Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play de thi hoc sinh gioi lop 5 cap tinh thanh hoa pdf - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   de thi hoc sinh gioi lop 5 cap tinh thanh hoa

quyết định - B̑5;c Giang
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TĨNH BẮC GIANG ... Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 777/TT r- ... Các thành viên UBND tỉnh;. - Các cơ ... Thi ch̔5;n h̔5;c sinh giỏi c̐5;p huyện, c̐5;p tỉnh;. 2. ... 5. Thi tuy̓5;n sinh, Xét tuy̓5;n sinh vào các lớp đầu c̐5;p phổ thông (Dân tộc nội trú ...
File link: http://www.bacgiang.gov.vn/images/qdub-253-2012-8.pdf
99%
View Online - quyết định - Bắc Giang
HD tuy̓5;n sinh lớp 10 năm h̔5;c 2013-2014.PDF - Trường THPT ...
4 Tháng Năm 2013 ... Những h̔5;c sinh hoàn thành chƣơng trình ti̓5;u h̔5;c đƣợc lên lớp thẳng trong .... 15/5/2013 đ̓5; Sở GDĐT điều động cán bộ làm công tác thi. .... hóa lớp 9 c̐5;p tỉnh; kỳ thi5;c sinh giỏi do Bộ GDĐT tổ chức hoặc tham gia tổ.
File link: http://thpthongquangyb.edu.vn/upload/tuyensinh/HDtuyensinh2013.pdf
99%
View Online - HD tuyển sinh lớp 10 năm học 2013-2014.PDF - Trường THPT ...
Quyết định thành lập Đội tuy̓5;n h̔5;c sinh giỏi IOE (khối lớp 5, lớp 9 và
12 Tháng Ba 2013 ... UBND TỈNH TIỀN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ... Về việc thành lập Đội tuy̓5;n H̔5;c sinh giỏi dự thi5;p quốc gia ... Căn cứ kết quả thi IOE c̐5;p tỉnh của hai khối lớp 5, lớp 9 và lớp 11 khóa ngày 02/3/2013;. Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng Giáo dục Trung h̔5;c, Sở Giáo dục và.
File link: http://phienbancu.tiengiang.edu.vn/FileUpload/Vanban//File14592.pdf
98%
View Online - Quyết định thành lập Đội tuyển học sinh giỏi IOE (khối lớp 5, lớp 9 và
Tải công văn - Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Lộc
1 Tháng 4 2013 ... VIV Thi5;c sinh giỏi lớp 55;p Tỉnh và Ki̓5;m tra định ... Bình, Lộc Hoà và Bên Văn. ... h̔5;c Quang Trung( Số 83, đường Nguyễn Huệ, thành phố Huế). 3. ... Các trường có h̔5;c sinh dự thì làm thẻ h̔5;c sinh đ̓5; Hội đồng Coi thi tiện.
File link: http://pgd-phuloc-tthue.edu.vn/shareupload/file/130.pdf
97%
View Online - Tải công văn - Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Lộc
UÝ BAN NHÂN D_ÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SốzẢhô/QĐ-UBND Thanh Hoá, ngày 0207' tháng 5 năm 2013 ... Thi ch̔5;n h̔5;c sinh giỏi c̐5;p huyện, thị Xã, thành phố và c̐5;p tỉnh; thì ch̔5;n h̔5;c sinh giỏi quôc gia lớp 12 ... n Thi tuy̓5;n sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Lam Sơn: Ra đ̓5; thì, coi thi,.
File link: http://qppl.thanhhoa.gov....00B6DED/%24file/d1715.pdf
97%
View Online - UÝ BAN NHÂN D_ÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Kính gửi HT các trường THCS trong huyện. Bộ đề thi HSG c̐5;p tỉnh ...
sở GD-ĐT BẾN TRE KỈ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VÒNG TĨNH LỚP 9 ... Dẫn 5,2 gam axetyien vào 150 ml dung dịch brom 2M, th̐5;y.nước brom bị nhạt ... l-Thành dày có 3 lớp, lớp cơ và sợi đàn hồi đây 8- Giúp điều hoà lượng máu đến t̗5;ng.
File link: http://chauthanh.edu.vn/t...2520tinh%252020042005.pdf
97%
View Online - Kính gửi HT các trường THCS trong huyện. Bộ đề thi HSG cấp tỉnh ...
qUBND TỈNH VĨNH PHÚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĩA VIỆT ...
Kỳ thì ch̔5;n h̔5;c sinh giỏi c̐5;p tính lớp 12 THPT nhằm động viên, khuyến khích ... đ̓5; thành lập đội tuy̓5;n tham dự kỳ thì ch̔5;n h̔5;c sinh giỏi quốc gia lớp 12 năm ... + Đối với trường THPT không chuyên: Ít nh̐5;t bằng 0,5 và tối đa bằng 1,5 lần số.
File link: http://vinhphuc.edu.vn/Us...lop_12_VP_0203%5B1%5D.pdf
97%
View Online - qUBND TỈNH VĨNH PHÚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĩA VIỆT ...
UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ...
Số/ffớZf ISGDĐT-K'TKĐCLGD Bình Phước, ngày tí/Áf tháng 5“năm 20172 ... c̐5;p tinh (thành lập theo Quyết định số 869/QĐ-SGDĐT ngày 13/04/2012 của Giám ... Sở GD&ĐT công bố c̐5;u trúc đề thì ch̔5;n h̔5;c sinh giỏi lớp 12 c̐5;p tinh năm h̔5;c ...
File link: http://thptphuoclong.edu.vn/home/uploads/news/2013_01/2012_03_1004.pdf
97%
View Online - UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ...
TB 1632/PGD Thông báo lịch công tác - Phòng Giáo Dục Châu Thành
UBND HUYỆN CHẢUTHẶNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. PHONG ... Ki̓5;m tra công tác Phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi năm 2012 và công tác ... Hướng dẫn công tác thì ch̔5;n h̔5;c sinh giỏi lớp 9, thì giải toán trên máy tính ... -Thanh tra, ki̓5;m tra chuyên đề công tác tuy̓5;n sinh và các khoản thu đâu năm.
File link: http://chauthanh.edu.vn/public/uploads/_1632_PGD095.pdf
96%
View Online - TB 1632/PGD Thông báo lịch công tác - Phòng Giáo Dục Châu Thành
UBND TỈNH VĨNH PHÚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
đ̓5; đánh giá đúng ch̐5;t lượng thực tế, đồng thời phát huy tính tích cực, sáng ... ngày 8/9/2006 của Thủ tướng chính phủ về chống tiêu cực và kh̑5;c phục bệnh thành tích ... Tổ chức kỳ thì ch̔5;n h̔5;c sinh giỏi lớp 9, lớp 12 c̐5;p Tính theo hướng nâng ... + Thông tư số IS/ZOIZ/TT-BGDĐT, ngày 02/5/2012 của Bộ GD&ĐT ban hành ...
File link: http://vinhphuc.edu.vn/Us...92_Huong_dan_khao_thi.PDF
96%
View Online - UBND TỈNH VĨNH PHÚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM