Android app on Google PlayAndroid app on Google Play de thi giao vien gioi tieu hoc pdf - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   de thi giao vien gioi tieu hoc

Tải Về
V/v: Mot so qui dinh ciia hoi thi giao vien day gioi thanh pho, cap Tieu hoc nam hoc. 2013-2014. Kinh gui: Cac truong tieu hoc. De Hoi thi giao vien day gioi cap ...
File link: http://baria-brvt.edu.vn/UpLoad/Files/904-PGD%25C3%2590T001.pdf
99%
View Online - Tải Về
PHÒNG GD&ĐT NINH GIANG ĐỀ THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI ...
ĐỀ THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI. TRƯỜNG THCS ... Giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông dân tộc nội trú cấp trung học cơ sở và cấp trung ... viên tiểu học ).
File link: http://ng-thcshungthai.ha...de_thi/79868982836764.pdf
97%
View Online - PHÒNG GD&ĐT NINH GIANG ĐỀ THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI ...
BTC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ...
Về việc thành lập ban thư ký, ban đề thi, ban giám khảo và các tiểu ban ... Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ.
File link: http://maiamlinhquang.com...A_PGD_NGAY_25_THANG_2.pdf
97%
View Online - BTC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ...
QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban tổ chức Hội thi “Giáo viên dạy ...
6 Tháng Năm 2014 ... Bậc Mầm non-Mẫu giáo, Tiểu học, Trung học cơ sở. Năm học ... Căn cứ vào Kế hoạch tổ chức Hội thi “Giáo viên dạy giỏi” bậc Mầm non-Mẫu giáo,. Tiểu ... Xét đề nghị của Bộ phận Chuyên môn Phòng Giáo dục và Đào tạo,.
File link: http://pgdduongminhchau.g...iao%2520vien%2520gioi.pdf
97%
View Online - QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban tổ chức Hội thi “Giáo viên dạy ...
Tại đây - Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Gia Lai
Giáo dục và Đào tạo tổ chức nhiều kỳ thi, hội thi của ngành: Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp; thì học sinh giỏi các cấp ở các môn văn hóa; thì và xét tuyển sinh, xét tốt nghiệp; thì ... Cấp trường ( đổi với trường THPT, THCS, Tiểu học, Mầm non , Trung tâm GDTX ... Đôi với các định mức ra đề thi, châm thi: Như học sinh giỏi.
File link: http://gialai.edu.vn/img/file/KHTC/Nam%25202012/202-SGDDT-KHTC.pdf
97%
View Online - Tại đây - Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Gia Lai
BÁO CÁO TỔNG KẾT
Hội thi Giáo viên dạy giỏi Tiểu học, năm học 2013 -2014. Thực hiện Kế ... ra Ban thư ký và Ban Giám khảo để triển khai các nhiệm vụ của Hội thi. Hội thi giáo ...
File link: http://www.phutho.edu.vn/...61_GDTHTK_thi_GVG0001.pdf
97%
View Online - BÁO CÁO TỔNG KẾT
Đề GVDG TD
ĐỀ THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI. TRƯỜNG THCS .... chuyên nghiệp; tiêu chuẩn giờ giảng/năm học đối với giáo viên, giảng viên dạy nghề; định mức giờ chuẩn ...
File link: http://ng-thcshungthai.ha...de_thi/79868982836665.pdf
97%
View Online - Đề GVDG TD
Download văn bản - Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định
Hội thi Giáo viền dạy giỏi tiểu học cấp tỉnh năm học 2013-2014 ... học, tạo diêu kiện đê giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục (CBQLGD) thê hiện năng lực, học.
File link: http://sgddt.binhdinh.gov.vn/upload/files/CongVan/1395cv.PDF
97%
View Online - Download văn bản - Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc - DƯƠNG MINH CHÂU
28 Tháng 4 2014 ... Tổng số học sinh đã huy động ra lớp hiện nay là: 3.613cháu/104 nhóm ... Ban hành kế hoạch tổ chức hội thi giáo viên giỏi vòng huyện năm học 2013 – 2014. ... Huy động học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học vào lớp 6: ... Ra đề và in sao đề thi đối với 8 môn: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Ngữ văn, Sử, Địa và.
File link: http://pgdduongminhchau.g...20HUONG%25205-2014doc.pdf
97%
View Online - Độc lập – Tự do – Hạnh phúc - DƯƠNG MINH CHÂU
26-hd0001.pdf - Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre
Căn cứ Điều Iệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường ... 21) Giáo viên đang giảng dạy trong các trường tiểu học, trường trung học ... Sở GD&Đ'I` căn cứ vào Điều lệ để xây dựng kế hoạch, tổ chức I:Iội thi giáo  ...
File link: http://www.bentre.edu.vn/attachments/1045_26-hd0001.pdf
97%
View Online - 26-hd0001.pdf - Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre