 2, รายงานสถานะภาพคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552. 3, (จำนวนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ ตั้งแต่อดีต ...
File link: http://www.csd.go.th/cibp...aze45cq5sav55zkqbw245.xls
99%
View Online - รายงานสถานะภาพคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
แจ้งการจัดสรรเงินเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ 2554 (งบลงทุน)
เครื่องสำรองไฟขนาด ๑๕๐๐ VA, 1 เครื่อง, 19,000, คอมพิวเตอร์. 23, 2100606013110046, 210061000F4236, 3. เครื่องกวาดบันทึกภาพ (Scanner), 1 เครื่อง, 43,000 ...
File link: http://www.dmsc.moph.go.t...8%2591%25E0%25B9%258C.xls
99%
View Online - แจ้งการจัดสรรเงินเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ 2554 (งบลงทุน)
แบบขอรับการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา
ศ. 2554. 3, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1. 4, ที่, รหัสโรงเรียน(smis 8 หลัก), ชื่อโรงเรียน, จำนวนนักเรียน, รหัส, รูปแบบระบบคอมพิวเตอร์. 5, (รูปแบบระบบ ...
File link: http://plan.phrae1.in.th/...259B%25E0%25B8%25B554.xls
99%
View Online - แบบขอรับการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา
องค์ประกอบและค่าร้อยละของคณะ/สาขาวิชา ในการรับบุคคลเข้าศึกษาใน ...
39, คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 ..... สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, -, 15, -, 72, 15, 73, 20, 35 ...
File link: http://web.reg.tu.ac.th/r..._admission/54/AD_TU54.xls
99%
View Online - องค์ประกอบและค่าร้อยละของคณะ/สาขาวิชา ในการรับบุคคลเข้าศึกษาใน ...
สถิติจากแบบสอบถามหลักสูตร การนำเสนองานแบบมืออาชีพ
9, เหตุผลที่สนใจเข้ามารับการฝึกอบรมที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... 1 หลักสูตร), แต่งภาพถ่าย, ตัดต่อ VDO (ภาพเคลื่อนไหว) ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์, 1, 14.29 ...
File link: http://home.kku.ac.th/som...r_presentation_course.xls
99%
View Online - สถิติจากแบบสอบถามหลักสูตร การนำเสนองานแบบมืออาชีพ
จำนวนคอมพิวเตอร์ - ส พ ป.ศก. เขต 3
3, ที่, รหัส, โรงเรียน, ตำบล, อำเภอ, ประจำห้องเรียน, ประจำห้องปฏิบัติการ, ประจำห้องสมุด, คอมฯ, server, ห้อง, รวม. 4, รูปแบบ, รูปแบบ, จำนวนชุด, สถานศึกษา, สมุด, (เครื่อง). 5, 1 ...
File link: http://www.ssk3.obec.go.th/files/comp.xls
99%
View Online - จำนวนคอมพิวเตอร์ - ส พ ป.ศก. เขต 3
1 - โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
3, เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี( คอมพิวเตอร์). 4, การแข่งขันสร้างภาพเคลื่อนไหว ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6). 5, อันดับที่, ชื่อ - ...
File link: http://www.samsenwit.ac.th/index_files/bkk1/sil2552/sum.xls
99%
View Online - 1 - โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
OK - ส พ ป.หนองคาย เขต 1
7, 5, คลิก setup (รูปชุดคอมพิวเตอร์). 8, 6, คลิกที่ Continue. 9, 7, พิมพ์ชื่อ ที่ Name โรงเรียน...... Organization สพป.นค.1 แล้ว OK คลิก OK อีกครั้งและคลิก OK อีกครั้ง ...
File link: http://www.nkedu1.go.th/saraly/msaraly.xls
99%
View Online - OK - ส พ ป.หนองคาย เขต 1
หมายเหตุ
11, ป.5, 9, 11, 0, 6, การวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์ (1-3), แผนการจัดการเรียนรู้สาระการงาน อาชีพและเทคโนโลยี, เหรียญทอง การวาดภาพโปรแกรมกราฟฟิกคอมพิวเตอร์ ...
File link: http://210.1.20.23/mhk2/u...8%25A9%25E0%25B8%25B2.xls
99%
View Online - หมายเหตุ