Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play makalah fiqih jual beli dan khiyar pdf - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   makalah fiqih jual beli dan khiyar

Undang-undang Sivil Islam - Dewan Bahasa dan Pustaka
KataPengantar xi. Mukadimah: Ilinu Fiqh dan Pcmbahagiannya ... Bab Kelapan. Khiyar (Pilihan) ..... akan mendapati bahawa makalah kedua daripada Mukadimah ... digunakan (lagha) dan jual beli yang bengantung kepada syanat mi adalah ...
File link: http://pustaxa.dbp.gov.my...han/buku/penuh/147534.pdf
99%
View Online - Undang-undang Sivil Islam - Dewan Bahasa dan Pustaka
JUAL BELI GHARAR (Tinjauan terhadap Proses dan Obyek ...
jual beli dengan berbagai aturan yang melindungi hak-hak pelaku bisnis dan memberikan ... Gharar dalam terminologi para ulama fiqh memiliki beragam difinisi ..... mazhab Hanafi menetapkan khiyar ru'yah tanpa dengan adanya syarat,. 28.
File link: http://stain.gurningsoft....l%2520Beli%2520Gharar.pdf
98%
View Online - JUAL BELI GHARAR (Tinjauan terhadap Proses dan Obyek ...
BAB II KONSEP AKAD JUAL BELI DALAM ISLAM DAN FAKTOR ...
Makna linguistik ini lebih dekat dengan makna istilah fiqh yang bersifat ... membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai.” Pengertian ..... khiyar 'aib atau khiyar rukyah dan yang ketiga akad itu tidak dilaksanakan ...
File link: http://digilib.sunan-ampe...dmalikni-9992-5-babii.pdf
97%
View Online - BAB II KONSEP AKAD JUAL BELI DALAM ISLAM DAN FAKTOR ...
bab ii jual beli sistem pesanan beserta ketentuan-ketentuannya ...
Dalam fiqih dikenal dengan nama al-istisnā/ al-salam atau Salaf . ... Jual beli salam dan istisnā' sebenarnya jual beli yang serupa, perbedaannya terletak ..... dalam istisnā' diperbolehkan khiyar, kecuali pendapat Abu Yusuf yang menyatakan.
File link: http://digilib.sunan-ampe...rnawatini-9918-5-bab2.pdf
97%
View Online - bab ii jual beli sistem pesanan beserta ketentuan-ketentuannya ...
Bai'ul Ghoror dan Aplikasinya dalam Muamalat Kontemporer - Badilag
soal mulus dan tercapainya objek jual beli bagi .... fiqih mengemukakan beberapa defenisi garar yang bervariasi dan .... menegasikan hak khiyar dalam jual beli.
File link: http://www.badilag.net/da...MALAT%2520KONTEMPORER.pdf
97%
View Online - Bai'ul Ghoror dan Aplikasinya dalam Muamalat Kontemporer - Badilag
BAB II JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM A. Pengertian, Dasar ...
Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti Al-bay', Al-tija>rah dan ... Menurut kitab Fiqih Maz||hab Syafi'i, yang dimaksud dengan jual beli adalah ..... 25 Khiyar adalah hak bagi salah satu pihak yang bertransaksi untuk meneruskan  ...
File link: http://digilib.sunan-ampe...ulhilmia-9990-5-babii.pdf
96%
View Online - BAB II JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM A. Pengertian, Dasar ...
Analisis Fiqih Ibadah - Blog UMY Community - Universitas ...
Adapun permasalahan yang akan di kaji dalam makalah ini adalah : 1. Hukum sutrah ... Konsep jual beli dan hikmahnya. 2. Konsep khiyar dan hikmahnya. 3.
File link: http://blog.umy.ac.id/iqbalajhe89/files/2012/11/Tugas-pdf.pdf
96%
View Online - Analisis Fiqih Ibadah - Blog UMY Community - Universitas ...
Copy of fiqh-muamalah-kontemporer
Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (Al Baqarah: 275). 2. Nabi bersabda : ). ر ن ّ ا. (. " Penjual dan pembeli memiliki hak khiyar ...
File link: http://istayn.staff.uns.a...-muamalah-kontemporer.pdf
95%
View Online - Copy of fiqh-muamalah-kontemporer
Wan Zulkifli 2009 - Universiti Kebangsaan Malaysia
Makalah ini bertujuan untuk memberi penjelasan berkenaan nilai-nilai fleksibiliti ..... kitab usul fiqh terdapat beberapa jenisal-ijma' yang dihubungkan dengan masa terjadi ..... Dua orang yang melakukan akad jual beli iaitu penjual dan pembeli boleh melakukan khiyar (diberi pilihan) selama kedudukannya belum berpisah.
File link: http://www.ukm.my/jmalim/...%2520wan%2520zulkifli.pdf
94%
View Online - Wan Zulkifli 2009 - Universiti Kebangsaan Malaysia
AKAD MURAKKAB DALAM BERMUALAH
Konsep dan Ketentuan (Dhawabith) dalam Perspektif Fiqh .... akad atau lebih -- seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, wakalah, qardh, muzara'ah, sahraf ..... kedua akad itu saling menafikan, yaitu bolehnya penundaan dan khiyar.
File link: http://d.yimg.com/kq/grou..._Multi_Akad_Hasanudin.pdf
94%
View Online - AKAD MURAKKAB DALAM BERMUALAH