Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play de thi hoc sinh gioi cap huyen mon tieng anh lop 5 pdf - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   de thi hoc sinh gioi cap huyen mon tieng anh lop 5

5;u trúc đề thi Tuy̓5;n sinh lớp 10 năm 2013
10 Tháng Năm 2013 ... MÔN NGỮ VĂN ... hoặc nghị luận văn h̔5;c). 5,0 đi̓5;m. • Nội dung thi: thực hiện theo hướng dẫn ở ... Hình thức đề thi và nội dung thi: như Thi tuy̓5;n sinh vào lớp 10. .... tiếng Anh kỳ thi tuy̓5;n sinh 10 chuyên năm h̔5;c 2012-2013. ..... Mức độ tương tự như của kỳ thi ch̔5;n h̔5;c sinh giỏi c̐5;p huyện và c̐5;p tỉnh (có.
File link: http://phuthanh.tiengiang.edu.vn/FileUpload/Vanban/File916.pdf
99%
View Online - Cấu trúc đề thi Tuyển sinh lớp 10 năm 2013
HD tuy̓5;n sinh lớp 10 năm h̔5;c 2013-2014.PDF - Trường THPT ...
4 Tháng Năm 2013 ... Đi̓5;m thi 2 môn Tiếng Việt và Toán thang đi̓5;m 10, tính hệ số 2. - Đi̓5;m quy đổi ... thi ch̔5;n h̔5;c sinh giỏi c̐5;p tỉnh năm h̔5;c 2012-2013 do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hoặc ... 15/5/2013 đ̓5; Sở GDĐT điều động cán bộ làm công tác thi. + Chuẩn bị ... và 01 lớp chuyên Tiếng Anh. M̕5;i lớp tuy̓5;n 355;c sinh.
File link: http://thpthongquangyb.edu.vn/upload/tuyensinh/HDtuyensinh2013.pdf
98%
View Online - HD tuyển sinh lớp 10 năm học 2013-2014.PDF - Trường THPT ...
Quy định tuy̓5;n sinh lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm h̔5;c 2013
18 Tháng 4 2013 ... Theo đề nghị của Trưởng phòng Công nghệ thông tin - Khảo thí và Ki̓5;m định ch̐5;t ... c̐5;p h̔5;c ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 6 được ... Trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch tuy̓5;n sinh do UBND quận, huyện giao, phòng ... Tổng đi̓5;m trung bình hai môn Toán và Tiếng Việt cuối năm lớp 5 cao hơn. 5.
File link: http://pgdcamle.edu.vn/upload/soft/Quydinhtuyensinh2013.pdf
97%
View Online - Quy định tuyển sinh lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm học 2013
Quản lý hoạt động bồi dư̖5;ng h̔5;c sinh giỏi tại trường THCS Lê Hữu ...
nâng cao ch̐5;t lượng giáo dục đại trà, bồi dư̖5;ng h̔5;c sinh giỏi các môn h̔5;c. ... Đề tài này được thực hiện tại trường THCS tr̔5;ng đi̓5;m Lê Hữu Trác, huyện Mĩ Hào, tỉnh ..... nhiệm việc dạy h̔5;c bồi dư̖5;ng h̔5;c sinh năng khiếu toán, văn t̗5; lớp 5 đến ... Ngoại ngữ (tiếng Anh) - Tin h̔5;c và cung c̐5;p phần lớn H̔5;c sinh dự thi5;c.
File link: http://dl.vnu.edu.vn/bitstream/11126/2819/1/00050002026.pdf
97%
View Online - Quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi tại trường THCS Lê Hữu ...
Tải công văn - Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Lộc
1 Tháng 4 2013 ... VIV Thi5;c sinh giỏi lớp 55;p Tỉnh và Ki̓5;m tra định ... h̔5;c sinh dự thi: Đội tuy̓5;n h̔5;c sinh Giói môn Toán và Tiếng Việt của huyện được thành.
