Android app on Google PlayAndroid app on Google Play de thi hoc sinh gioi van cap huyen lop 8 pdf - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   de thi hoc sinh gioi van cap huyen lop 8

Năm học: 2013-2014 KẾT QUẢ Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 cấp ...
27 Tháng Chín 2013 ... 8 008 Nguyễn Thị Minh Châu. Nữ ... 20 020 Nguyễn Văn Giêm. Nam Kinh ... Đội tuyển. 28 028 Nguyễn Thị Ngọc Huyền. Nữ ... KẾT QUẢ. Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh ...... Kinh 29/03/1997 Trần Đề, Sóc Trăng.
File link: http://www.soctrang.edu.vn/luutru/KetQuaHSGLop12_20132014.pdf
99%
View Online - Năm học: 2013-2014 KẾT QUẢ Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 cấp ...
Về việc thi học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố năm học 2014-2015
Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 8 năm 2014 ... Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện; ... Minh hướng dẫn việc tổ chức thi học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố năm ... 2) Môn thi: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Tiếng ... chuyên viên phòng Giáo dục Trung học để được hướng dẫn.
File link: http://hcm.edu.vn/ThongBa...HOCSINHGIOI_lop9_2015.pdf
99%
View Online - Về việc thi học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố năm học 2014-2015
QUYẾT ĐỊNH (V/v công nhận học sinh giỏi các môn văn hóa
4 Tháng Năm 2014 ... Căn cứ kết quả kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 8 cấp huyện năm học 2013-2014 của Phòng GDĐT;. Theo đề nghị của Ban chấm thi ...
File link: http://pgddttuyan.phuyen.edu.vn/vanban/vb_chuy/36_QD_HSGL8.pdf
98%
View Online - QUYẾT ĐỊNH (V/v công nhận học sinh giỏi các môn văn hóa
CV 1125 - KT ngày 06/9/2012 V/v Hướng dẫn tổ chức kỳ thi chọn
6 Tháng Chín 2012 ... hướng dẫn việc tổ chức các kì thì chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 THCS và lớp 12 THPT năm học ... Môn thi, chương trình tin', để thi. hình thức thì, thời gian thi.- ... i) Học sinh giỏi lớp 9: Thực hiện theo Công văn số ôôl/SGDSLĐT-GDTTH ... Lớp 9: ngày 06-03-2013, bắt đầu từ 8 giờ, thời gian 150 phút. Học ...
File link: http://binhdai.edu.vn/public/uploads/1125.pdf
98%
View Online - CV 1125 - KT ngày 06/9/2012 V/v Hướng dẫn tổ chức kỳ thi chọn
V/v tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2014 - Sở Giáo dục và ...
+ Các trường THPT công lập (không thuộc ba huyện miền núi văn Cach, Vĩnh .... Mãng học sinh đạt giải frong ký thì chọn HSG các môn văn hóa hấp 9 cấp ..... và thông bác cho thi sinh. 8. Địa bàn tuyển ililill -. Để các ưường THPT công lập có ...
File link: http://sgddt.binhdinh.gov.vn/upload/files/609-CVKT14.pdf
98%
View Online - V/v tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2014 - Sở Giáo dục và ...
Số: 219 /PGDĐT Kính gửi: - Các trường THCS; - Các trường tiểu học.
Căn cứ Công văn số 148/SGDĐT- KTKĐ ngày 20 tháng 9 năm 2013 của Giám đốc Sở Giáo ... Đào tạo hướng dẫn việc tổ chức thi học sinh giỏi lớp 6-7-8thi Olympic Tiểu học cấp huyện năm học 2013- 2014 (sau đây gọi chung là thi học sinh giỏi) như sau: I. CÁC KỲ THI, MÔN THI, HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG ĐỀ THI. 1.
File link: http://pgd-trucninh.namdi...2/pgd_hd_thihsgcaccap.pdf
98%
View Online - Số: 219 /PGDĐT Kính gửi: - Các trường THCS; - Các trường tiểu học.
UBND TỈNH BìNH PHƯỚC CỐNG HÒA XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VÃIIỆT ...
tố chức các kì thi HSG cấp tỉnh cho 1Ó'p Ê) và 12 (cuối cấp THCS và cuối c1ấp THPT). "Hung năm ... kì thì chọn học sinh giỏi các lớp 6,7,8,9,1 ,11,12 hàng năm tại công văn 08 /UB-. M KYE< ... Kinh phí ra đề và tô chức thi học sinh giỏi: 1. 1. 1.
File link: http://www.bugiamap.edu.vn/uploads/Vanbanphong/139%2520GDPT_1894.pdf
98%
View Online - UBND TỈNH BìNH PHƯỚC CỐNG HÒA XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VÃIIỆT ...
Tải công văn - Sở Giáo Dục Quảng Trị
Xét đề nghị của Sở Giác: dục và Bác tạc (Công văn số I'ảì'tỉtâFGDc'ềĐĩngncìry ... i - Thi học sinh giúi cấp Quốc gia, cấp tỉnh, thi chọn dệli tuyển học sinh giỏi.
File link: http://www.quangtri.edu.v...520cac%2520ky%2520thi.pdf
98%
View Online - Tải công văn - Sở Giáo Dục Quảng Trị
UBND TỈNH BẾN TRE CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: tifé`dZ ó“/SGDổLĐT-KTốLQLCLGD Bến Tre, ngày 30 tháng 8 năm 2013. V/V Hướng dẫn tổ chức kỳ thì ... Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tổ chức các kì thì chọn học sinh giỏi cấp tính lớp 9 ... KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS VÀ LỚP 12 THPT: 1. ... Môn thì, chương trình thi, đề thì, hình thức thì, thời gian thì: .
File link: http://chauthanh.edu.vn/public/uploads/CV1625_300813.pdf
98%
View Online - UBND TỈNH BẾN TRE CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
0 ubnd tỉnh lậm`đông cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
Kỳ thì chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 THPT, GDTX. 1. Đối tượng và ... Mỗi thí sinh chỉđược tham một môn thì trong các môn Toán, Ngữ Văn, Vật lý,. Hoá học ...
File link: http://thptductrong.edu.v...2520cap%2520tinh_2013.pdf
97%
View Online - 0 ubnd tỉnh lậm`đông cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam