Android app on Google PlayAndroid app on Google Play giao an dien tu mon tu nhien xa hoi lop 3 tuan 24 pdf - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   giao an dien tu mon tu nhien xa hoi lop 3 tuan 24

dạy lớp 3 theo chương trình tiểu học mới tài liệu bồi dưỡng giáo viên
tương ứng với : Tiếng Việt, Toán, Đạo đức, Tự nhiên và Xã hội, Nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật, Thủ ... 10) Hướng dẫn ra đề kiểm tra định kì môn Tiếng Việt lớp 3, Vụ Giáo dục Tiểu học. 3. Cấu trúc .... tuần (trừ chủ điểm Ngôi nhà chung học trong 3 tuần), cụ thể như sau : Tập 1 gồm 8 ... Tuần 23, 24 : Nghệ thuật. - Tuần 25 , 26 ...
File link: http://elib.dostquangtri.gov.vn/thuvien/Upload/Ebook_Src/66160.pdf
99%
View Online - dạy lớp 3 theo chương trình tiểu học mới tài liệu bồi dưỡng giáo viên
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 THCS Thúc Kháng
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ... đạt từ. 25 điểm trở lên( có 24/81 HS ... học tập và tu dưỡng vẫn còn mải chơi, một số còn vi phạm nội quy, điều lệ .... 3. Tiếp tục tập trung chỉ đạo đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và giáo .... 24/5/2014), thực hiện đầy đủ các môn học ở các khối lớp, không phân công giáo.
File link: http://bg-thcsthuckhang.h...an_ban/79869073917987.pdf
99%
View Online - Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 THCS Thúc Kháng
Kích vào đây để xem Thông tư ban hành quy định về chế độ làm việc
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. --'___ Độc lập ... quy định trước đây trái với quy định tại Thông tư này đều bị bãi bỏ. Điều 3. Các Ông ... thực hiện);. - Công báo, Công hông tin điện tử của Chính phủ; .... Giáo viên chủ nhiệm lớp ở cấp tiểu học được giảm 3 tiết/tuần, ở cấp trung học  ...
File link: http://www.udn.vn/app/web...IEN%2520PHO%2520THONG.pdf
99%
View Online - Kích vào đây để xem Thông tư ban hành quy định về chế độ làm việc
ỤBth TỈNH BÌNH PHƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
30 Tháng Chín 2013 ... SƠ GIAO DỤC VA ĐAO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ... GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện phương trình các môn học ... hỳ 11: từ tuần 25-tuần 28; từ ngày 24/2/2013 đến ngày 21/3/2014. (tùy theo môn học, khôi lớp); ... Có nhiều câu hỏi trong một đề. ,Các câu hỏi của đề phải được diễn đạt ro ràng,.
File link: http://locninh.edu.vn/GD/uploads/laws/2013_09-1756.pdf
98%
View Online - ỤBth TỈNH BÌNH PHƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GD& ĐT PHONG ĐIỀN - THCS Nguyễn Tri Phương
7 Tháng 2 2014 ... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. Độc lập - Tự do ... thực hiện chương trình tuần 24 kể từ 10/02/2014 ... 8/3 = 12/23 9/3 = 10/24 ... Tiến hành công tác sơ kết tổ chuyên môn, chuẩn bị tham gia hội thi giáo viên giỏi cấp tỉnh ... thường xuyên ( các lớp được phân công chưa tự giác thực hiện kịp thời).
File link: http://thcs-ntphuong.phon.../_Thang_02/kh-chung-2.pdf
98%
View Online - PHÒNG GD& ĐT PHONG ĐIỀN - THCS Nguyễn Tri Phương
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI ... - Quản lý đào tạo
16 Tháng Bảy 2014 ... Theo qui định về công tác học vụ hiện hành, Trường thông báo: Xóa các lớp-học phần có sĩ số đăng ký không đủ điều kiện mở lớp theo ... trong tuần lễ đầu tiên của học kỳ (từ 04/8/2014 đến 10/8/2014). ... 00445 Phạm Ngọc. Long. 10 CN158 Anh văn chuyên môn KT.Điện ..... 221 SP476 Địa lý tự nhiên 3.
File link: https://htql.ctu.edu.vn/htql/file/ThongBaoXoaLopHP_HK1_2014-2015.pdf
98%
View Online - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI ... - Quản lý đào tạo
xem tại đây - trường cao đẳng y tế đặng thùy trâm
26 Tháng Sáu 2014 ... UBND TỈNH QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ... Căn cứ vào định mức giờ giảng, việc thực hiện dạy/học của giáo viên; ... + Từ 7 - 8 giờ: họp lớp do GVCN chủ trì, nộp giấy phép. ... + Làm phiếu điểm của các học phần/môn học, lập danh sách học ... Từ ngày 28/7 đến 24/8/2014 (4 tuần) :.
File link: http://dtt.edu.vn/uploads/news/ke-hoach-lam-viec-he.pdf
98%
View Online - xem tại đây - trường cao đẳng y tế đặng thùy trâm
ubnd huyện tiễn phước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
22 Tháng 4 2014 ... PHÔNG GIÁO DUC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ... Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn THCS năm học: 2013-2014 của Phòng.
File link: http://wdh.tienphuoc.edu.vn/folder_upload//f2kehoachkiemtrahocky2.pdf
98%
View Online - ubnd huyện tiễn phước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
Tổ chức, thực hành hoạt động ngoài giờ lên lớp - Trường Cao đẳng ...
Tài liệu Thực hành tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là một tiểu môđun trong .... tự nhiên và xã hội, có trách nhiệm đối với công việc chung.
File link: http://www.cdsonla.edu.vn...goai_gio_len_lop_7733.pdf
98%
View Online - Tổ chức, thực hành hoạt động ngoài giờ lên lớp - Trường Cao đẳng ...
Thông tư 48 /2011 Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm ...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. ““““m Độc ... 2011 của Bộ Nội vê dự thảo Thông tư quy định chê độ làm việc đôi với giáo viên mâm ... b) 04 tuân dành cho học tập, bôi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ ; ... giáo viên dạy trên lớp đủ 6 giờ/ngày và thực hiện các công việc chuân bị cho giờ.
File link: http://xn--thcsnghaan-lsb.vn/uploads/laws/48%2520-%2520TT0001.pdf
98%
View Online - Thông tư 48 /2011 Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm ...