Android app on Google PlayAndroid app on Google Play truong THPT dan lap tuyen giao vien pdf - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   truong THPT dan lap tuyen giao vien

giao vien - Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai
Về việc quy định xét tuyển dụng giáo viên năm học 2013 - 2014 ... hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết họp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bôi .... len), ngươi tot nghlệp đạI học chính quy loại giòi trở lên (các trường công lâp) đúng.
File link: http://tccb.gialai.edu.vn...ien-nam-hoc-2013-2014.pdf
99%
View Online - giao vien - Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai
Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2014-2015.
9 Tháng Năm 2014 ... Theo kế hoạch Sở GD&ĐT giao cho các trường (có đăng tải trên website của ... 2014- 2015, các trường bán công chuyển sang mô hình công lập tổ chức thi tuyển ... giữ hoặc vi phạm pháp luật do ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn .... Không điều động giáo viên THPT, THCS có chuyên môn đào tạo là ...
File link: http://bg-thcsnhanquyen.h...an_ban/79859484799154.pdf
97%
View Online - Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2014-2015.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ... - Kết thúc
Phê duyệt Đề án thành lập trường THPT dân tộc nội trú tỉnh tại Đô thị Ngọc .... + Bố trí cán bộ quản lý, tuyển dụng đội ngũ giáo viên, công nhân viên đảm báo.
File link: http://qppl.thanhhoa.gov....0067B13/%24file/d2425.pdf
97%
View Online - ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ... - Kết thúc
Download văn bản - Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định
Đào tạo Bình Định lập Kê hoạch triên ... kinh phi' ngoài học phí và lệ phí tuyển sinh Các trường THPT'. ... Hướng dẫn tô chức Hội thì giáo viên dạy gĩỏề TCCN.
File link: http://sgddt.binhdinh.gov.vn/upload/files/CongVan/1338.PDF
97%
View Online - Download văn bản - Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định
HĐ XÉT TUYỀN GIÁO VIÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ...
8 Tháng Năm 2014 ... làm công tác giảng dạy tại các trường công lập thuộc tỉnh Bác ... Công tác xét tuyển giáo viên phải thực hiện nghiêm túc, khách quan, dân chủ,.
File link: http://sonoivu.bacgiang.gov.vn/Files/files/2128-2014(1).pdf
96%
View Online - HĐ XÉT TUYỀN GIÁO VIÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
27 Tháng Sáu 2014 ... Wv: Hướng dẫn bồi dưỡng chính trị hè năm 2014 ... Tuyên giáo Tỉnh ủy yê việc bôi dưỡng chính trị hè năm 2014, Sở GD&ĐT hướng dân kê hoạch ... công tác cho đội ngũ giáo Vìên các trường phô thông và trung tâm giáo dục.
File link: http://ninhbinh.edu.vn/(A...0714CV%2520so%2520728.pdf
96%
View Online - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thông báo
thông công lập và giáo dục thường xuyên của tinh Quảng Ngãi và Quyết định ... Quy định Xét tuyển giáo viên mầm non, phổ thông công Iập và Giáo dục thường ... Trong trường hợp không có hộ khẩu thường thì tại tỉnh ... công an nhân dân; b.
File link: http://www.quangngai.net.vn/userfiles/get_file.pdf
96%
View Online - Thông báo
8ee2df583aa0532dTB-269-2014-1b - Quận Thanh Xuân
9 Tháng Sáu 2014 ... về việc hướng dẫn công tác tuyển dụng viên chức ngành giáo dục trực .... Đang là giáo viên dạy hợp đồng giảng dạy tại các trường công lập ...
File link: http://thanhxuan.gov.vn/p...aa0532dTB-269-2014-1b.pdf
96%
View Online - 8ee2df583aa0532dTB-269-2014-1b - Quận Thanh Xuân
718/sgdđt-kt&qlclgd - Bình Thuận
14 Tháng Tám 2014 ... hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập từ năm 2012; Quyết ... vào lớp 10 Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Bình Thuận từ năm 2014; Kế ..... Thuận Bắc điều thêm GVTHCS nếu số giáo viên trường không đủ làm ...
File link: http://www.binhthuan.gov....044192191940ffcc99400242c
96%
View Online - 718/sgdđt-kt&qlclgd - Bình Thuận
Tại đây - UBND Quận Bắc Từ Liêm
9 Tháng Bảy 2014 ... lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã của Thành phố Hà Nội năm ... của Liên Sở: Nội vụ - Sở Giáo dục và đào tạo về việc Hướng dẫn sửa đổi bổ sung tuyển dụng viên chức các trường mầm non, tiểu học, trung học Cơ sở;.
File link: http://bactuliem.hanoi.gov.vn/images/filethongbao/TB_-_102.pdf
96%
View Online - Tại đây - UBND Quận Bắc Từ Liêm