Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play contoh sisindiran bahasa sunda pdf - P(2) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   contoh sisindiran bahasa sunda

Download Full - STKIP Siliwangi Bandung
Pertama, tahap eksplorasi disajikan contoh lilmiah, kemudian guru dan siswa ...... sebagai parikan, dalam bahasa Sunda dikenal sebagai sisindiran, dan dalam.
File link: http://publikasi.stkipsil...12/09/Jurnal-Semantik.pdf
76%
View Online - Download Full - STKIP Siliwangi Bandung
Khazanah ANTROPOLOGI
berkaitan dengan contoh-contoh budaya lokal yang terdapat di Indone- sia, pengaruh ...... menggunakan bahasa Sunda dan suku bangsa Jawa yang menggunakan ...... puisi rakyat yang berfungsi sebagai sindiran yang disebut sisindiran.
File link: http://bos.fkip.uns.ac.id...antropologi_1_Siany_L.pdf
76%
View Online - Khazanah ANTROPOLOGI
1 - Buku Sekolah Elektronik
yang dapat menghafal suatu kumpulan peri bahasa dari folknya sangat sedikit ..... masyarakat Sunda terhadap bahasa Sunda menunjukkan bahwa hanya sekira 35,4 ...... sisindiran menjadi dua kategori. yakni paparikan dan wawangsalan;.
File link: http://bse.mahoni.com/data/SMA_11/kelas_11_Antropologi_Tedi_S.pdf
76%
View Online - 1 - Buku Sekolah Elektronik
TRADISI BELUK SEBAGAI SARANA KOMUNIKASI DAN INTERAKSI ...
atau melalui suatu contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau alat pembantu ... mantra, sisindiran, pupujian, kakawihan, sawer, paribasa, canadran, ... bahasa Sunda fonem /b/ sering berubah menjadi fonem /w/ atau sebaliknya.
File link: http://multikulturalui.fi...mg-ui-2012-jilid-2-16.pdf
76%
View Online - TRADISI BELUK SEBAGAI SARANA KOMUNIKASI DAN INTERAKSI ...
Indonesian Acquisitions List Daftar Pengadaan Indonesia № 4, April ...
Jangan panggil Septi monyet : kumpulan karya jurnalistik Antara tahun 2007- 2011. ..... Badak Sunda & harimau Sunda : kegagalan pelajaran bahasa / catatan dan pandangan Ajip .... Sisindiran jeung wawangsalan anyar / Dedy Windyagiri.
File link: http://www.nla.gov.au/sites/default/files/2012-04-ial-april.pdf
76%
View Online - Indonesian Acquisitions List Daftar Pengadaan Indonesia № 4, April ...
Buletin Jejak Februari 2013 - Get a Free Blog
25 Feb 2013 ... ---Refleksi Pembacaan Buku Kumpulan Carpon Hadi AKS. Cerpen : ...... Indonesia, wanci dalam bahasa Sunda, atau lebih makro lagi: zaman .... lawak hingga sisindiran, dan pertunjukan silat di akhir cerita, sebagai simbol ...
File link: http://nadatjerita.files....n-jejak-februari-2013.pdf
75%
View Online - Buletin Jejak Februari 2013 - Get a Free Blog
KARAWITAN VOKAL/SEKARAN Pengertian Yang dimaksud dengan ...
Contoh kata-kata yang sangat lekat dengan lagu dalam lagam bicara antara lain: a). Pun……ten b) .... 2.1.1.1. Riak. Menurut Kamus Umum Basa Sunda, riak artinya nimbulkeun cahaya nu siga ombak- ..... Ø Kawih Sisindiran. Ø Kawih ...
File link: http://sanggarwaringin.files.wordpress.com/2012/02/karawitan-vokal.pdf
75%
View Online - KARAWITAN VOKAL/SEKARAN Pengertian Yang dimaksud dengan ...
Untitled - E-Learning SMA Negeri 1 Cianjur
kumpulan rarabi. = berkeluarga regog, rumegog. = merasa waswas sapuk ... Basa Sunda anu digunakeun dina biantarana biasana ragam basa Sunda hormat. .... batu turun keusiknaék téh mangrupa cangkang sisindiran, anu hartina itu ...
File link: http://118.97.193.11/moodle/file.php/1/EBOOK/E-BOOK_B._SUNDA_isi_.pdf
75%
View Online - Untitled - E-Learning SMA Negeri 1 Cianjur
Author TITLE PUB CALL NUMBER LAN Abdoerachman raden ajoe ...
Poesaka Ratoe Teloeh; asal tjarita tina basa Sangsakreta. 1932 BP 1024 ... Angin laut tawar : kumpulan sadjak-sadjak / oleh L. K. Ara. 1969 BP 2391 ..... Wawangsalan djeung sisindiran / beunang ngoempoelkeun Bale Poestaka djeung Mas. Adinata . ..... Sekelumit njanjian sunda ; dua drama / Nasjah Djamin. Gambar kulit ...
File link: http://resources.lib.mona...ai-pustaka-collection.pdf
75%
View Online - Author TITLE PUB CALL NUMBER LAN Abdoerachman raden ajoe ...