Android app on Google PlayAndroid app on Google Play punim diplome kontabilitet pdf - P(2) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   punim diplome kontabilitet

Diploma Bachelor në Menaxhim Biznesit (Profesional ...

BKT 201 Kontabilitet Bazat e Kontabilitetit B x 6 ... Punim Diplome Punim Diplome F x 10 Diploma Bachelor në Menaxhim Biznesit (Profesional) ...

File link: http://sciences.umb.edu.a...sional-Plani-Mesimore.pdf
76%
View Online - Diploma Bachelor në Menaxhim Biznesit (Profesional ...
Kurrikulumi i disa Universiteteve Shqiptare (Curriculum of ...

Kontabilitet 30 Te drejtat e njeriut ... Pune diplome 112 Metodika e percaktimit 104 Algalogji 39 Mikologji 39 ... 22.Punim kursi 30 23.Të drejtat e njeriut (e re) 45 1

File link: http://www.see-educoop.ne...mi_i_disa-alb-aln-t06.pdf
75%
View Online - Kurrikulumi i disa Universiteteve Shqiptare (Curriculum of ...
CURRUCULUM VITAE ARJANA DYRMISHI - Keshilli …

Kontabilitet. 2002-2003 Master ... Punim shkencor “Eshte koha te mendojme per te qenne konkurues”, botuar ne ... Diplome. NJOHURI TE GJUHEVE TE HUAJA :

File link: http://kkk.gov.al/foto/up...shi_Anetare%20e%20KKK.pdf
75%
View Online - CURRUCULUM VITAE ARJANA DYRMISHI - Keshilli …
PROGRAM I I CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE

ate: 1) Financa, 2) Kontabilitet dhe auditim, 3) Menaxhment, 4) ... dhe punim të tezës së ... Diplomë nga cikli i parë në Administrim Biznesi ose ndonjë ...

File link: http://www.seeu.edu.mk/files/programet_ak/4plus1/master_fin_mar_al.pdf
75%
View Online - PROGRAM I I CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE
PRISHTINË - Fakulteti Ekonomik - Studimet Master - Njoftim

ose diplomë ekuivalente me të. ... Banka dhe Kontabilitet 2. ... teza master paraqet punim të pavarur profesional të kandidatit me të

File link: http://fakultetiekonomik....e_per_studimet_master.pdf
75%
View Online - PRISHTINË - Fakulteti Ekonomik - Studimet Master - Njoftim
BSc në Ekonomiks Semestri parë - Fakulteti Ekonomik ...

Kontabilitet i I 3+2+0 8 1 O 3. Statistika 3+2+0 8 1 O Totali 24 Lënda Orë ECTS Z gjedhore 1. Ekonomia e Kosovës ... 6 Punim diplome 6 Totali 14

File link: http://ekonomiku.uni-pr.e...BSc-ne-Ekonomiks.pdf.aspx
75%
View Online - BSc në Ekonomiks Semestri parë - Fakulteti Ekonomik ...
PROPOZIM PËR HAPJEN DHE ORGANIZIMIN E …

Kontabilitet kosto B 4 /2/0 6 76 Menaxhimi i burimeve njerëzore B 3/1/0 4 50 Bazat ... Punim diplome F 6 Totali Semestri IV 31 Totali i përgjithshëm 180

File link: http://www.fim.edu.al/programet/bachelor/Cikli-I-EKONOMI_formulari.pdf
75%
View Online - PROPOZIM PËR HAPJEN DHE ORGANIZIMIN E …
UNIVERSITETI I PRISHTINËS PASQYRA E PLANEVE …

Punim diplome O 0+3 6 4.a Strategjitë e mësimdhënies Z 2+2 5 4.b Teori e mësimit ... Kontabilitet Z 1+2+2 6 5. Analiza e të dhënave Z 2+2 6 6.

File link: http://fbv.uni-pr.edu/Files/Dokumente/Relevante/pasqyra_up_2008.aspx
75%
View Online - UNIVERSITETI I PRISHTINËS PASQYRA E PLANEVE …