Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play เรื่องสั้น มีคติ ppt - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   เรื่องสั้น มีคติ

gathering.ppt
เมื่อแสดงครบทุกหมู่ พิธีกรร้องเพลงช้า ที่เป็นคติ. หรือมีความหมาย แล้วเชิญประธานกล่าว เรื่องสั้นที่. เป็นคติและกล่าวปิดการชุมนุมรอบกองไฟ. ขั้นตอนการชุมนุมรอบกองไฟ ( ต่อ ). 18 .
File link: http://www.tr33.ac.th/web...around%2520a%2520fire.ppt
99%
View Online - gathering.ppt
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานการเรียนรู้โดยเน้น ...
การคิดอย่างมีวิจารณญาณต้องอาศัยกระบวนการประเมิน. การคิดแบบมี ... เหตุใดจึงกล่าวเช่น นั้น; การกระทำนี้ผู้กระทำยึดคติใด; บทความนี้ผู้เขียนมีทัศนะอย่างไรต่อชีวิต. การสังเคราะห์
File link: http://www.edunkp2.org/kmnpt2/data/11.ppt
99%
View Online - การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานการเรียนรู้โดยเน้น ...
ห้องสมุดและแหล่งสารสนเทศอื่น ๆ - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
... เกิดความชื่นชมความซาบซึ้งประทับใจและได้คติชีวิต. 5. ... และความพึงพอใจ เช่น การ อ่านหนังสือประเภทให้ความบันเทิงเบาสมอง นวนิยาย เรื่องสั้น ... ห้องสมุดช่วยให้ผู้ใช้ ห้องสมุดมีความรู้ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอเพราะห้องสมุดมีข่าวสารใหม่ ๆ ไว้ให้ บริการ; 5.
File link: http://itc.cric.ac.th/users/sataworn/library_rpl/libraryandsource.ppt
99%
View Online - ห้องสมุดและแหล่งสารสนเทศอื่น ๆ - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเภทของวรรณกรรม - โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
วรรณคดีด้วยเช่นกัน ซึ่งได้มีผู้เขียนได้แบ่งประเภท ตามเกณฑ์และลักษณะ ... ๑.๑.๒ เรื่องสั้น ( Short Story) คือ การเขียนเรื่องจำลองสภาพชีวิตในช่วงสั้น คือมุมหนึ่งของชีวิต ...
File link: http://web.pcctrg.ac.th/t...8%25A3%25E0%25B8%25A1.ppt
99%
View Online - ประเภทของวรรณกรรม - โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
นิทานเสริมพัฒนาการ - ศูนย์ อนามัย ที่ 5 นครราชสีมา
ตัวละคร ไม่ควรมีหลายตัว เพราะเป็นเรื่องสั้น ๆ จะน่าอ่านกว่า. เรื่องยาวๆ ตัวละครอาจเป็นคน สัตว์ เทพเจ้า นางฟ้า ... คติชีวิต นิทานที่ดีต้องมีข้อคิดเกี่ยวกับชีวิต สังคม และวัฒนธรรม.
File link: http://hpc5.anamai.moph.g...520of%2520Development.ppt
99%
View Online - นิทานเสริมพัฒนาการ - ศูนย์ อนามัย ที่ 5 นครราชสีมา
การวิจารณ์วรรณคดีร้อยแก้ว
เรื่องสั้น จะแตกต่างจากนิยาย คือ มีขนาดเรื่องสั้นกว่า มีแนวคิดสำคัญเพียงแนวเดียว ตัวละครมี จำนวนน้อย .... นอกจากนี้ยังแฝงข้อคิดคติเตือนใจอีกด้วย. 2. ด้านสังคม. - วรรณคดีเรื่องนี้ ...
File link: http://www.wjd.ac.th/webn...n/present_m6/manual02.ppt
99%
View Online - การวิจารณ์วรรณคดีร้อยแก้ว
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ (1 กรกฎาคม )
และในปีนี้เอง ได้มีการจัดตั้งกองลูกเสือขึ้นเป็นกองแรกในประเทศอังกฤษ ..... สมบูรณ์ด้วย ลักษณะวรรณศิลป์ มีเนื้อหาสาระที่มีคุณค่าเป็นคติในการเสียสละเพื่อส่วนรวม ...
File link: http://seashore.buu.ac.th/~55440717/hw/PowerPoint.ppt
99%
View Online - วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ (1 กรกฎาคม )
วิชาหลักการใช้ภาษาไทย (TH 141)
สุภาษิต หมายถึง คำกล่าวที่ดี เป็นคำสอน/ ให้คติเตือนใจตาม หลักความจริงที่มีคนรับรอง ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าถูกต้องดีงาม เช่น กงเกวียน กำเกวียน. คำพังเพย หมายถึง ...
File link: http://www.lpc.th.edu/Lecture%2520note%25201-2554/general/TH141.ppt
99%
View Online - วิชาหลักการใช้ภาษาไทย (TH 141)
บทที่ 3 วรรณคดีไทย
เริ่มแรกเป็นเสียงและจังหวะ ต่อมามีเนื้อร้อง จนบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร. ๒. .... สุนทรภู่แต่ง กาพย์พระไชยสุริยา ขึ้นในสมัยนี้ เป็นเรื่องสั้นแต่วิพากษ์วิจารณ์สังคมและมีคติสอนใจ ...
File link: http://ku-iged.psd.ku.ac.th/032/54-2/01999032-3.ppt
99%
View Online - บทที่ 3 วรรณคดีไทย
TU115-2553(1)
เนื้อเรื่องที่ผ่านจุดวิกฤต (crisis) ไปแล้ว เหตุการณ์ที่ตามมาภายหลังจากจุดนี้เป็นตอน คลี่คลายเรื่อง หรือคลี่คลายเหตุการณ์ยุ่งยากในบทละคร(drama;play) เรื่องสั้น (short story) หรือ ...
File link: http://fineart.tu.ac.th/a...520%25E0%25B9%2593ppt.ppt
99%
View Online - TU115-2553(1)