Android app on Google PlayAndroid app on Google Play zakon za prekrsoci na makedonija pdf - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   zakon za prekrsoci na makedonija

CARINSKI ZAKON - Царинска управа на Република Македонија
CARINSKI ZAKON .... Akti koi se odnesuvaat na primenata na carinskite propisi .... OSNOVI ZA UTVRDUVAWE NA UVOZNI, ODNOSNO IZVOZNI DAVA^KI,.
File link: http://www.customs.gov.mk/Uploads/Carinski_zakon_39_05.pdf
99%
View Online - CARINSKI ZAKON - Царинска управа на Република Македонија
Upatstvo za na~inot na evidentirawe i rasporeduvawe na javnite ...
Makedonija, vodi evidencija i za prihodite na fondovite od ~len 3-e od .... Zakon. 711111. 2. 840-1258 danok na drugi li~ni primawa na vraboteni lica kaj.
File link: http://www.finance.gov.mk/files/u6/upatstvo2.pdf
99%
View Online - Upatstvo za na~inot na evidentirawe i rasporeduvawe na javnite ...
"Slu`ben vesnik na Republika Makedonija" izleguva po potreba. Rok ...
|u Vladata na Republika Makedonija i Sojuznata Vla- ... stav 3 od Zakonot za Vladata na Republika Makedoni- ... Vrz osnova na ~len 184 od Carinskiot zakon.
File link: http://www.slvesnik.com.mk/Issues/D2136B36DB088B44A56581DA56A66B5F.pdf
97%
View Online -
Sluzben vesnik na RM, br.30, Vtornik 24 april 2001
vot na Republika Makedonija ("Slu`ben vesnik na ... za rabota na Vladata na Republika Makedonija ...... te doneseni vrz osnova na ovoj zakon"; ~len 20 stav 3 .
File link: http://www.slvesnik.com.mk/Issues/8B309D086412D948BBE908C1499D9182.pdf
96%
View Online - Sluzben vesnik na RM, br.30, Vtornik 24 april 2001
Sluzben vesnik na RM, br.48, Vtornik, 26 juni 2001
Vrz osnova na ~len 36, stav 3 od Zakonot za Vlada- ... od 63,79 m2, sopstvenost na Republika Makedonija, se .... Vrz osnova na ~len 184 od Carinskiot zakon.
File link: http://www.fzo.org.mk/WBS...nite_lica__48_od_2001.pdf
96%
View Online - Sluzben vesnik na RM, br.48, Vtornik, 26 juni 2001
Закон за семејство - Управа за водење на матичните книги
превземено од w w w . p r a v o . o r g . m k. 1. ЗАКОН ЗА СЕМЕЈСТВОТО. ( Пречистен текст). ПРВ ДЕЛ. ОПШТИ ОДРЕДБИ. Член 1. Co овој закон се ...
File link: http://www.uvmk.gov.mk/files/zakoni/zakon%2520za%2520semejstvo.pdf
93%
View Online - Закон за семејство - Управа за водење на матичните книги
з а к о н за безбеднос безбеднос безбедност на сообраќајот на ...
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ. МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ ...
File link: http://www.mvr.gov.mk/Upl...2520okt.%25202010.doc.pdf
93%
View Online - з а к о н за безбеднос безбеднос безбедност на сообраќајот на ...
Закон за општата управна постапка 38/2005
превземено од w w w . p r a v o . o r g . m k. ЗАКОН ЗА ОПШТАТА УПРАВНА ПОСТАПКА. Сл.Весник на Р.Македонија бр.38 од 26.05.2005 година.
File link: http://www.mtc.gov.mk/new...2520od%252026.05.2005.pdf
93%
View Online - Закон за општата управна постапка 38/2005
Закон за прекршоци
превземено од w w w . p r a v o . o r g . m k. 1. З А К О Н ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ. Сл.Весник на Р.Македонија бр.62/06 од 22.05.2006 година. ОСНОВНИ ...
File link: http://www.osskopje1.mk/cms/FCKEditor_Upload/File/files/prk.pdf
93%
View Online - Закон за прекршоци
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република ...
„Службен весник на РМ“ бр. 66 од 31.05.2007 година. 1 од 7. Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот ...
File link: http://www.mvr.gov.mk/Upl...2520red%2520i%2520mir.pdf
93%
View Online - Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република ...