Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play รหัสเลขทะเบียนครุภัณฑ์ xls - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   รหัสเลขทะเบียนครุภัณฑ์

Sheet1
3, รหัสหน่วยบริการ, ประเภท, รหัสเลขทะเบียนครุภัณฑ์, รุ่น, ยี่ห้อ, บริษัทที่จำหน่าย, ราคาที่ จัดซื้อ, ปีที่ได้รับ, แหล่งงบประมาณ, สภาพ, หมายเหตุเพิ่มเติม, จำนวนครั้งที่ซ่อม, ค่าซ่อม ...
File link: http://www.yimsodsai.com/...2014850824_1369038753.xls
99%
View Online - Sheet1
รายละเอียดครุภัณฑ์ - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
19, รายการ หมายถึง ประเภทครุภัณฑ์. 20, ยี่ห้อ หมายถึง ยี่ห้อ รุ่นของประเภทครุภัณฑ์. 21, รหัสครุภัณฑ์ หมายถึง เลขทะเบียนครุภัณฑ์ที่หน่วยงานเป็นผู้กำหนด. 22, จำนวนเงิน ...
File link: http://netgrp.cad.go.th/download/Question_computer_2554.xls
99%
View Online - รายละเอียดครุภัณฑ์ - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ตัวอย่างทะเบียนคุมทรัพย์สินปี56 - กรมปศุสัตว์
7, เลขที่ผลิตภัณฑ์, เลขทะเบียนครุภัณฑ์ที่ออกโดยฝ่ายพัสดุ. 8, รหัสศูนย์ต้นทุน, รหัสศูนย์ ต้นทุนในระบบ GFMIS. 9, ชื่อหน่วยงาน, ชื่อของหน่วยงาน. 10, ชื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้บริจาค  ...
File link: http://www.dld.go.th/finance/passadu/year56/Feb/15022556.xls
99%
View Online - ตัวอย่างทะเบียนคุมทรัพย์สินปี56 - กรมปศุสัตว์
ทะเบีย - สำนักชลประทานที่ 2
ใช้ประจำที่, หลักฐานการจ่าย, รหัสสินทรัพย์ที่ได้จากระบบ GFMIS, หน่วยบิกจ่าย, ทะเบียน ตรวจสอบ, สถานะการตรวจสอบ. 4, รายการครุภัณฑ์, รหัสครุภัณฑ์, หมายเลขและทะเบียน ...
File link: http://www.ori2.com/web/m...E0%25B9%258C%252059-1.XLS
99%
View Online - ทะเบีย - สำนักชลประทานที่ 2
แบบพัสดุครุภัณฑ์ - สพป.ลบ.1
8, วัน เดือน ปี, เลขที่, ยี่ห้อ ชนิด แบบ, หมายเลข, ราคาต่อหน่วย, วิธีการได้มา, เลขที่, ใช้ ประจำที่, หลักฐาน, รายการ, เลขที่, หมายเหตุ. 9, หรือรหัส, ขนาดและลักษณะ, และทะเบียน ...
File link: http://www.lopburi1.go.th/form/form35.xls
99%
View Online - แบบพัสดุครุภัณฑ์ - สพป.ลบ.1
ดาวโหลดแบบฟอร์ม - กรมทางหลวงชนบท
2, แบบขอจำหน่ายบัญชีครุภัณฑ์ยานพาหนะสคก.6-1. 3, รายละเอียดประจำครุภัณฑ์, หมายเลขรหัส. 4, ประเภท… ... เลขทะเบียน............................… 6, การได้มาของครุภัณฑ์.
File link: http://mec.drr.go.th/pdf/form_standard_system/formsale_m.xls
99%
View Online - ดาวโหลดแบบฟอร์ม - กรมทางหลวงชนบท
ผนวก ก. - จังหวัดเชียงใหม่
30, (2), วัน/เดือน/ปี, หมายถึง, วัน เดือน ปี ที่ลงทะเบียนสินทรัพย์. 31, (3), หมายเลขรหัส ครุภัณฑ์, หมายถึง, ตัวเลขที่กำหนดรหัสครุภัณฑ์ จำนวน 3 ชุด ประกอบด้วย " ปีงบประมาณ ...
File link: http://www.chiangmai.go.th/upfiles/1265685021.xls
99%
View Online - ผนวก ก. - จังหวัดเชียงใหม่
ไฟล์ที่ 3 - เชียงใหม่ เขต 3
ทะเบียนครุภัณฑ์ ... 6, วัน เดือน ปี, เลขที่หรือรหัส, ยี่ห้อ ชนิด แบบ, หมายเลข, ราคาต่อหน่วย, วิธีการได้มา, เลขที่, ใช้ประจำ ... 2, รายการและรายละเอียด, หมายเลขครุภัณฑ์, หมายเหตุ.
File link: http://audit.cmarea3.go.t...EAbjac31633WedJul2010.xls
99%
View Online - ไฟล์ที่ 3 - เชียงใหม่ เขต 3
ทะเบียนครุภัณฑ์
2, ทะเบียนครุภัณฑ์ ... ป, เลขที่รหัส, ยี่ห้อ ชนิด แบบ, หมายเลข, ราคาต่อ, วิธีการได้มา, เลขที่ เอกสาร ... 6, ที่รับ, ขนาดและลักษณะ, และทะเบียน, หน่วย(บาท), การจ่าย, เปลี่ยนแปลง.
File link: http://203.157.181.2/f_cu...25E0%25B8%25B5%252054.xls
99%
View Online - ทะเบียนครุภัณฑ์
รหัส ครุภัณฑ์
1, รหัสครุภัณฑ์, หมวดครุภัณฑ์, ชนิดครุภัณฑ์, ชื่อครุภัณฑ์, หน่วยนับ. 2, 097-001-0001 ...... 410, 7110-007-0017, ครุภัณฑ์สำนักงาน, โต๊ะ, โต๊ะวางเครื่องคิดเลข, ตัว.
File link: http://webhost.cpd.go.th/...8%2591%25E0%25B9%258C.xls
99%
View Online - รหัส ครุภัณฑ์