Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play http daotao vnu edu vn dkmh pdf - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   http daotao vnu edu vn dkmh

Sinh viên xem chi tiết tại đây.
7 Tháng Mười Hai 2012 ... Dang ky qua ml,lng t'.li dja chi: http://daotao.vnu.edu.vn/dkmh. (ho~c nh~n "ilO duang link Portal sinh vien aben dum Banner Dl,lihQcQu6c gia ...
File link: http://ueb.edu.vn/Uploads...l.com/2012/12/07/1000.pdf
99%
View Online - Sinh viên xem chi tiết tại đây.
Chi tiết xem tại đây.
3 Tháng Tám 2012 ... Dang ky qua m(lllg t:,i dja chi: http://daotao.vnu.edu.vn/dkmh. (haij,cnhiln vaa duimg link Portal sinh vien aben dum Banner D(li hQc Qu6c gia ...
File link: http://ueb.edu.vn/Uploads...il.com/2012/08/03/604.pdf
99%
View Online - Chi tiết xem tại đây.
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PORTAL SINH VIÊN
6 Tháng Chín 2011... vào website của Trường: http://daotao.ueb.vnu.edu.vn/dkmh/login.asp ... Thứ hai, vào địa chỉ:http://112.137.137.2/dkmh bằng trình duyệt ...
File link: http://ueb.edu.vn/Uploads...0SD%2520portal%2520SV.pdf
99%
View Online - HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PORTAL SINH VIÊN
số lượng lớp môn học, thời khóa biểu chi tiết gửi kèm theo
10 Tháng Tám 2012 ... Ding ky qua m?ng tai dia chi: http://daotao.vnu.edu.vn/dkmh (ho[c nhAn vdo duong link Portal sinh viOn d b€n drroi Banner E4i hgc Qu6c gia ...
File link: http://www2.uet.vnu.edu.vn/coltech/sites/default/files/llchinhtri.pdf
99%
View Online - số lượng lớp môn học, thời khóa biểu chi tiết gửi kèm theo
Bao cao tu danh gia AUN- Tieng Viet.pdf - Trang chủ
6 Tháng Mười Hai 2010 ... giảng dạy của giảng viên, kết quả học tập. http://daotao.ueb.vnu.edu.vn/dkmh/ login.asp. Mỗi sinh viên có một tài khoản (account). Ngoài ra sinh ...
File link: http://fibe.ueb.edu.vn/Cl...N-%2520Tieng%2520Viet.pdf
98%
View Online - Bao cao tu danh gia AUN- Tieng Viet.pdf - Trang chủ
X. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PORTAL SINH VIÊN A. Hướng dẫn truy ...
4 Tháng Chín 2012 ... Vào địa chỉ: http://daotao.vnu.edu.vn/dkmh bằng trình duyệt Internet Explorer. 2. Màn hình đăng nhập xuất hiện: 3. Sinh viên đăng nhập vào hệ ...
File link: http://ueb.edu.vn/Uploads...tal%2520sinh%2520vien.pdf
98%
View Online - X. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PORTAL SINH VIÊN A. Hướng dẫn truy ...