File link: http://pgd-phuloc-tthue.edu.vn/shareupload/file/130.pdf
96%
View Online - Tải công văn - Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Lộc
UBND HUYỀN TUY AN CộNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Căn cứ kết quả kỳ thi5;c sinh giỏi lớp 9 các môn văn hóa c̐5;p huyện năm h̔5;c 2012-2013 ... h̔5;c sinh đạt giải vào 08 đội tuy̓5;n h̔5;c sinh giỏi c̐5;p huyện đ̓5; tham dự kỳ thì h̔5;c sinh giỏi các ... 5- NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRẢM THCS Nguyễn Bá Ng̔5;c Toán .... 106- Vô THỊ TRÚC NGÀN THCSẵLTI-lPT Ng.Viết Xuân Tiếng Anh.
File link: http://pgddttuyan.phuyen.edu.vn/vanban/vb_chuy/455_QD.pdf
96%
View Online - UBND HUYỀN TUY AN CộNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Tải công văn - Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Lộc
12 Tháng 4 2013 ... Vi'V Thi5;c sinh giỏi lớp 55;p Tỉnh và Ki̓5;m tra định ... h̔5;c sinh dự thi: Đội tuy̓5;n h̔5;c sinh Giới môn Toán và Tiếng Việt của huyện được thành.
File link: http://pgd-phuloc-tthue.edu.vn/shareupload/file/130(1).pdf
96%
View Online - Tải công văn - Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Lộc
ubnd tỉnh th̗5;a thiên huế - Phòng Giáo dục và Đào tạo Quảng Điền
20 Tháng Chín 2012 ... Kính gửi: Các Trường ti̓5;u h̔5;c trên địa bàn huyện. ... (ngoài 2 môn Toán, Tiếng Việt) và 1 tiết quy định của ban tổ chức theo hình thức bốc ... và tổ chức Hội thi Vở sạch - Chữ đ̒5;p c̐5;p trường đ̓5; chuẩn bị tham gia Hội thi5;p huyện, tỉnh. ... Giao lưu h̔5;c sinh giỏi Toán, Tiếng Việt lớp 4, 5, Olympic Tiếng Anh:.
File link: http://pgd-quangdien-tthu...uc/2012/9/22/51_pgddt.pdf
96%
View Online - ubnd tỉnh thừa thiên huế - Phòng Giáo dục và Đào tạo Quảng Điền
609/GDĐT - Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
... c̐5;p h̔5;c. - Tham gia các lớp tập hu̐5;n chuyên môn hệ do Sở GDĐT tổ chức và tri̓5;n ... điều tra phổ cập trẻ 5 tuổi, PCGDTH ĐĐT và PCGD THCS. - Tri̓5;n khai ... tra, đ̓5; thi5;c sinh giỏi, bài giảng điện t̗5; c̐5;p trường, c̐5;p huyện phục vụ công tác ki̓5;m ... Sở GDĐT ra đ̓5; ki̓5;m tra HKi chung các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.
File link: http://pgddttuyan.phuyen.edu.vn/vanban/vb_chuy/VBCY_483.pdf
96%
View Online - 609/GDĐT - Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
Hiệu trưởng các trường trực thuộc."TB 1632/PGD Thông báo lịch ...
... năm h̔5;c mới. -Tập hu̐5;n, bồi dư̖5;ng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý (CBQL), giác ... -Hội thảo chuyên đề thi olympic Tiếng Anh và tin h̔5;c bậc ti̓5;u h̔5;c. -Ki̓5;m tra ... Hoàn chỉnh hồ Sơ phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi c̐5;p huyện; ... Hướng dẫn công tác thì ch̔5;n h̔5;c sinh giỏi lớp 9, thì giải toán trên máy tính.
File link: http://chauthanh.edu.vn/public/uploads/_1632_PGD095.pdf
95%
View Online - Hiệu trưởng các trường trực thuộc.