Android app on Google PlayAndroid app on Google Play kerkese per vize pdf - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   kerkese per vize

Model për plotësim formulari per vize Schengen - Ambassade de ...
Për fëmijët minorenë : Emër, Mbiemër, Adresa (nëse ndryshon nga ajo e kërkuesit) dhe kombësia e autoritetit prindëror / ... Kërkesë për Vizë Schengen.
File link: http://www.ambafrance-al....1100ce6efe2b75290b984189a
99%
View Online - Model për plotësim formulari per vize Schengen - Ambassade de ...
Ambasciata d'Italia Domanda di visto Nazionale (D) Kërkesë pë vizë ...
Per i minori: cognome, nome, indirizzo (se diverso da quello del richiedente) e ... Marrje e shenjave të gishtërinjve gjatë kërkesës për vizë Schengen:.
File link: http://www.ambtirana.este...lario_visto_nazionale.pdf
97%
View Online - Ambasciata d'Italia Domanda di visto Nazionale (D) Kërkesë pë vizë ...
Formulari i kërkesës për vizë C
Republika e Kosovës. Republika Kosova - Republic of Kosovo. Formulari i kërkesës për vizë C / Zahtev za izdavanje vize C / Visa C application form. 1. Mbiemri ...
File link: http://www.mfa-ks.net/rep...i_Per_Vize_C_Mars2015.pdf
97%
View Online - Formulari i kërkesës për vizë C
udhëzime për plotësimin e formularëve të kërkesave
për rastet kur është në proces shqyrtimi kërkesë anullimi ose vendim lirimi të tij nga ... Aplikohet për nxjerrje vendimi aprovues për vizë hyrjeje të anëtarëve të ...
File link: http://www.ypes.gr/UserFi...4e2ec9b9/odigiesAlb_1.pdf
97%
View Online - udhëzime për plotësimin e formularëve të kërkesave
Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Shkup, Maqedoni
•Formulari i ri online për aplikim për vizë jo- emigruese, DS-160 i zëvendëson këta formularë: - DS-156 “Aplikacion për vizë jo-emigruese”. - DS-157 “ Aplikacion ...
File link: http://photos.state.gov/l...1PforDFs/DS-160PPs-al.pdf
97%
View Online - Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Shkup, Maqedoni
paketë informuese për mbretërinë e bashkuar - Migrant Service ...
Shërbimet e Vizave në MB kanë një formular për kërkesë për vizë në faqen e ... përdoret për të përcaktuar nëse ju duhet vizë apo çfarë lloje leje nevojitet për të ...
File link: http://www.migrantservice...t%2520Sheet%2520UK_al.pdf
97%
View Online - paketë informuese për mbretërinë e bashkuar - Migrant Service ...
Kërkesë për vizë afatgjatë (vizë D) Antrag auf Erteilung eines ...
Kërkesë për vizë afatgjatë (vizë D). Antrag auf Erteilung eines Visums für den langfristigen Aufenthalt (Visum D). A. KËRKUESI / ANTRAGSTELLER. 1. Mbiemri  ...
File link: https://www.eda.admin.ch/...umantrag-visumd-sq-de.pdf
97%
View Online - Kërkesë për vizë afatgjatë (vizë D) Antrag auf Erteilung eines ...
EUROPÄISCHE UNION - Deutsche Botschaft Pristina
der elterlichen Sorge / des Vormunds - Për të miturit: mbiemri, emri, adresa (në rast se ndryshon nga ... gishtërinjve lidhur me një kërkesë për vizë Schengen?
File link: http://www.pristina.diplo...nload_visaantragdtalb.pdf
97%
View Online - EUROPÄISCHE UNION - Deutsche Botschaft Pristina
Viza për vizita të shkurtra në Zonën Schengen (Viza Schengen)
Për të aplikuar për vizë, nuk është e nevojshme të lihet takim. ... Kërkesa për vizë duhet t'i drejtohet misionit diplomatik të shtetit që është destinacioni juaj.
File link: http://www.tirana.diplo.d...erkblatt_schengen_alb.pdf
97%
View Online - Viza për vizita të shkurtra në Zonën Schengen (Viza Schengen)
dokumentet e duhura të cilat nevojiten gjatë aplikimit për shengen ...
Për kërkesën për vizë nevojitet të dorëzohen origjinalet e këtyre dokumenteve: ... Gjatë dorëzimit të kërkesës për vizë, kërkuesi duhet të tregojë dokumentin e ...
File link: http://www.swedenabroad.c..._r_Skopje_p__albanska.pdf
97%
View Online - dokumentet e duhura të cilat nevojiten gjatë aplikimit për shengen ...