Android app on Google PlayAndroid app on Google Play makna surat an nahl ayat 78 pdf - P(4) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   makna surat an nahl ayat 78

Pendidikan Agama Islam - sma negeri 3 medan
Memahami ayat-ayat Al-Qur'an tentang manusia dan tugasnya sebagai khalifah ... Az-Zariyat; 56. dan An Nahl: 78. • Mendiskusikan arti dan kandungan Q.S. Al-.
File link: http://www.sman3medan.net/silabus/sil39.pdf
34%
View Online - Pendidikan Agama Islam - sma negeri 3 medan
RPP - Hadi Prana Abadi
Surah An-Nahl, 16: 78 tentang kewajiban manusia untuk bersyukur. ▫ Bacaan .... Tanya jawab dan diskusi tentang kandungan ayat-ayat Al-Qur'an tersebut. 2.
File link: http://hadipranaabadi.wee...rpp_kelas_x_2010-2011.pdf
34%
View Online - RPP - Hadi Prana Abadi
29 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JIHAD A. Pengertian Jihad ...
dan al-Hajj ayat 78), pemantapan hati dalam tauhid sebagai proses dari hijrah .... Hal ini dibuktikan dengan ayat-ayat Makkiyah, seperti: surat al-Nahl ayat 82,.
File link: http://digilib.uinsby.ac.id/10374/5/bab%25202.pdf
34%
View Online - 29 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JIHAD A. Pengertian Jihad ...
Realiti Perpaduan Ummah dan Cabarannya: - Universiti Malaya
12 Al-Qur'an, surah Hud (11): 118; al- Nahl (16): 93; al-Syura (42): 8. ... Ummah mempunyai pelbagai maksud dalam al-Qur'an seperti syariah, tariqah, .... 40 Al- Qur'an, surah Ali 'Imran (3): 103 dan ayat seumpamanya, surah al-Hajj (22): 78.
File link: http://eprints.um.edu.my/..._Journal_of_Toleransi.pdf
34%
View Online - Realiti Perpaduan Ummah dan Cabarannya: - Universiti Malaya
Kelas X Ganjil - paismabogor
Mampu mengartikan ayat Q.S. Al-Baqarah: 30, Al-Mukminun; 12-14, Az-Zariyat; 56. dan An-Nahl: 78. 5. Mampu menjelaskan kandungan QS Al Baqarah: 30, ...
File link: https://paismabogor.files.wordpress.com/2011/04/kelas-x-ganjil1.pdf
33%
View Online - Kelas X Ganjil - paismabogor
Bab II Liandika - MS Aceh
Thaha: 79, QS. an-Naml: 15. QS. Saba': 10, dan. QS. Shad: 17-21, 24-26. 2. Kenabian Nabi Daud AS: QS. ..... Qur'an Surat al-Anbiya' ayat 78-79: ً. Artinya: 78.
File link: http://www.ms-aceh.go.id/...sah%2520Nabi%2520Daud.pdf
33%
View Online - Bab II Liandika - MS Aceh
1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Al-Qur'an ...
8 Aibdi Rahmat, Kesesatan dalam Perspektif Al-Qur'an78. 9 Ibid., 201. 10 “ Allah ... itu dijawab oleh Allah Swt dengan menurunkan ayat 56 surat al-Qashash . 12 ...... di dalam surat al-Baqarah; 2: 97, al-Nahl; 16: 89, 102, dan al-Naml; 27: 2.
File link: http://digilib.stainponor...ifahrin-265-2-babi-iv.pdf
33%
View Online - 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Al-Qur'an ...
Download (207kB)
Maha Bijaksana.” (QS. AL-Baqarah : 129). 2. Surat al-Baqarah ayat 151. ﺎَﻤَآ. ﺎَﻨْﻠَﺳْرَأ .... (QS. Al-Nahl : 125). 12. Surat al-Isra' ayat 39. َﻚِﻟَذ. ﺎﱠﻤِﻣ. ﻰَﺣْوَأ. َﻚْﻴَﻟِإ. َﻚﱡﺑَر. َﻦِﻣ. ِﺔَﻤْﻜِﺤْﻟا ..... ada yang menafsirkan hikmah dalam ayat ini dengan kebijaksanaan.78 Depag.
File link: http://digilib.uinsby.ac.id/8522/2/bab.%25203.pdf
32%
View Online - Download (207kB)
English - Masjid Daar us Sunnah
Surah. No. Surah Name. Interpretation of Surah Name. No. of. Ayat. Revealed in. 1. Al-Fatiha ... Al-Hijr. Stoneland, Rock city, Al-Hijr valley 99. Mecca. 16. An-Nahl. The Bee. 128. Mecca. 17 ... 78. Madina. 23. Al-Mumenoon The Believers. 118. Mecca. 24. An-Noor. The Light. 64 ..... (Tafsir At-Tabaree, Vol. I, Page 253). 42.
File link: http://dusunnah.com/wp-co...ish__khan_and_hilalee.pdf
31%
View Online - English - Masjid Daar us Sunnah
Tafsīr al-Tustarī - Al Tafsir.com
16 Al-Naḥl. 107. 17 Al-Isrāʾ. 112 ... 27 Al-Naml. 144. 28 Al-Qaṣaṣ ...... 78–99. 45 Tafsīr, 2:25. 46 Tafsir, 21:69. 47 Tafsir, 114:4. 48 Tafsīr, 72:1. 49 Tafsīr, 10:62;  ...
File link: http://www.altafsir.com/Books/Tustari.pdf
30%
View Online - Tafsīr al-Tustarī - Al Tafsir.com