Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play sisindiran bahasa sunda pdf - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   sisindiran bahasa sunda

ANALISIS SASTRA LISAN 'SISINDIRAN' DALAM TRADISI SUNDA ...
19 Jun 2011 ... Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas khazanah ilmu pengetahuan mengenai bahasa Sunda khususnya sastra lisan sisindiran ...
File link: http://muzzam.files.wordp...nelitian-sastra-sunda.pdf
99%
View Online - ANALISIS SASTRA LISAN 'SISINDIRAN' DALAM TRADISI SUNDA ...
SISINDIRAN A. Wangenan Sisindiran téh asalna tina kecap sindir ...
sastra Sunda anu disebut sisindiran téh nyaéta karya sastra nu ngagunakeun rakitan basa kalawan dibalibirkeun. Kecap sindir dirajek binarung rarangken R ...
File link: http://ahdiansyahdiat.files.wordpress.com/2012/08/sisindiran.pdf
98%
View Online - SISINDIRAN A. Wangenan Sisindiran téh asalna tina kecap sindir ...
Mencari Akar Pemikiran Sastra Sunda Modern: Setelah masuknya ...
pribumi termasuk bahasa Sunda secara sungguh-sungguh. Upaya belajar ..... akhirnya: seperti sisindiran, kawih, doa nyawer dan kakawihan anak. Lamoen ...
File link: http://www.nanzan-u.ac.jp/~moriyama/article/Sundalana.pdf
98%
View Online - Mencari Akar Pemikiran Sastra Sunda Modern: Setelah masuknya ...
(puisi) buhun. Kecap sisindiran asalna tina kecap sindir ... - File UPI
basa anu diwangun ku cangkang jeung eusi, pikeun ngedalkeun maksud anu ... Sisindiran lain kabinangkitan urang Sunda wungkul, tapi kum ka sakuliah.
File link: http://file.upi.edu/Direk..._HAERUDIN/SISINDIRAN-.pdf
97%
View Online - (puisi) buhun. Kecap sisindiran asalna tina kecap sindir ... - File UPI
Versi PDF
16 Feb 2011 ... OJul. 0Ags OSap OOId. Pelestari Bahasa Sunda Dari Masa ke Masa. Sisindiran Berkernbang Hingga ke P. Peluncuran buku Sisindiran karya ...
File link: http://pustaka.unpad.ac.i...embanghinggakeprancis.pdf
97%
View Online - Versi PDF
BAB V - File UPI
dipikasono dalam bahasa Sunda. Pada umumnya sisindiran terdiri atas dua larik sampiran dan dua larik isi, tetapi terdapat pula yang berjumlah lebih dari itu.
File link: http://file.upi.edu/Direk...NDIRAN_%2526_PUPUJIAN.pdf
96%
View Online - BAB V - File UPI
• Abdi Siswa • abdisiswa.sch.id
SMP, Negeri, 7, Bogor,Sisindiran bahasa sunda ... Baju kutud heureut pola dikelin teu dijalujur Mun teu cucud ti sakola arisin balik ka lembur » Selebihnya.
File link: http://www.tuugo.net/Companies/abdi-siswa/0160003005176/abdi-siswa.pdf
96%
View Online - • Abdi Siswa • abdisiswa.sch.id
03 BAB_I - Repository UPI
Salasahijina kompetensi dasar nulis sisindiran. Hal ieu kaunggel dina pedoman pengembangan. KTSP 2006 mata pelajaran Basa Sunda, nya éta pangajaran ...
File link: http://repository.upi.edu/operator/upload/s_bd_0706076_chapter1.pdf
96%
View Online - 03 BAB_I - Repository UPI
SEAM HOLDINGS LIST - Center for Research Libraries
Adegan basa Sunda; pakeeun di sakola guru djeung sapapadana. ...... Het Soendaneesche volkslied (sisindiran) Verzameld door F. H. Taylor Weber; bewerkt ...
File link: http://www.crl.edu/sites/...s/pages/seamholds11-4.pdf
96%
View Online - SEAM HOLDINGS LIST - Center for Research Libraries
Trafficking Literatures in Southeast Asia - Asiatic IIUM - International ...
looming question: Is the literature of the island of Roti similar to that of Sunda ..... who call it sesebred or sisindiran, and among the Javanese, who name it the kentrung and ...... Tamil. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1995.
File link: http://asiatic.iium.edu.m...d%2520Haji%2520Salleh.pdf
96%
View Online - Trafficking Literatures in Southeast Asia - Asiatic IIUM - International ...