Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play sesorah bahasa jawa khitanan pdf - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   sesorah bahasa jawa khitanan

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN Sekolah : SMP N 8 ...
Siswa dapat berpidato menggunakan bahasa jawa krama dengan intonasi, ... Sesorah inggih menika pidato utawi medharake (ngandharake) gagasan kanthi.
File link: http://blog.tp.ac.id/wp-content/uploads/1686/download-sesorah-rpp.pdf
99%
View Online - RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN Sekolah : SMP N 8 ...
ĸþM i c r o s o f t W o r d - P R A B A B . r t f - Andy Nuriman
Program Sarjana Pendidikan Bahasa lan Sastra Jawa. SUMIYEM. NPM 07430369. . PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA JAWA. FAKULTAS PENDIDIKAN ...... Ginanipun: kangge sesorah, medharaken raos sisah. 9. .... tetingalan Srandhul dipunpentasaken nalika wonten syukuran sunatan, wilujengan ...
File link: http://andynuriman.files.wordpress.com/2011/10/sumiyem.pdf
99%
View Online - ĸþM i c r o s o f t   W o r d   - P R A   B A B . r t f   - Andy Nuriman
BAB I - Staff UNY - Universitas Negeri Yogyakarta
PENDIDIKAN BAHASA DAERAH. FAKULTAS ... Memetri Basa Jawa lan Silsilah Wayang Purwa Mawa Carita, Sayid kanthi reriptan .... Sesorah Kautaman. 7. ...... tempuking damel sunatan punika, tumrap ingkang kasembadan lajeng kadamel  ...
File link: http://staff.uny.ac.id/si...RESI%2520LISAN%2520II.pdf
98%
View Online - BAB I - Staff UNY - Universitas Negeri Yogyakarta
Kumpulan Makalah - Dual Mode System
13 Okt 2011 ... Islam dan Kebijaksanaan Lokal (Belajar dari Sastra Jawa). Sururin . ... Agama di Masyarakat Wisata Songgoriti Kota Batu Jawa Timur.
File link: http://dualmode.kemenag.g...akalahpresentedpapers.pdf
98%
View Online - Kumpulan Makalah - Dual Mode System
Download (1858Kb) - digilib - UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal ..... upacara do'a, sesorah atau ceramah agama yang berisikan nasehat-nasehat, ... fitri, upacara perkawinan dan khitanan dan sebagainya merupakan hal-hal ... Masyarakat Jawa dikenal mengakui adanya perbedaan- perbedaan.
File link: http://digilib.uin-suka.ac.id/2420/1/BAB%2520I,%2520V.pdf
98%
View Online - Download (1858Kb) - digilib - UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
BAB I - Staff UNY - Universitas Negeri Yogyakarta
dalah pamarsudining basa kangge ngungak mekaring jagad enggal. Kanthi mekaten ... Juru pranata adicara, juru sesorah langkung prayogi nyinau ..... Saking tlatah Jawa Tengah, budaya Jawi lajeng ngener ing tlatah Jawi. Wetan. .... Malah tempuking damel sunatan punika, tumrap ingkang kasembadan lajeng kadamel ...
File link: http://staff.uny.ac.id/si...PRESI%2520LISAN%2520I.pdf
98%
View Online - BAB I - Staff UNY - Universitas Negeri Yogyakarta