Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play krivicni zakon republike srbije novi pdf - P(4) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   krivicni zakon republike srbije novi

Krivični zakon Republike Srbije - WebGazda
Krivično zakonodavstvo Republike Srbije čine odredbe ovog zakona i .... prevaspitanju može osnovano očekivati da on neće ubuduće vršiti krivična dela i da ...... (1) Ko zaključi novi brak, iako se već nalazi u braku, kazniće se zatvorom od tri ...
File link: http://www.webgazda.com/Krivicni-zakon-Republike-Srbije.pdf
34%
View Online - Krivični zakon Republike Srbije - WebGazda
zakon o vojsci srbije sa izmenama i dopunama
Upotreba Vojske Srbije van granica Republike Srbije ureņuje se zakonom. 3. .... Odredbe ovog zakona o sastavu Vojske Srbije jednako se odnose na žene i ..... 4 ) da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično delo za koje se goni po.
File link: http://www.vs.rs/content/...a_izmenama_i_dopunama.pdf
33%
View Online - zakon o vojsci srbije sa izmenama i dopunama
Pravni aspekti u rehabilitaciji žrtava torture
Konvenciji bila je da krivicno delo torture uvrsti kao posebno delo u svoje pozitivno zakonodavstvo. Nažalost ni novi Krivicni zakon Republike Srbije (KZ RS) nije ...
File link: http://www.ian.org.rs/publikacije/tortura/srpski/20.pdf
32%
View Online - Pravni aspekti u rehabilitaciji žrtava torture
ZAKON O PREKRŠAJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005) Deo prvi ...
Odredbe o prekršajima važe na teritoriji Republike Srbije kad su propisane zakonom ili uredbom .... Kazna zatvora i kazneni poeni sa poništenjem vozačke dozvole mogu se propisati samo .... izvršenje novog prekršaja. Zaštitna mera može se ...
File link: http://www.copo.edu.rs/documents/ZAKON__O_PREKRSAJIMA_14.pdf
32%
View Online - ZAKON O PREKRŠAJIMA (
Bibliografija
Komentar Krivičnog zakona Republike Srbije i Krivični zakon Crne Gore sa ... Krivično pravo - Posebni deo, (koautor sa O. Perić), Pravni fakultet u Novom Sadu, ...
File link: http://www.ius.bg.ac.rs/B...vic%2520bibliografija.pdf
31%
View Online - Bibliografija
Закон о безбедности саобраћаја
Izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje: 1) saobraćaj ..... 1) budžet Republike Srbije, budžet jedinice teritorijalne autonomije i budžet jedinice  ...
File link: http://www.mi.gov.rs/doku...dnosti%2520saobracaja.pdf
31%
View Online - Закон о безбедности саобраћаја
Закон о психоактивним контролисаним супстанцама
zakona, kao i druga pitanja iz ove oblasti značajna za zaštitu života i zdravlja ljudi. ... Sredstva za rad Komisije obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije. ... supstanci iz stava 1. ovog člana, primenjuju se propisi kojima se uređuju krivična.
File link: http://www.zdravlje.gov.r...trolisanimSupstancama.pdf
31%
View Online - Закон о психоактивним контролисаним супстанцама
Z A K O N
Nacionalni savet ima 16 21 članova, koje bira Narodna skupština Republike Srbije (u daljem tekstu: Narodna skupština), i to: 1) deset 12 članova iz reda ...
File link: http://www.uns.ac.rs/sr/zakon/zakonVisokoObrazovanjeISPRVKE.pdf
31%
View Online - Z A K O N
Republika Srbija Ministarstvo finansija
www.apml.org.rs. Republika ... Krivični zakonik - krivična dela pranja novca i finansiranja terorizma i .... –Obveznik dobija obaveštenje o novom dokumentu.
File link: http://www.coe.int/t/dghl...rade_J.Stevanovic_Srb.pdf
31%
View Online - Republika Srbija Ministarstvo finansija
Закон о шумама
З А К О Н. О ШУМАМА. (ЗАКОН ЈЕ ОБЈАВЉЕН У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКЕ. СРБИЈЕ“ , БРОЈ 30/10 ОД 7.5.2010.) I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ.
File link: http://www.mpt.gov.rs/postavljen/123/453-10.pdf
31%
View Online - Закон о шумама