Android app on Google PlayAndroid app on Google Play ke hoach nam hoc y te truong hoc 2009 2010 pdf - P(9) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   ke hoach nam hoc y te truong hoc 2009 2010

Ke-hoach-tuyendung-vien-chuc-nam-2013 - Giáo dục - Đào tạo ...
15 Tháng Bảy 2013 ... chức; Quyết định số 103/2009/QĐ-UBND ngày 24/09/2009 của ... phố Hà Nội về việc phê duyệt Chi tiêu và ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng .... 6) Viên chức làm công tác y tế học đường (ngạch Điều dưỡng trung cấp, mã ... Liên tục từ năm học 2010-2011 đến nay được xếp loại Khá theo Khoản 2.
File link: http://caugiay.edu.vn/wp-...ng-vien-chuc-nam-2013.pdf
10%
View Online - Ke-hoach-tuyendung-vien-chuc-nam-2013 - Giáo dục - Đào tạo ...
Bộ Y TẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
27 Tháng Mười Hai 2007 ... các đơn vị sự nghiệp của ngành y tế giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2015 ... Căn cứ Chỉ thị số 02/CT-BYT ngày 25/02/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế về .... Vụ trưởng Vụ Khoa học và đào tạo, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, ...
File link: http://www.gopfp.gov.vn/documents/18/22/1191_QD_BYT_14_4_10.pdf
10%
View Online - Bộ Y TẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
n B? - huyện Bến cầu
Xét Tờ trình Số 433/ĨTr-PNV ngày 22/1 1/2011 của Trưởng Phòng Nội vụ huyện, ... Từ năm học 2000-2001 đến năm học 2009-2010, toàn huyện có ... động cũng ý thức và tự giác phần đầu học tập nâng cao trình độ để đáp ứng nhu cầu của ... công tác xây dựng quy hoạch cán bộ, kế hoạch phát triển kinh tế - Xã hội các giai  ...
File link: http://bencau.tayninh.gov...phattriennguonnhanluc.pdf
10%
View Online - n B? - huyện Bến cầu
Boi duong hieu truong Viet+Sing[1] - VVOB.be
Sigapore năm 2009, Bộ Giáo dục và Ðào tạo phê duyệt kế hoạch triển khai chương trình bồi dưỡng năm 2010 cho 15.800 Hiệu trưởng trường phổ thông và ... Nghiên cứu thực tế bao gồm các chương trình tham quan, học tập thực tiễn lãnh ... Học viên phải đọc tài liệu trước để chuẩn bị các ý kiến thảo luận trong quá trình ...
File link: http://www.vvob.be/vietna..._hieu_truong_vietsing.pdf
5%
View Online - Boi duong hieu truong Viet+Sing[1] - VVOB.be
nam h?c 2011-2012 THCS - PGD - Hướng Hóa
24 Tháng Tám 2011 ... GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ NĂM HỌC 2011 - 2012. Kính gửi: Hiệu ... Thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục: - Thực hiện theo ... trường, tổ khối và cá nhân đã được xây dựng từ năm học 2009-2010. Khảo sát đầu ... động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường.
File link: http://pgdhuonghoa.edu.vn...520THCS%2520-%2520PGD.pdf
5%
View Online - nam h?c 2011-2012 THCS - PGD - Hướng Hóa
Hoâm nay, toaøn theå CBCC vaø SV tröôøng ... - phòng hành chính
22 Tháng Mười Một 2010 ... Tổng kết năm học 2009 - 2010 và triển khai nhiệm vụ năm học 2010 - 2011 khối các ... -Tổng hợp ý kiến đóng góp tại buổi Họp giao ban của Trường ngày 04/10/ 2010, ... lượng đào tạo; xây dựng kế họach chiến lược phát triển nhà trường .... Trên cơ sở kế hoạch đề xuất của các đơn vị, nhu cầu thực tế, tính ...
File link: http://www.ado.hcmuaf.edu...2520hoc%25202010-2011.pdf
5%
View Online - Hoâm nay, toaøn theå CBCC vaø SV tröôøng ... - phòng hành chính
Kết quả Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm ...
móc, thiết bị, khoa học công nghệ), hoạt động hỗ trợ sản xuất và các thông ... của Bộ Tài nguyên và Môi trường để bổ sung thông tin về đất đai trong sản .... kinh tế - xã hội 10 năm 2001 - 2010 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 ... 2009 - 2011 diễn ra trên phạm vi toàn cầu, đã tác động trực tiếp đến kinh tế Việt Nam nói.
File link: http://tuaf.edu.vn/gallery/files/Tap%25201_1.pdf
5%
View Online - Kết quả Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm ...
KẾ HOẠCH - Lào Cai
2 Tháng Năm 2012 ... đoạn 2006-2010 định hưóng đến năm 2020; Kế hoạch của UBND tính thực hiện Chỉ thị 29-CT/TW ngày 21/01/2009 của Ban Bí thư tiếp tục đẩy mạnh ... Đa dạng sinh học được bảo tồn, chất lượng môi trường đảm .... thủy sản, Vệ sinh môi Hướng để nâng cao ý thức tự quản lý Sử dụng bền vững, lâu dài.
File link: http://laocai.gov.vn/thon...h5nam/Documents/KH-18.pdf
5%
View Online - KẾ HOẠCH - Lào Cai
Bao cao KTXH thang 8.pdf - Sở Kế hoạch và Đầu tư - Bắc Giang
động, nên giá trị sản xuất công nghiệp - TTCN tiếp tục đạt tốc độ tăng trưởng khá , tháng 8 ... Kế hoạch rồng rừng năm 2010 đã cơ bản hoàn thành, toàn tính đã trồng mới ... tăng 5,21% so với tháng 12/2009 và tăng 8,07% so với cùng kỳ. ..... học sinh, câp 66 thẻ học nghệ và hỗ trợ mua 118 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân.
File link: http://skhdt.bacgiang.gov...0KTXH%2520thang%25208.pdf
5%
View Online - Bao cao KTXH thang 8.pdf - Sở Kế hoạch và Đầu tư - Bắc Giang
hoạt động cung ứng thuốc tại bệnh viện hữu nghị - Trường Đại học ...
BỘ Y TẾ. TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI. HOÀNG THỊ MINH HIỀN. HOẠT ĐỘNG CUNG .... nghiện, hướng t m thần trong kê đơn nội, ngoại trú. ..... Theo báo cáo kết quả công tác khám chữa bệnh năm 2009, 2010 của Cục quản lý khám .... Tại bệnh viện Hữu nghị, hàng năm khoa Dược xây dựng kế hoạch mua thuốc.
File link: http://www.hup.edu.vn/cpb...5A0n%2520v%25C4%2583n.pdf
5%
View Online - hoạt động cung ứng thuốc tại bệnh viện hữu nghị - Trường Đại học ...