Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play punim diplome kontabilitet pdf - P(2) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   punim diplome kontabilitet

Programi i studimeve Bachelor - Universiteti AAB
FE010 Kontabiliteti. 6 O. FE027 Marketing. 6 O. FE041 Mendim Kritik Ekonomik. 5 O. FE100 Punimi i Diplomes. 3 O. Pako zgjedhore 2. Pako zgjedhore 4.
File link: http://www.universitetiaab.com/repository/docs/Fakulteti_Ekonomik.pdf
76%
View Online - Programi i studimeve Bachelor - Universiteti AAB
PROGRAM STUDIMI për DIPLOMË TË NIVELIT TË PARE ...
6. 2.5. DNP-IME-205. Drejtim Financiar+Parimet e kontabilitetit Dep. ... Kontabilitet kosto+Analize financiare. Dep. Prodhimi dhe ... Praktikë+Punimi i Diplomës.
File link: http://www.fim.edu.al/programet/bachelor/Programi_Mesimor.pdf
76%
View Online - PROGRAM STUDIMI për DIPLOMË TË NIVELIT TË PARE ...
MAster ProFesionAL & shKencor - TBU - Tirana Business University
Master në Administrim Biznesi me profil Kontabilitet – Financë. Master në .... Temë Diplome. Modulet. Bazë ..... Punimi i diplomës do të realizohet në mënyrë.
File link: http://www.tbu.al/Files/TBU_Broshura_Master.pdf
76%
View Online - MAster ProFesionAL & shKencor - TBU - Tirana Business University
Shkarko - UBT
përfundimin e Punimit të Diplomës. Programi gjithsej ka 180 ECTS. Financa, Banka dhe Kontabilitet. Marketing dhe Shitje. Menaxhimi dhe ndërrmarrësia.
File link: http://www.ubt-uni.net/re...52028-04-2011%2520PDF.pdf
76%
View Online - Shkarko - UBT
www.e-Libraria.com
8 Korrik 2013 ... me sukses shkollën e mesme në Kosovë dhe e kanë diplomën për shkollimin e kryer. ..... Departamenti Financa, Banka dhe Kontabilitet. 400 .... natyrore) dhe së paku 5 punime sipas zgjedhjes së lirë (natyrë e qetë, peizazh, ...
File link: http://e-libraria.com/wp-...32014_e-LIBRARIA.com_.pdf
76%
View Online - www.e-Libraria.com
Blerja,prodhimi dhe shitja si faza themelore te veprimtarise se ...
Drejtimi:Kontabilitet e financa. Lënda:Ekonomia e ... Pra në këtë punim seminarik do të sqarojmë procein e blerjes,prodhimit dhe shitjes në ndërmarrje.Ne fund ...
File link: http://ekonomiaendermarrj...520se%2520ndermarrjes.pdf
76%
View Online - Blerja,prodhimi dhe shitja si faza themelore te veprimtarise se ...
strategjia e zhvillimit te biznesit dhe investimeve - Ministria e ...
standardet, kontabilitetin etj, do te jene ne tematikat e televizionit publik. Prodhimi i ... diplomuar, te papunet, rikualifikimin dhe informacione te vazhdueshme.
File link: http://www.mete.gov.al/do...nvestimeve_e_miratuar.pdf
76%
View Online - strategjia e zhvillimit te biznesit dhe investimeve - Ministria e ...
KONTROLLI I D .. 2 JTIMIT NË
si dhe Kontrollor Publik i Diplomuar nga Instituti i Kontabilitetit dhe Kontrollit në ... Botimi i ketij punimi ka per qellim qe te sherbeje si reference per nepunesit e ...
File link: http://www.oecd.org/dataoecd/53/43/38765317.pdf
76%
View Online - KONTROLLI I D .. 2 JTIMIT NË
Kualifikimet - Prezantimi i konceptit
Opinionet e shprehura në këtë punim janë përgjegjësi e autorit dhe ...... suksesshëm i programit ra rezultuar më marrjen e diplomës ose shkallës. Me ..... inxhinierisë, marketingut dhe kontabilitetit por, këto u zgjeruan edhe në fushat si.
File link: http://www.ibp-kosovo.org...i%2520i%2520konceptit.pdf
76%
View Online - Kualifikimet - Prezantimi i konceptit
BULETINI 3.pdf - FASTIP
Durrësit, që përfundon me diplomën Universitare. Bachelor ... më poshtë për diplomën universitare Bachelor në degën .... FINC 298 Bazat e Kontabilitetit. 5. D.
File link: http://www.fastip.edu.al/media/users/5/BULETINI%25203.pdf
75%
View Online - BULETINI 3.pdf - FASTIP