Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play ตัวอย่างใบงานศิลปะอนุบาล1 ppt - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   ตัวอย่างใบงานศิลปะอนุบาล1

การจัดการความรู้ (KM) ของโรงเรียนบ้านวังจั่น - สพป.ลบ.1
การจัดประสบการณ์ภายในห้องเรียน ดิฉันจะจัดมุมต่าง ๆ เช่น มุมหนังสือ มุมศิลปะ มุมของเล่น ... ชี้ตัว ไม่ค่อยถูก เขียนหนังสือโย้เย้ ถ้าถูกฝึกเขียนมาจากอนุบาลจะแก้ไขการเขียนยากมาก .... นักเรียนจะต้องอ่านและวิเคราะห์ใบงาน ใบความรู้ แล้วจึงมุ่งสู่การสาธิตการฝึกปฏิบัติ ..... ศึกษาจากตัวอย่าง; ท่องสูตรคูณและสูตรการคำนวณ; เกมคณิตศาสตร์; ให้กำลังใจชมเชย ...
File link: /interstitial?url=http://...n/KMschool/KM/precent.ppt
99%
View Online - การจัดการความรู้ (KM) ของโรงเรียนบ้านวังจั่น - สพป.ลบ.1
Power Point นำเสนอประกอบการประชุม - สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ...
29 ม.ค. 2013 ... กรอบการดำเนินงานโครงการนิเทศ ฯ ปีการศึกษา 2556 (ดำเนินงาน 2 ... 1. ตัวบ่งชี้ 2.4. ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ. 2 ..... แสงธรรม; แสงประทีปวิทยามูลนิธิ; อันซอเรียะห์อัดดีนียะห์; อนุบาลอรอนงค์; จงหัว .... นางรอดียะฮ์ ละใบเด็นยีส้า.
File link: http://www.opes.go.th/sit...A1.%25E0%25B8%2584.56.ppt
99%
View Online - Power Point นำเสนอประกอบการประชุม - สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ...
วิชาสื่อและการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
รหัสวิชา 1071403 หน่วยกิต 2(1-2) ... (อารมณ์ ความรู้สึก ความสนใจ และค่านิยม) และ ทักษะไปยังผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ; จินตนา ใบกาซูยี .... สื่อการสอนประเภทการใช้งาน ...
File link: http://krusart.rru.ac.th/...%2587%25E0%25B8%25811.ppt
99%
View Online - วิชาสื่อและการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
ภาพนิ่ง 1 - โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
งานด้านศิลปะ การแสดง (กิจกรรม รำ เต้น). 2. ... โรงเรียนเริ่มเปิดชั้นอนุบาล 1-2 เป็นปีแรก .... ชุดการสอนเรื่อง เศษส่วน ทศนิยม แผนภูมิ ฯลฯ; ใบความรู้ ใบงาน; แบบทดสอบก่อนเรียนหลัง เรียน. กลับ ... ฉะเชิงเทรา; กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นปะถมศึกษาปีที่ 4/2 จำนวน 10 คน.
File link: http://www.sl.ac.th/html_edu/sl/temp_news/6462.ppt
99%
View Online - ภาพนิ่ง 1 - โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
ห้องที่ 1 - โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
ระดับชั้นอนุบาล. “ภาษาและวัฒนธรรมไทย” ... ห้องที่ 1. 4. เรียนรู้ภาษาอังกฤษจาก. การทำ กิจกรรมใบงาน. 5. มุมสาธิตการทำแซนด์วิช. ของผู้ปกครองนักเรียนชั้น ... ดนตรี ศิลปะ ”. ห้อง ที่ 1. 1. นิทรรศการ พระราชประวัติอัครศิลปิน. 2. มุมถวายพระพร. 3. นิทรรศการผลงานครูและ  ...
File link: http://www.sc.ac.th/www/soruce/vicharkran53.ppt
99%
View Online - ห้องที่ 1 - โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
กิจกรรมศิลปะ
ตัวอย่าง : การจัดระเบียบใยประสาท ... สมเด็จย่ากับในหลวง. ใบกิจกรรมที่ 1.2 การเรียนรู้ของ เด็กปฐมวัย. 1. .... กรณีที่ 2 “ห้องเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ครูจัดกิจกรรม มอบหมายงาน.
File link: http://kaiwaisai.com/v2/files/download/brains.ppt
99%
View Online - กิจกรรมศิลปะ
ยินดีต้อนรับ - RAC
ได้เข้าใจง่ายขึ้น โดยผ่านผลงานที่ได้เรียบเรียงมาแล้วอย่างดี ... เต็มไปด้วยใบประกาศ ที่ไม่ ได้จัดหมวดหมู่ ... กิจกรรมที่ทำในโรงเรียน; ผลงานตัวอย่าง; ความสามารถพิเศษต่างๆ. 1. หน้าปก (ภาพสี). 2. ปกรอง ... ผลงานที่ได้รับทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม ... ระดับอนุบาล 1- 3. 5.
File link: http://www.urrac.com/wbadmin/uploadfile/20080814131355_portfolio.ppt
99%
View Online - ยินดีต้อนรับ - RAC
สพป.สน.เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 (สพป.สน.เขต 1) ... บ้านหนองแข้ โนนมาลา, อนุบาลโคกศรีสุพรรณ, บ้านนามนประชาสามัคคี, บ้านตองโขบ, บ้านห้วยแคน ... แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต ... ผลการแข่งขันงานศิลปะ ปี 2555 ... ตัวอย่างคำสั่ง
File link: http://www.sakonarea1.com.../downloads/planobec52.ppt
99%
View Online - สพป.สน.เขต 1
สพป.สน.เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 (สพป.สน.เขต 1) ... O-NET สูงขี้น ระดับประถมศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ...
File link: http://www.sakonarea1.com...news/news/stu-sport52.ppt
99%
View Online - สพป.สน.เขต 1
12-00-24_12-07-2012_M4_ppt.ppt
หลักการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กวัยอนุบาลที่สอดคล้องกับแนวคิดตาม พรบ.การศึกษาแห่ง ชาติพ.ศ.2542 ... เฉลย ใบงาน 1: ... 1.2 ศึกษาและวิเคราะห์ตัวอย่างกิจกรรม ประจำวัน
File link: http://www.nsru.ac.th/edu...-24_12-07-2012_M4_ppt.ppt
99%
View Online - 12-00-24_12-07-2012_M4_ppt.ppt