Android app on Google PlayAndroid app on Google Play เรื่องสั้น มีคติ ppt - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   เรื่องสั้น มีคติ

gathering.ppt
ให้ลูกเสือมีโอกาสแสดงออกในที่ชุมชน. ส่งเสริมความสามัคคี รู้จักการทำงานร่วมกัน. 4. ... ควรมีต้นไม้ล้อมรอบเป็นฉากหลัง ... ประธานยืนในที่เหมาะสม กล่าวเรื่องสั้นที่เป็นคติ.
File link: http://www.tr33.ac.th/web...around%2520a%2520fire.ppt
99%
View Online - gathering.ppt
นิทาน ม.4 - Satriwit3
เป็นนิทานที่มีตัวละครเป็นผี วิญญาณ มีเหตุการณ์เกี่ยวกับผี ผีหลอก ผีสิง เนื้อเรื่องตื่นเต้นเขย่า ขวัญ ... นิทานคติสอนใจ. เป็นเรื่องสั้นๆไม่ สมจริง มีเนื้อหาในเชิงสอนใจ ...
File link: http://www.satriwit3.ac.th/files/1203021212024082_1402100993714.ppt
99%
View Online - นิทาน ม.4 - Satriwit3
thai DBA
งานเขียนแบบร้อยแก้ว เช่น เรื่องสั้น. 2. งานเขียนแบบร้อยกรอง เช่น ... ถ้อยคำภาษาที่นำมา เขียน ควรคำนึงถึงความสละสลวย และมีความหมายถูกต้องกับคำ หรือประโยคนั้น ๆ ... สุภาษิต คือคำสอนให้ประพฤติไปในทางที่ดี เป็นคำพูดสั้น ๆ มีความหมายยึดถือเป็นคติเตือนใจได้ เช่น.
File link: http://www.stech.ac.th/bl...oads/2011/08/thai-DBA.ppt
99%
View Online - thai DBA
วิชาหลักการใช้ภาษาไทย (TH 141) - WordPress.com
คำ คือ หน่วยที่เล็กที่สุดที่มีความหมายในภาษา ภาษาไทยเป็นคำโดด ... สุภาษิต หมายถึง คำ กล่าวที่ดี เป็นคำสอน/ ให้คติเตือนใจตาม หลักความจริงที่มีคนรับรองยอมรับกันโดยทั่วไปว่า ถูกต้องดีงาม เช่น .... นวนิยาย /เรื่องสั้น อ่านโดยคำนึงถึงแก่นเรื่อง โครงเรื่อง ตัวละคร ฉาก.
File link: http://danuphol.files.wor...abe0b8abe0b8abe0b8ab1.ppt
99%
View Online - วิชาหลักการใช้ภาษาไทย (TH 141) - WordPress.com
Thai Dba_1_1 - ศรี วัฒนา
ภาษาไทยจัดอยู่ในตระกูลภาษาคำโดด คือ เป็นคำพยางค์เดียว และมีความหมายในตัว เช่น พ่อ แม่ ข้าว โอ๊ย .... สุภาษิต คือคำสอนให้ประพฤติไปในทางที่ดี เป็นคำพูดสั้น ๆ มีความหมาย ยึดถือเป็นคติเตือนใจได้ เช่น ... หรือรูปแบบอื่นเช่น นิทาน เรื่องสั้น ฯลฯ 2.
File link: http://www.stech.ac.th/bl.../2012/06/Thai-Dba_1_1.ppt
99%
View Online - Thai Dba_1_1 - ศรี วัฒนา
ประเภทของวรรณกรรม - โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
วรรณคดีด้วยเช่นกัน ซึ่งได้มีผู้เขียนได้แบ่งประเภท ตามเกณฑ์และลักษณะ ... ๑.๑.๒ เรื่องสั้น ( Short Story) คือ การเขียนเรื่องจำลองสภาพชีวิตในช่วงสั้น คือมุมหนึ่งของชีวิต หรือ เหตุการณ์หนึ่ง ..... อาจเป็นการบันเทิงล้วน ๆ แต่แทรกคติสอนใจไว้อย่างเนียบเนียน. ๗.
File link: http://web.pcctrg.ac.th/t...8%25A3%25E0%25B8%25A1.ppt
99%
View Online - ประเภทของวรรณกรรม - โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานการเรียน ... - สพป.นฐ2
การคิดแบบมีวิจารณญาณ ... การคิดอย่างมีวิจารณญาณต้องอาศัยกระบวนการประเมิน ... การ กระทำนี้ผู้กระทำยึดคติใด; บทความนี้ผู้เขียนมีทัศนะอย่างไรต่อชีวิต ... สุนทรพจน์; วิจารณ์; แต่งเรื่องสั้นให้สอดคล้องกับ “ เฒ่าหัวงู”; เขียนกลอนแสดงความเสียใจในเหตุการณ์สึนามิ ...
File link: http://www.edunkp2.org/kmnpt2/data/11.ppt
99%
View Online - การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานการเรียน ... - สพป.นฐ2
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ (1 กรกฎาคม )
และในปีนี้เอง ได้มีการจัดตั้งกองลูกเสือขึ้นเป็นกองแรกในประเทศอังกฤษ ..... สมบูรณ์ด้วย ลักษณะวรรณศิลป์ มีเนื้อหาสาระที่มีคุณค่าเป็นคติในการเสียสละเพื่อส่วนรวม ... ติโต พระราช นิพนธ์แปลบทความเรื่องสั้นๆ หลายบท และพระราชนิพนธ์ เรื่อง พระมหาชนก ...
File link: http://seashore.buu.ac.th/~55440717/hw/PowerPoint.ppt
99%
View Online - วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ (1 กรกฎาคม )
หลักการวิจารณ์ วรรณคดีเบื้องต้น
ทัศนะคติของผู้ประพันธ์มีคติต่างๆ สอดคล้องหรือขัดแย้ง. ๖. ... เรื่องย่อ. - ข้อคิดที่ได้. - ตัว ละคร. - คุณค่า. ผู้แต่ง. ประพันธ์โดย ฐ ณ กลาง (ศาตราจารย์ ฐะปะนีย์ นาครทรรพ). ลักษณะ คำ ...
File link: http://www.wjd.ac.th/webnew/thai/media/maliwan/present_m6/manual08.ppt
99%
View Online - หลักการวิจารณ์ วรรณคดีเบื้องต้น
การวิจารณ์วรรณคดีร้อยแก้ว
เรื่องสั้น จะแตกต่างจากนิยาย คือ มีขนาดเรื่องสั้นกว่า มีแนวคิดสำคัญเพียงแนวเดียว ... เรื่อง ย่อ มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มหาราช ... นอกจากนี้ยังแฝงข้อคิดคติเตือนใจอีกด้วย. 2.
File link: http://www.wjd.ac.th/webnew/thai/media/maliwan/present_m6/manual02.ppt
99%
View Online - การวิจารณ์วรรณคดีร้อยแก้ว