Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play bao cao thuc tap ke toan von bang tien pdf - P(5) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   bao cao thuc tap ke toan von bang tien

ctdt ketoan - Website Phòng đào tạo
Ðào tạo chuyên gia Kế toán trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức ... công tác kế toán ở các đơn vị, đồng thời có khả năng học tập, nghiên cứu để nâng ..... tiện hỗ trợ trong giao tiếp kinh doanh; cách thức chuẩn bị, viết báo cáo và .... chính của học phần gồm: tổ chức bộ máy kế toán, kế toán vốn bằng tiền, kế  ...
File link: http://phongdaotao.ntt.edu.vn/Resource/Upload/file/ctdt%2520oto.pdf
27%
View Online - ctdt ketoan - Website Phòng đào tạo
File đính kèm
26 Tháng Ba 2013 ... của Tập đoàn phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính hợp nhất, ... đến trang 72 bao gồm bảng cân đối kế toán hợp nhất vào ngậy 31 tháng 12 năm 2012. báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và báo cáo lưu chuyển tiên tệ .... 400 B. VON CHỦ sở HỮU 28 9.753.290.246 9.398.582.988.
File link: http://www.hagl.com.vn/Us...iem%2520toan%25202012.pdf
26%
View Online - File đính kèm
Báo cáo thường niên năm 2011 - Sacombank
Theo đó, bằng hình ảnh dấu vân tay - ý tưởng thiết kế chủ đạo của Báo cáo ... Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) (tối thiểu 9%) .... nền kinh tế nước ta nói chung và những bất cập do phải tập trung mọi nguồn lực cho ... Bước vào tiến trình thực hiện kế hoạch 2012 trong bối cảnh thị trường chứng khoán còn nhiều khó khăn nhất định,.
File link: http://www.sacombank.com.vn/nhadautu/baocaothuongnien/BCTN_2011.pdf
26%
View Online - Báo cáo thường niên năm 2011 - Sacombank
Báo cáo tài chính - Tổng công ty Sông Hồng
8 Tháng Năm 2012 ... Về Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 ... đưa ra ý kiên về các bảo cáo này căn cứ trên kết quả kiêm toán của chúng tôi. Ctr-sở ý kiến các bằng chứng xác mình những thông tin trong báo cáo tài chính; ... Chúng tôi không được tham gia chứng kiến kiểm kê tiền mặt và tài sản ...
File link: http://www.songhongcorp.c...cao%2520tai%2520chinh.pdf
26%
View Online - Báo cáo tài chính - Tổng công ty Sông Hồng
CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG ...
3 Tháng Năm 2013 ... Ông Phạm Khắc Tập ... các luồng lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho năm tài chính kết thúc cùng ngày. 3 ... gồm: Bảng cân đối kế toán tổng hợp tại ngày 31/12 /2012, Báo cáo kết quả hoạt động kinh ... vốn của Dự án kết cấu hạ tầng đô thị hai bên đường bao phía Tây thị xã Hà Tĩnh với giá trị lần lượt là.
File link: http://www.simco.vn/uploa...C%2520nam%25202012.nv.pdf
26%
View Online - CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG ...
TÀI LIỆU - Trang chủ
113. 3.2.3. Công tác quyết toán và báo cáo quyết toán ngân sách xã . ... CÂU HỎI ÔN TẬP, BÀI TẬP TÌNH HUỐNG VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................... 129 .... Nội dung chi thực hiện nhiệm vụ, dự án quy hoạch . ..... Kế toán vốn bằng tiền .
File link: http://sonoivu.caobang.go...vung%252Bmien%252Bnui.pdf
26%
View Online - TÀI LIỆU - Trang chủ
BÁO CÁO TÀI CHÍNH - PV Gas
Bảng thuyết minh báo cáo tài chính Mẫu số Boga-DN. Báo cáo ... Báo cáo tỉnh thực hiện nghĩa vụ với .... Phải trả nôi bộ Tập Đoàn 117,340,987,458 45,128,506,078 ... TÔNG CÔNG NGUỒN VỐN(430=300+400) 440 44,108,821 227,11 38,484,777,440,969 .... 2- Đơn vị tiên tệ Sử dụng trong kê toán: Đông Việt Nam (VNĐ).
File link: http://www.pvgas.com.vn/C...520Q2_2012%2520(CBTT).PDF
26%
View Online - BÁO CÁO TÀI CHÍNH - PV Gas
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 đã kiểm toán của doruco
CÁC SỰ KIỆN SAU NGÀY KHOÁ SỔ KẾ TOÁN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ..... Nhóm tài sản vốn bằng tiền có nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ .... Tập hợp và theo dõi các khoản chi phí thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ  ...
File link: http://www.doruco.com.vn/..._HN__2011_daKT_doruco.pdf
26%
View Online - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 đã kiểm toán của doruco
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN - Tập Đoàn Dầu Khí Quốc Gia Việt Nam
33 Báo cáo Tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 .... Tư vấn, khảo sát, thiết kế, xây dựng, sửa chữa các công trình, phương tiện phục vụ .... năng dầu khí như Liên bang Nga, các nước ..... cấp các dịch vụ bảo hiểm, thu xếp vốn, tín dụng cho các dự án đầu tư, huy động.
File link: http://www.pvn.vn/cms/data/files/file/03_2013/03_2013_88.pdf
26%
View Online - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN - Tập Đoàn Dầu Khí Quốc Gia Việt Nam
Bấm vào đây để xem báo cáo thường niên năm 2009 - Saigonbank
10 Báo cáo tình hình thực hiện năm 2009. 12 Trung tâm thẻ ... 21 Bảng cân đối kế toán hợp nhất. 24 Báo cáo kết ... động phức tạp do tác động ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn ... dân, từ đó gây ảnh hưởng đến nguồn vốn huy động của hệ thống các .... năm (trong đó chia bằng cổ phiếu 6,23% và bằng tiền mặt là 10 %).
File link: http://www.saigonbank.com.vn/files/File/Tin-co-dong/Maquette-final.pdf
26%
View Online - Bấm vào đây để xem báo cáo thường niên năm 2009 - Saigonbank