Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play de kiem tra 1 tiet lich su lop 9 pdf - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   de kiem tra 1 tiet lich su lop 9

Th̘1;c hi̓9;n d̐1;y học Ng̗9; v9;n, Lịch sử - Blog Ti̓1;ng Vi̓9;t
1. Th̘1;c hi̓9;n d̐1;y học các ti̓1;t Ng̗9; v9;n, Lịch sử, Địa lý địa phương đúng theo ... Nội dung giáo d̖9;c địa nhương được tổ chức kiểm tra như các nội dung khác.
File link: http://blogtiengviet.net/media/usersp/pgdthanhphu/940001.pdf
99%
View Online - Thực hiện dạy học Ngữ văn, Lịch sử - Blog Tiếng Việt
Cấu trúc đề thi Tuyển sinh l̕9;p 10 n9;m 2013
10 Tháng N9;m 2013 ... và Lịch sử Vi̓9;t Nam 1919-2000 ở l̕9;p 9. Câu 1. (2,0 điểm) Lịch sử Th̓1; gi̕9;i từ n9;m 1945 đ̓1;n n9;m 2000 ( kiểm tra bi̓1;t. 11; ki̓9;n lịch sử th̓1; gi̕9;i).
File link: http://phuthanh.tiengiang.edu.vn/FileUpload/Vanban/File916.pdf
98%
View Online - Cấu trúc đề thi Tuyển sinh lớp 10 năm 2013
Khung phân ph̔9;i CT môn Thể d̖9;c THCS c̗1;a Bộ GD&ĐT
tra dư̕9;i 1 ti̓1;t riêng nhưng không có điểm kiểm tra 1 ti̓1;t riêng, điểm CĐTC môn ... hợp nội dung HĐGDNGLL sang môn GDCD các l̕9;p 6, 7, 8, 9 ở các ch̗1; đề về ...
File link: http://hcm.edu.vn/GDTrungHoc/TheDuc/149/The%2520duc-THCS-08-09.pdf
97%
View Online - Khung phân phối CT môn Thể dục THCS của Bộ GD&ĐT
ĐỀ KIỂM TRA MÔN VẬT LÝ HỌC KỲ I LỚP 9 Đề s̔9; 1 (Th̖1;i gian làm ...
1. ĐỀ KIỂM TRA MÔN VẬT LÝ HỌC KỲ I LỚP 9. Đề s̔9; 1 (Th̖1;i gian làm bài: .... D. Đi̓9;n n9;ng mà d̖9;ng c̖9; tiêu th̖9; trong 1 gi̖1; khi nó được sử d̖9;ng v̕9;i đúng hi̓9;u.
File link: http://www.nguhanhson-dn.edu.vn/upload/soft/Bo_Ly_91_01.pdf
97%
View Online - ĐỀ KIỂM TRA MÔN VẬT LÝ HỌC KỲ I LỚP 9 Đề số 1 (Thời gian làm ...
MÔN LỊCH SỬ - Sở Giáo d̖9;c và Đào t̐1;o Tp.HCM
tên bài d̐1;y) cho từng l̕9;p, ổn định trong từng học kì trên cơ sở đề nghị c̗1;a ... có điểm kiểm tra dư̕9;i 1 ti̓1;t riêng nhưng không có điểm kiểm tra 1 ti̓1;t riêng, điểm.
File link: http://edu.hochiminhcity....chsu-THPT-2009-2010-1.pdf
97%
View Online - MÔN LỊCH SỬ - Sở Giáo dục và Đào tạo Tp.HCM
ĐỀ KIỂM TRA MÔN VẬT LÝ HỌC KỲ II LỚP 9 Đề s̔9; 1 (Th̖1;i gian ...
1. ĐỀ KIỂM TRA MÔN VẬT LÝ HỌC KỲ II LỚP 9. Đề s̔9; 1 (Th̖1;i gian làm bài: 45 ... S̘1; BTNL. (4t). 19(1đ). 20(1đ). 2c(2đ). = 6,6%. Tổng. KQ (9đ). = 30%. KQ (9đ).
File link: http://www.nguhanhson-dn.edu.vn/upload/soft/Bo_Ly_92_01.pdf
97%
View Online - ĐỀ KIỂM TRA MÔN VẬT LÝ HỌC KỲ II LỚP 9 Đề số 1 (Thời gian ...
PHÂN PHỐI CH+1;ƠNG TRÌNH CHI TIẾT MÔN LỊCH SỬ LỚP 10 ...
1,3. 18 Kiểm tra học kì I. HỌC KỲ II. Phần hai : Lịch sử Vi̓9;t Nam từ nguN91;n g̔9;c .... Chương III. Nh̗9;ng thành t̘1;u v9;n hóa th̖1;i cận đ̐1;i ( 1 ti̓1;t ). 9. 7 Nh̗9;ng thành ...
File link: http://thptbagia.edu.vn/images/news/PPCTLICHSUTHPT.pdf
97%
View Online - PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT MÔN LỊCH SỬ LỚP 10 ...
11;ng 1. KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
Bư̕9;c 2: Xác định hình thức đề kiểm tra (kiểm tra 1 ti̓1;t hay học kì, d̐1;ng đề trắc nghi̓9;m ... Bư̕9;c 4: Sử d̖9;ng Thư vi̓9;n câu hỏi, biên so̐1;n câu hỏi theo ma trận.
File link: http://tccb.dnpu.edu.vn/Upfiles/vi_du_lap_ma_tran_de_gui_hoc_vien.pdf
96%
View Online - 1 Dạng 1. KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
Xây d̘1;ng và sử d̖9;ng câu hỏi trắc nghi̓9;m khách quan để d̐1;y học ...
tr̐1;ng xây d̘1;ng và sử d̖9;ng câu hỏi TNKQ trong d̐1;y ki̓1;n thức m̕9;i và kiểm tra đánh giá (KTĐG) k̓1;t quả học tập môn Sinh học l̕9;p 9 phần di truyền và bi̓1;n dị.
File link: http://dl.vnu.edu.vn/bitstream/11126/1479/1/00050001257.pdf
96%
View Online - Xây dựng và sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan để dạy học ...
Download - Khoa Lịch sử
NÂNG CAO HIỆU QUẢ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TRONG. DẠY HỌC LỊCH SỬ ... tham khảo đ̓1;n vi̓9;c khai thác tài li̓9;u và lập đề cương chi ti̓1;t. Em xin kính chúc cô ...
File link: http://khoasu.hcmup.edu.v.../luanvan09/daothihang.pdf
96%
View Online - Download - Khoa Lịch sử