Android app on Google PlayAndroid app on Google Play bao cao tong ket cong tac thanh tra nam 2009 truong tieu hoc pdf - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   bao cao tong ket cong tac thanh tra nam 2009 truong tieu hoc

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - Phòng Thanh Tra Giáo Dục
vụ thanh tra năm học 2013 - 2014 đối với các cơ sở giáo dục đại học, các trường trung cấp ... chế công khai theo. Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về ... Báo cáo kết quả công tác thanh tra theo các tiêu chí và tự chấm điểm trong báo cáo tổng kết năm học trước ngày 30/7/2014;. 2.
File link: http://ttgd.hcmussh.edu.v...0cap%2520tren/7496TTr.pdf
99%
View Online - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - Phòng Thanh Tra Giáo Dục
Kết luận thanh tra toàn diện trường Tiểu học An Lĩnh. - Phòng Giáo ...
Phòng GD&ĐT Tuy, An tổ chức thanh tra toàn diện Trường Tiểu học An ... Xem xét báo cáo kêt quả thanh tra toàn diện ... Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên: 37. ... Các điểm trường lẻ hầu hết không có cổng, tường rào bao quanh; Xung quanh .... Số Theo dõi Kế quả kiểm tra, đánh giá học sinh năm học 2009-2010: Còn.
File link: http://pgddttuyan.phuyen.edu.vn/vanban/vb_chuy/VBCY_251.pdf
98%
View Online - Kết luận thanh tra toàn diện trường Tiểu học An Lĩnh. - Phòng Giáo ...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Bộ KHOA HỌC VÀ ...
6 Tháng Năm 2014 ... học và Công nghệ đã tô chức Hội nghi tông kết hoạt động xây dựng và áp dụng Hệ thông quản lý chât lượng theo Tiêu chuân quôc gia TCVN ISO ... Quyết định 118/2009/QĐ-TTg và phương hướng triên khai thực hiện theo ... Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Dân tộc, Bảo hiểm.
File link: http://congbao.tayninh.go.../2014/2302TBBKHCN2014.PDF
98%
View Online - CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Bộ KHOA HỌC VÀ ...
BÁO CÁO TỔNG KẾT 3 NĂM ĐÀO TẠO TÍN CHỈ - Trường Cao đẳng ...
Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa được nâng cấp lên thành trường ... giao nhiệm vụ đào tạo Cao đẳng khóa đầu tiên với 300 chỉ tiêu cho 03 ngành: ... chỉ đại trà vào năm học 2009-2010 và trên toàn mạng lưới các trường đại học và.
File link: http://www.tic.edu.vn/news/pictures/upload/BCTK3N-DTTC.pdf
98%
View Online - BÁO CÁO TỔNG KẾT 3 NĂM ĐÀO TẠO TÍN CHỈ - Trường Cao đẳng ...
HỘI CCB TP HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
4 Tháng 4 2014 ... TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA 5 NĂM (2009-2014) ... 1/ mục tiêu 1: Phong trào tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền ... hoạt, chế độ báo cáo thường xuyên định kỳ với BCH Hội cấp trên. ... hội Đảng các cấp, tham gia tuyên truyền và bảo vệ thành công đại hội Đảng các .... Công tác kiểm tra .
File link: http://mtu.edu.vn/Resourc...2520ccb%25205%2520nam.pdf
98%
View Online - HỘI CCB TP HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Nghị quyết hội nghị cán bộ công chức - viên chức năm học 2010
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀỌ TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ... Hội nghị CBCCVC trường Đại học Đà Lạt năm học 2010-2011 tiến hành vào lúc ... Dự thảo Báo cáo tổng kết nă1n học 2009-2010 và phương hướng, nhiệm vụ năm học ... Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm học 2009-2010; .
File link: http://www.dlu.edu.vn/FileUpload/20101018103715250Nghiquyet2010.pdf
97%
View Online - Nghị quyết hội nghị cán bộ công chức - viên chức năm học 2010
Báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 01, chương trình công tác ...
UBND TỈNH BẮC GIANG CộNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ... Chuẩn bị nội dung báo cáo đánh giá tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia năm 201 1 ... Tham mưu đê xuât Vướng mắc trong quá trình đầu thâu của SciKhoa học và ... đơn vị trục thuộc và Kêt luận thanh tra dự án đậu tự xây dựng Trường cập 2-3.
File link: http://skhdt.bacgiang.gov.vn/sites/default/files/BC-08-2012-06.pdf
97%
View Online - Báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 01, chương trình công tác ...
UÝ BAN NHÂN DÂN - Sở giáo dục tỉnh Ninh Bình
Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo Phổ cập Giáo dục ... hoạch tổng kết 10 năm PCGD Trung học cơ sở, PCGD tiểu học đúng độ tuổi trên địa bàn thị xã; chuẩn bị báo cáo, tổ chức hội nghị tổng kết cấp thị xã. - Tổ chức kiểm tra, đề nghị UBND thị xã công nhận đơn vị cơ sở đạt chuẩn. PCGD THCS tại thời điểm 12/2009.
File link: http://ninhbinh.edu.vn/(S...1511589218750scan0006.pdf
97%
View Online - UÝ BAN NHÂN DÂN - Sở giáo dục tỉnh Ninh Bình
BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2012–2013 KẾ HOẠCH CÔNG ...
25 Tháng Mười 2013 ... Trong năm học Trường đã tiến hành 17 lượt thanh tra, kiểm ... Năm 2012, Trường đã thu nhận 7.529 SV/7.000 chỉ tiêu (đạt 107,55%) so với năm .... Tổ chức Hội nghị “Tổng kết 5 năm thực hiện công tác đào tạo theo hệ thống tín ...... Công trình khởi công năm 2009, tổng số tiền được Bộ cấp cho dự án.
File link: http://websrv2.ctu.edu.vn...2520hoc%25202012-2013.pdf
97%
View Online - BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2012–2013 KẾ HOẠCH CÔNG ...
File đính kèm - Phòng Khảo Thí và ĐBCL - Trường Đại học Khoa ...
Hoàn thành Báo cáo thực trạng công tác ĐBCL năm 2011, gửi về Cục Khảo thí ... Hoàn thành Báo cáo tổng kết tình hình cải thiện chất lượng đối với các tiêu chí .... giảng học kỳ 2 năm học 2009-2010 (Công văn số 51/XHNV-KT&ĐBCL ngày ...
File link: http://ktdbcl.hcmussh.edu...omain//ktdbcl/2012-06.pdf
97%
View Online - File đính kèm - Phòng Khảo Thí và ĐBCL - Trường Đại học Khoa ...