Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play sisindiran piwuruk bahasa sunda pdf - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   sisindiran piwuruk bahasa sunda

SISINDIRAN A. Wangenan Sisindiran téh asalna tina kecap sindir ...
sastra Sunda anu disebut sisindiran téh nyaéta karya sastra nu ... Basa anu direka lolobana murwakanti, sarta bias dikawihkeun, aya ... Rarakitan piwuruk.
File link: http://ahdiansyahdiat.files.wordpress.com/2012/08/sisindiran.pdf
99%
View Online - SISINDIRAN A. Wangenan Sisindiran téh asalna tina kecap sindir ...
BAB V KACINDEKAN JEUNG SARAN 5.1 Kacindekan Sisindiran ...
kénéh hirup di masarakat Sunda, anu sumebarna sacara lisan. Ieu sumebarna téh ... jumlahna aya 114, nya éta nu sipatna silih asih aya 29, piwuruk aya 39, ... Aya sababaraha saran pikeun ngaronjatkeun hasil pangajaran basa Sunda.
File link: http://repository.upi.edu/operator/upload/s_bd_0800428_chapter5.pdf
98%
View Online - BAB V KACINDEKAN JEUNG SARAN 5.1 Kacindekan Sisindiran ...
(puisi) buhun. Kecap sisindiran asalna tina kecap sindir ... - File UPI
basa anu diwangun ku cangkang jeung eusi, pikeun ngedalkeun maksud anu henteu saceplakna ... Sisindiran lain kabinangkitan urang Sunda wungkul, tapi kum ka sakuliah. Indonesia ... silih asih, piwuruk, jeung kaheureuyan. Ditilik tina ...
File link: http://file.upi.edu/Direk..._HAERUDIN/SISINDIRAN-.pdf
97%
View Online - (puisi) buhun. Kecap sisindiran asalna tina kecap sindir ... - File UPI
BAB V - File UPI
Sisindiran dalam sastra Sunda sama dengan pantun dalam sastra Melayu atau Indonesia. Seperti ... silih asih, piwuruk dan sesebred (kecuali wawangsalan). a. Paparikan .... (Dari Puisi Pupujian Dalam Bahasa Sunda karya Tini Kartini, dkk.).
File link: http://file.upi.edu/Direk...NDIRAN_%2526_PUPUJIAN.pdf
97%
View Online - BAB V - File UPI
PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN - Endi Sujana, S.Pd
LEMBAR SOAL. Mata Pangajaran : Basa Sunda. Poe : … .... Sisindiran di luhur kaasup kana ……………. a. Papatah ... Wawangsalan b. piwuruk c. papatah.
File link: http://endisujana.files.wordpress.com/2009/02/soal-basa-sunda3.pdf
97%
View Online - PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN - Endi Sujana, S.Pd
03 BAB_I - Repository UPI
KTSP 2006 mata pelajaran Basa Sunda, nya éta pangajaran nulis sisindiran di kelas VIII. ... Misalna, téma umumna nya éta ngeunaan piwuruk. Kelompok ka hiji  ...
File link: http://repository.upi.edu/operator/upload/s_bd_0706076_chapter1.pdf
97%
View Online - 03 BAB_I - Repository UPI
Provisional Reel List (16 June 1993)
Piwuruk Kasepuhan. 269 ...... Wulang Basa Sunda Jeung Basa Melayu. SD 81 ...... 755. Surat dari Residen Banda. P.104d. KFH.3.12a. 755. Sisindiran. P.104d.
File link: http://www.crl.edu/sites/default/files/attachments/pages/PNRI.pdf
97%
View Online - Provisional Reel List (16 June 1993)
MUSLIMIN MUSLIMAT - Sukapura Ngadaun Ngora
nganyahokeun kanu anyar, Hawadist basa arabna mah, hawadist teh nu ngajentul, nu ...... engkang tangtos maksa, nyuhunkeun diwuruk, piwuruk nu saleresna,.
File link: http://sukapura.files.wor...in-muslimat-jilid-i-v.pdf
96%
View Online - MUSLIMIN MUSLIMAT - Sukapura Ngadaun Ngora