Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play bao cao tong ket cong tac thanh tra nam 2009 truong tieu hoc pdf - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   bao cao tong ket cong tac thanh tra nam 2009 truong tieu hoc

THANH TRA CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
9 Tháng Giêng 2013 ... Số 2229/QĐ-TTCF' về thanh tra công tác quản lý nhà nước trong việc ... tài chính đôi với LọDLKĐT; Các báo các đánh giá, tông kêt: hàng năm; kết quả các ... kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp. cao đẳng. đại học; ... thạc Sĩ và Thông tưrsố 08/2009/T1' -BGDĐT ngày 21/4/2009 của Bộ trưởng Bộ ...
File link: http://www.thanhtra.gov.vn/ct/news/Documents/97.PDF
99%
View Online - THANH TRA CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Kế hoạch công tác Thanh tra năm học 2010-2011 - Phong Giao duc ...
và Đào tạo với chủ đề năm học “Tiếp tục đổi mới công tác quản lý nâng cao chất lượng giáo ... cuộc vận động, thanh tra việc thực hiện các tiêu chí “Xây dựng trường học thân thiện, học ..... Tổng kết công tác thanh tra năm học 2009 – 2010. - Cử thanh ... Tổng hợp số liệu thanh tra học kì I, báo cáo sơ kết công tác thanh tra.
File link: http://ngabayhg.edu.vn/useruploads/files/kh_thanh_tra_nh_10-11.pdf
99%
View Online - Kế hoạch công tác Thanh tra năm học 2010-2011 - Phong Giao duc ...
bộ giáo dục và đào tạo cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
Đfc Lê Thị Thanh Thu - Phó Hiệu trưởng - báo cáo Tổng kết năm học 2010 -. 2011 và ... 2010 - 2011 và kế hoạch công tác tài chính năm học 2011 - 2012. ... Đ /c Phạm Vinh Quang - Trưởng Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2009 i-n 2011 ... Hội động thi đua khen thưởng đánh giá thi đua khen thưởng căn cứ Các tiêu chỉ.
File link: http://www.ou.edu.vn/hcqt/PhongSuAnh/scan0182.pdf
98%
View Online - bộ giáo dục và đào tạo cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
BỘ KHOA Học VÀ CÔNG NGHỆ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ...
25 Tháng 4 2013 ... hướng dẫn, chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý Vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tổng hợp báo cáo chung của cuộc thanh tra. 3.
File link: http://www.most.gov.vn/Do...CE8/1/1083_BKHCN_TTra.pdf
97%
View Online - BỘ KHOA Học VÀ CÔNG NGHỆ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ...
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 826/STC-VP BÁO CÁO Kết quả ...
7 Tháng Năm 2012... phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan từ năm 2009-2011 ... dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, trường học năm 2012. Sở Tài chính báo cáo kết quả chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn ... thực hiện công tác thanh tra tài chính trên địa bàn tỉnh.
File link: http://phuyen.gov.vn/wps/...04b27e5308e84ef819f6aa348
97%
View Online - Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 826/STC-VP BÁO CÁO Kết quả ...
Nghị quyết hội nghị cán bộ công chức - viên chức năm học 2010
Hội nghị CBCCVC trường Đại học Đà Lạt năm học 2010-2011 tiến hành vào lúc ... Dự thảo Báo cáo tổng kết nă1n học 2009-2010 và phương hướng, nhiệm vụ năm học ... Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm học 2009-2010; ... tác năm học 2010-2011; Báo cáo tài chính năm 2009 và năm 2010; Kế hoạch ...
File link: http://www.dlu.edu.vn/FileUpload/20101018103715250Nghiquyet2010.pdf
97%
View Online - Nghị quyết hội nghị cán bộ công chức - viên chức năm học 2010
Báo cáo tổng kết năm học 2010-2011 - Đại học Cần Thơ
31 Tháng Mười 2011 ... báo cáo sơ kết, tổng kết; chi tiêu nội bộ; việc phân bổ kinh phí hoạt động hàng năm.Giải ... chức hàng năm. tổng kết công tác theo định kỳ trong năm học. ... học, Trường đã tiến hành 13 lượt thanh tra, kiểm tra việc chấp hành ..... Bảng so sánh kết quả học tập của sinh viên năm học 2009-2010 và 2010-2011.
File link: http://websrv.ctu.edu.vn/...1_kh_hoatdong20112012.pdf
97%
View Online - Báo cáo tổng kết năm học 2010-2011 - Đại học Cần Thơ
Tổng kết công tác TCCB năm học 2010-2011 và - Sở giáo dục tỉnh ...
15 Tháng Bảy 2011 ... ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC NÀIVI HỌC 2010~2011. Năm học ... Sơn thành trường THPT Kim Sơn C từ năm học 2010-2011. - I'ưịiện toàn, thành ... Tiếp tục phối hợp với Công đoàn ngành chỉ đạo, đôn đổ3, kiểm tra các ... viên, nhân viên các đơn vị sự nghiệp thuộc phòng GD&ĐT, báo cáo đánh giá.
File link: http://ninhbinh.edu.vn/(A...2520nam%25202011-2012.pdf
97%
View Online - Tổng kết công tác TCCB năm học 2010-2011 và - Sở giáo dục tỉnh ...
Quy chế phối hợp đảm bảo ANCT, TTATXH trong trường THPT Tân ...
trong suốt năm học 2011-2012, góp phần cùng thành phố kéo giảm tai nạn ... Nâng cao trách nhiệm và hiệu quả công tác phối hợp của nhà trường với chính .... và Đào tạo chỉ đạo các trường tiểu học tự chủ động sắp xếp nội dung các ..... Tháng 4 + 5: Họp tổng kết và triển khai công tác phối hợp bảo đảm an ninh an toàn.
File link: http://www.thpt-hiepbinh-...QCPHDBANTTNH2011-2012.pdf
97%
View Online - Quy chế phối hợp đảm bảo ANCT, TTATXH trong trường THPT Tân ...
BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2011 ...
10 Tháng Chín 2012 ... cấp, phát huy thành quả đạt được trong năm học 2010- 2011 Với chủ đề ... diện, thực hiện tốt các kế hoạch, chỉ tiêu công tác của ngành, của tổ chức Công đoàn; Cùng ... bước cho em đến trường” với tổng số tiền là 31.030.000đ. ..... chức Hội nghị giao ước ký kết thi đua, tổ chức kiểm tra chéo giữa các đơn ...
File link: http://pgddtdongxuan.phuyen.edu.vn/vanban/vb_chuy/CV-96.pdf
97%
View Online - BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2011 ...