Android app on Google PlayAndroid app on Google Play zakon za zastita na licni podatoci mkd pdf - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   zakon za zastita na licni podatoci mkd

ZAKON ZA ZA[TITA PRI RABOTA
ZAKON ZA ZA[TITA PRI RABOTA ..... Planirawe i organizirawe na za{titata pri rabota. ^len 23 ... Obu~uvawe i osposobuvawe na rabotnicite za bezbedna rabota. ^len 25 ..... ("Slu`ben vesnik na Republika Makedonija" br.29 od 7 maj 2002 god.).
File link: http://www.kocani.gov.mk/...a%2520(so%2520izmeni).pdf
99%
View Online - ZAKON ZA ZA[TITA PRI RABOTA
ZAKON ZA PATNITE ISPRAVI NA DRŽAVJANITE NA REPUBLIKA ...
zaradi zaštita na bezbednosta na Republika Makedonija ili zaštita na zdravjeto ... Makedonija. Člen 5. Pasošot e lična isprava koja mu se izdava na državjanin.
File link: ftp://budgie3.ethz.ch/dcaf/info/legal/countries/Macedonia/mac16.pdf
98%
View Online - ZAKON ZA PATNITE ISPRAVI NA DRŽAVJANITE NA REPUBLIKA ...
Korica IT Priracnik MKD krivi...
Zakonska upotreba na kompjuterskite programi ... Razgleduvawe na podatoci na veb-stranicite .......37. 2.2.2. ..... Zakon za sloboden pristap do informacii.
File link: http://www.ads.gov.mk/WBStorage/Files/Priracnik%2520IKT%2520Mak.pdf
95%
View Online - Korica IT Priracnik MKD krivi...
Komentar
Zoran Pandev. Lektura na komentarite na Zakonot za za{tita na li~nite podatoci: ... a) Za{tita na li~ni podatoci - Makedonija - Komentirani zakoni. COBISS.MK-ID ...
File link: http://www.dzlp.mk/sites/...a-na-licnite-podatoci.pdf
93%
View Online - Komentar
ВОДИЧ ГРАЃАНИТЕ
Agencija za vrabotuvawe na Republika Makedonija...................... 129 .... isplatuva rabotodavecot vo soglasnost so Zakonot za isplata na platite vo ..... podatoci i evidencija na korisnicite na uslugite na. MTSP. Oddelenie za implementacija.
File link: http://soros.org.mk/dokumenti/vodic-za-graganite-final.pdf
93%
View Online - ВОДИЧ ГРАЃАНИТЕ
REPUBLIKA MAKEDONIJA - Собрание на Република Македонија
Со членот 1 на овој закон, утврдено е дека osnovnite lični podatoci za graĎanite se ... na Republika Makedonija Predlog za donesuvawe na Zakon za ... Ministerot za pravda će go propiše načinot na vodewe, zaštita i čuvawe na matičnite.
File link: http://www.sobranie.mk/wbstorage/files/16predlog-24-8.pdf
93%
View Online - REPUBLIKA MAKEDONIJA - Собрание на Република Македонија
П Р А В И Л Н И К
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ. П Р А В И Л Н И К. ЗА ТЕХНИЧКИТЕ И ОРГАНИЗАЦИСКИТЕ МЕРКИ ...
File link: http://www.seeu.edu.mk/fi...organizaciskite-merki.pdf
91%
View Online - П Р А В И Л Н И К
Законот за заштита на личните податоци - Дирекција за ...
ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА НА. ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ. („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/05, 103/08, 124/10 и 135/11). -Интерен пречистен ...
File link: http://dzlp.mk/sites/defa...I/ZZLP_precisten_2012.pdf
91%
View Online - Законот за заштита на личните податоци - Дирекција за ...
Закон за заштита на лични податоци
ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ. ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ. („ Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/05 и 103/08). I. ОПШТИ ...
File link: http://www.uvmk.gov.mk/files/zakoni/ZZLP_Precisten%2520tekst.pdf
91%
View Online - Закон за заштита на лични податоци
Водич за заштита на личните податоци Во Македонски ... - T-Home
2. Овој документ е интелектуална сопственост на Македонски Телеком АД Скопје. Секое печатење или копирање на истиот е дозволено само за ...
File link: http://www.t-home.mk/Uplo...520licni%2520podatoci.pdf
91%
View Online - Водич за заштита на личните податоци Во Македонски ... - T-Home