Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play งาน สาน �¸ ระดาษ xls - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   งาน สาน �¸ ระดาษ

Sheet1
149, 141, งานถักโครเชต์ด้วยด้าย Cotton, กอง บก.เพชรกะรัต, 150. 150, 142, งานสาน กระดาษรีไซเคิล, กอง บก.เพชรกะรัต, 180. 151, 143, ตุ๊กตาถักไหมพรมหลากชนิดหลาย สีสัน ...
File link: http://bestmedia.co.th/book2554.xls
99%
View Online - Sheet1
t1-1 - National Statistical Office of Thailand
19, และวัสดุถักสานอื่น ๆ, 312, 3,680, 3,379, 179,351.2, 1,296,661.6, 962,099.7, 334,561.9 ... 20, 21, การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ, 158, 2,004, 1,967, 127,048.8 ..... 5, สถานประกอบการ, Total, เงินเดือน, รวม, ผู้ปฏิบัติงานมีฝีมือ, ผู้ปฏิบัติงาน ไม่มีฝีมือ ...
File link: http://web.nso.go.th/eng/stat/manufact/t1_p2cd243.xls
99%
View Online - t1-1 - National Statistical Office of Thailand
รายชื่อแผนธุรกิจ - MS Excel file ฉบับปรับปรุงล่าสุด - โครงการ "กรุงไทย ยุว ...
150, เขาสวนกวางวิทยานุกูล, นางสาว ปวิยะดา พิศงาม, โครงงานขนมแฟนซีอิสาน, 4321120741 ...... นวพร ช่อฟ้าบัณฑิต, สานกระดาษเป็นสิ่งประดิษฐ์, 1012121136.
File link: http://www.youngenterpris...2548/8/all_projects48.xls
99%
View Online - รายชื่อแผนธุรกิจ - MS Excel file ฉบับปรับปรุงล่าสุด - โครงการ
กลุ่ม อาชีพ ที่ มี สิทธิ พิเศษ - สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจ ...
3, รหัสกลุ่ม, ชื่อจังหวัด, ชื่อกลุ่มอาชีพ, ชื่อผลิตภัณฑ์, หน่วยงานรับรอง, ราคา, ราคาพิเศษ ... รายละเอียดอื่นๆ, ลิ้งที่เกี่ยวข้อง, ชื่อประธาน, ชื่อผู้ปรสานงาน, ปีที่ก่อตั้ง, จำนวนสมาชิก, เงิน ทุน, ที่อยู่ ... 4, 8, กระบี่, กระดาษใยสับปะรด, กล่องกระดาษทิชชู่, กรมการพัฒนาชุมชน, 50 ...
File link: http://www.cep.cdd.go.th/...9%2588%25E0%25B8%25A1.xls
99%
View Online - กลุ่ม อาชีพ ที่ มี สิทธิ พิเศษ - สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจ ...
โปรแกรม Excel - คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
... น้ำหนักความสำคัญ. 7, ขั้นตอนที่ 3 ในแผ่นงาน (1) ตัวตนของกิจการ ถึง แผ่นงาน (6) การ สานสัมพันธ์ ให้กิจการพิจารณาคำพรรณนาของระดับของตัวชี้วัด ... 8, ขั้นตอนที่ 4 กิจการอ่าน ผลลัพธ์จากการระบุและวิเคราะห์ได้ที่แผ่นงาน ผลการประเมิน ..... กระดาษทด ...
File link: http://www.bus.tu.ac.th/u...520Khanthavit,%2520TU.xls
99%
View Online - โปรแกรม Excel - คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รหัส อุตสาหกรรม - การดำเนินการเกี่ยวกับการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ออกนอก ...
17, 114, เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์, (309), เครื่องจักรงานโลหะ/ไม้. 18, 115, ยาสูบ, (310) ... 29, 206, พรม ทอ สาน ถักให้เป็นปุย, (502), รถยนต์ / ซ่อมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์. 30, 207, เชือก แห ... 32, 209, บรรจุภัณฑ์จากกระดาษ, (505), อากาศยาน โฮเวอร์คราฟท์.
File link: http://www2.diw.go.th/mac/form/1code_industry.xls
99%
View Online - รหัส อุตสาหกรรม - การดำเนินการเกี่ยวกับการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ออกนอก ...
จัดสรรวิทยากรประถม - เขต 4
21, 4, บ้านท่าช้าง(เขตการทาง ฯ), งานสานแจกันจากกระดาษหนังสือพิมพ์, นางสาวสายใจ แสงสีดา, ม.1, 15, 3,000, 3,000. 22, 5, บ้านท่าลาด, การทำกระถางต้นไม้จากมะพร้าว ...
File link: http://www.ubn4.go.th/news/upload_files/news_1647.xls
99%
View Online - จัดสรรวิทยากรประถม - เขต 4
รหัสเปรียบเทียบอุตสาหกรรม
8, 2(5), 707, เก็บไซโล/โกดัง/คลังสินค้า, 39, 209, บรรจุภัณฑ์จากกระดาษ. 9, 2(6), 106, บด/ป่น/ย่อย ... (307), เครื่องยนต์ต้นกำลัง. 36, 25, 206, พรม ทอ สาน ถักให้เป็นปุย, 66, ( 308), เครื่องจักรการเกษตร. 37, 26, 207, เชือก แห อวน, 67, (309), เครื่องจักรงานโลหะ/ไม้ .
File link: http://www2.diw.go.th/mac/form/3code_compare.xls
99%
View Online - รหัสเปรียบเทียบอุตสาหกรรม
ISIC-BOT Code Rev 4 + SME_551024
71, A012920, การปลูกพืชที่ใช้ในการถักสาน, X, 01292, Growing of vegetable ...... 379, C170000, การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ, 17, Manufacture of paper and  ...
File link: http://www.bot.or.th/Thai...%25A3%25E0%25B9%2588).xls
99%
View Online - ISIC-BOT Code Rev 4 + SME_551024
1-6 - กอง นโยบาย และ แผน
15, มาตรฐานของรัฐบาล สานต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (MIS) .... 7, 1.1 งานธุรการ, หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ ลวดเย็บกระดาษ แฟ้มเก็บเอกสาร ปากกา ดินสอ, 20,000. 8, 1.2 งาน ...
File link: http://plan.uru.ac.th/bud_49/j12549/10so/so_51,600.xls
99%
View Online - 1-6 - กอง นโยบาย และ แผน