Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play sesorah khitanan bahasa jawa pdf - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   sesorah khitanan bahasa jawa

PENINGKATAN KETERAMPILAN SESORAH DENGAN Oleh ...
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan sesorah dengan menggunakan ... sesorah bahasa Jawa kelas XI IPA1 SMA N 1 Prambanan Sleman.
File link: http://eprints.uny.ac.id/...MPILAN_SESORAH_DENGAN.pdf
99%
View Online - PENINGKATAN KETERAMPILAN SESORAH DENGAN Oleh ...
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN Sekolah : SMP N 8 ...
Siswa dapat berpidato menggunakan bahasa jawa krama dengan intonasi, ... Sesorah inggih menika pidato utawi medharake (ngandharake) gagasan kanthi.
File link: http://blog.tp.ac.id/wp-content/uploads/1686/download-sesorah-rpp.pdf
97%
View Online - RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN Sekolah : SMP N 8 ...
ĸþM i c r o s o f t W o r d - P R A B A B . r t f - Andy Nuriman
Program Sarjana Pendidikan Bahasa lan Sastra Jawa. SUMIYEM. NPM 07430369. . PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA JAWA. FAKULTAS PENDIDIKAN ...... Ginanipun: kangge sesorah, medharaken raos sisah. 9. .... tetingalan Srandhul dipunpentasaken nalika wonten syukuran sunatan, wilujengan ...
File link: http://andynuriman.files.wordpress.com/2011/10/sumiyem.pdf
96%
View Online - ĸþM i c r o s o f t   W o r d   - P R A   B A B . r t f   - Andy Nuriman
Download (1858Kb) - digilib - UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal ..... upacara do'a, sesorah atau ceramah agama yang berisikan nasehat-nasehat, ... fitri, upacara perkawinan dan khitanan dan sebagainya merupakan hal-hal ... Masyarakat Jawa dikenal mengakui adanya perbedaan- perbedaan.
File link: http://digilib.uin-suka.ac.id/2420/1/BAB%2520I,%2520V.pdf
96%
View Online - Download (1858Kb) - digilib - UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Kumpulan Makalah - Dual Mode System
Islam dan Kebijaksanaan Lokal (Belajar dari Sastra Jawa). Sururin . ... Agama di Masyarakat Wisata Songgoriti Kota Batu Jawa Timur. Dr. Ahmad Barizi, MA .
File link: http://dualmode.kemenag.g...akalahpresentedpapers.pdf
96%
View Online - Kumpulan Makalah - Dual Mode System
BAB I - Staff UNY - Universitas Negeri Yogyakarta
ing Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas. Negeri Yogyakarta. ... Juru pranata adicara, juru sesorah langkung prayogi nyinau ..... Saking tlatah Jawa Tengah, budaya Jawi lajeng ngener ing tlatah Jawi .... tempuking damel sunatan punika, tumrap ingkang kasembadan lajeng kadamel ...
File link: http://staff.uny.ac.id/si...PRESI%2520LISAN%2520I.pdf
96%
View Online - BAB I - Staff UNY - Universitas Negeri Yogyakarta