Android app on Google PlayAndroid app on Google Play รหัสครุภัณฑ์โรงเรียน xls - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   รหัสครุภัณฑ์โรงเรียน

M-obec
2, ลำดับ, รหัส, รหัส, รายการ, จำนวน, จำนวน, จำนวน. 3, ที่ใช้ได้, รอซ่อม, รอจำหน่าย. 4, 1, 11, 1 ... 8, 5, 21, 2, เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอลครุภัณฑ์สำนักงานโรงเรียน. 9, 6, 21, 3 ...
File link: http://www.surin3.net/mai...2591%25E0%25B9%258C53.xls
99%
View Online - M-obec
แบบคำขอครุภัณฑ์ - สพป.ตาก เขต 2
7, รหัสโรงเรียน, โรงเรียน, ตำบล, อำเภอ, สพป. เขต, ลำดับ, รายการ, ประเภท, ผลวิเคราะห์ ความขาดแคลน, จำนวน, งบประมาณ, งบประมาณ. 8, ( obec 6 หลัก), ที่, ควรมี, มีแล้ว, ขาด  ...
File link: http://www.takesa2.go.th/pantak2/files/Downlond2/013.xls
99%
View Online - แบบคำขอครุภัณฑ์ - สพป.ตาก เขต 2
ทะเบียนครุภัณฑ์ - เชียงใหม่ เขต 3
2, ส่วนราชการ โรงเรียนบ้าน ก.แผ่นที่ ... ชื่อหรือชนิดครุภัณฑ์… ... 6, วัน เดือน ปี, เลขที่หรือ รหัส, ยี่ห้อ ชนิด แบบ, หมายเลข, ราคาต่อหน่วย, วิธีการได้มา, เลขที่, ใช้ประจำที่, หลักฐาน ...
File link: http://audit.cmarea3.go.t...EAbjac31633WedJul2010.xls
99%
View Online - ทะเบียนครุภัณฑ์ - เชียงใหม่ เขต 3
แบบพัสดุครุภัณฑ์ - สพป.ลบ.1
5. 6, ทะเบียนคุมวัสดุคงรูป. 7. 8, รหัส, วัน เดือน ปี, ชื่อ/ชนิด/ยี่ห้อ วัสดุ, จำนวนเงิน, ใช้ประจำ ที่, ผู้เบิก, หมายเหตุ. 9. 10 ..... 20, 9.2 ครุภัณฑ์โรงเรียน เครื่องจักรกล, 5, 20. 21, 10, 10.
File link: http://www.lopburi1.go.th/form/form35.xls
99%
View Online - แบบพัสดุครุภัณฑ์ - สพป.ลบ.1
แบบฟอร์ม ค่าครุภัณฑ์ - กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ยโสธร เขต 1
2, ลำดับที่, รายการครุภัณฑ์, ราคาต่อหน่วย, เกณฑ์ควรมี (ตามขนาดโรงเรียน) .... 2558 ( สำหรับครุภัณฑ์โรงเรียน)แบบครุภัณฑ์ 1/1 ... 6, รหัสโรงเรียน, โรงเรียน, ตำบล, อำเภอ, สพป.
File link: http://plan.yst1.go.th/data/1383_1.xls
99%
View Online - แบบฟอร์ม ค่าครุภัณฑ์ - กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ยโสธร เขต 1
ดาวโหลดแบบ ทะเบียนบันทึกครุภัณฑ์ ในคอมพิวเตอร์
10, 21 007 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์, ครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียน .... 44, ประเภท, ครุภัณฑ์ สำนักงาน รหัส35.00/1/2541, ลักษณะ/คุณสมบัติ, ชั้นวางของเล่นอนุบาล, รุ่น/แบบ -.
File link: http://www.sanpalarn.tak1...ruphan%2520new%252055.xls
99%
View Online - ดาวโหลดแบบ ทะเบียนบันทึกครุภัณฑ์ ในคอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์รร.ก่อนประถม - สพฐ.
6, รหัสโรงเรียน, โรงเรียน, ตำบล, อำเภอ, สพป. เขต, ลำดับ, รายการ, ประเภท, ผลวิเคราะห์ ความขาดแคลน, จำนวน, งบประมาณ, งบประมาณ. 7, ( obec 6 หลัก), ที่, ควรมี, มีแล้ว, ขาด  ...
File link: http://210.246.188.54/tra...8%25B8%25E0%25B8%2594.xls
99%
View Online - ครุภัณฑ์รร.ก่อนประถม - สพฐ.
แบบคำขอครุภัณฑ์โรงเรียนดีศรีตำบ - ตรัง เขต 1
1, เกณฑ์และรายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณพ.ศ. ... 2, ลำดับที่, รายการครุภัณฑ์, ราคาต่อ หน่วย, เกณฑ์ควรมี (ตามขนาดโรงเรียน) .... 6, รหัสโรงเรียน, โรงเรียน, ตำบล, อำเภอ, สพป.
File link: http://www.trg1.obec.go.th/news_file/p23487731617.xls
99%
View Online - แบบคำขอครุภัณฑ์โรงเรียนดีศรีตำบ - ตรัง เขต 1
ประถม
4, ลำดับ, รหัส, รหัส, รายการ, รายการ(cm.) จำนวน, จำนวน, จำนวน ... 11, 5, 21, 2, เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล, ครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียน. 12, 6, 21, 3, เครื่องโทรสาร ...
File link: http://plan.phrae1.in.th/files/From%2520Mobec2555.xls
99%
View Online - ประถม
ครุภัณฑ์
ศ. 2556. 2, ลำดับที่, รายการครุภัณฑ์, ราคาต่อหน่วย, เกณฑ์ควรมี (ตามขนาดโรงเรียน) .... 2556 (สำหรับโรงเรียน)แบบครุภัณฑ์ 1/1 ... 6, รหัสโรงเรียน, โรงเรียน, ตำบล, อำเภอ, สพป.
File link: http://202.143.185.24/bud...ae10a9013022012110140.xls
99%
View Online - ครุภัณฑ์