Android app on Google PlayAndroid app on Google Play Zakona o osnovnim pravima vojnih invalida i porodica palih boraca pdf - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   Zakona o osnovnim pravima vojnih invalida i porodica palih boraca

zakon o pravima branilaca i članova njihovih porodica
Radi ostvarivanja prava, prema ovom Zakonu, ratni vojni invalidi ...... Zakon o osnovnim pravima vojnih invalida i porodica palih boraca («Sluţbeni list RBiH», br.
File link: http://www.bpkg.gov.ba/do...nilaca_i_clanova_2011.pdf
99%
View Online - zakon o pravima branilaca i članova njihovih porodica
Country report - Council of Europe
of Federal Republic of Yugoslavia Working Abroad (Zakon o zaštiti gradjana .... ( Zakon o osnovnim pravima boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca) ...
File link: http://www.coe.int/t/dg3/sscssr%255CSource%255CCRepSerbMonEN.PDF
99%
View Online - Country report - Council of Europe
O OSNOVNIM PRAVIMA BORACA, VOJNIH INVALIDA I PORODICA ...
KORISNICI PRAVA. Član 1. Ovim zakonom uređuju se osnovna prava boraca, vojnih invalida, porodica palih boraca i članova porodica vojnih invalida. I BORCI .
File link: http://www.osobesainvalid...%2520palih%2520boraca.pdf
99%
View Online - O OSNOVNIM PRAVIMA BORACA, VOJNIH INVALIDA I PORODICA ...
komparativnu analizu zakona - Fond za humanitarno pravo
6 Zakon o osnovnim pravima boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca, Službeni list SRJ, br. 24/98, 29/98, 25/00 i Službeni glasnik Republike Srbije, br.
File link: http://www.hlc-rdc.org/wp...nih_invalida-rata_FHP.pdf
98%
View Online - komparativnu analizu zakona - Fond za humanitarno pravo
pregled postojećih zakonskih prava i subvencija - Udruženje Ratnih ...
Na primer, Zakon o osnovnim pravima boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca kaže da vojni invalidi (ratni i mirnodopski) i korisnici porodične invalidnine ...
File link: http://www.udruzenjermvis...ih_prava_i_subvencija.pdf
97%
View Online - pregled postojećih zakonskih prava i subvencija - Udruženje Ratnih ...
pravilnik o radu lekarskih komisija u postupku za ostvarivanje prava ...
Zakona o osnovnim pravima boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca (" Službeni list SRJ", br. 24/98 i 29/98), savezni ministar za rad, zdravstvo i socijalnu.
File link: http://www.minrzs.gov.rs/...ist%2520SRJ%252037-98.pdf
97%
View Online - pravilnik o radu lekarskih komisija u postupku za ostvarivanje prava ...
342 Z A K O N - Skupstina Tuzlanskog kantona
20 tra 2012 ... (3) Ovim zakonom obuhvaćeni su borci narodnooslobodilačkog ... Zakonom o osnovnim pravima vojnih invalida i porodica palih boraca ...
File link: http://www.skupstinatk.ki...bene_novine_TK_broj_5.pdf
93%
View Online - 342 Z A K O N - Skupstina Tuzlanskog kantona
Z A K O N
Mirnodopski vojni invalid koji stekne prava po ovom zakonu po osnovu bolesti ... Porodica palog borca je porodica lica koje je poginulo, umrlo ili nestalo pod ..... ovog zakona ukoliko pohađa osnovnu ili srednju školu, osnovne akademske ili ..... Pravo na mesečno novčano primanje imaju borci, vojni invalidi, civilni invalidi.
File link: http://www.parlament.gov....ozi_zakona/3104-12Lat.pdf
91%
View Online - Z A K O N
Z A K O N
U Zakonu o pravima boraca, vojnih invalida i članova njihovih porodica ... je to svojstvo priznato po važećem propisu kojim su uređena osnovna prava vojnih invalida i porodica palih boraca, ovim zakonom se smatraju i invalidi i porodice palih.
File link: http://www.trzistesrbije.com/propisi/zakoni/3599-04_Lat.pdf
89%
View Online - Z A K O N
• • • • • • • • • • • • • •
ekonomskog i socijalnog razvoja, i u svojim osnovnim dokumentima, mora se ..... Zakon o osnovnim pravima vojnih invalida i porodica palih boraca koji je, kao ...
File link: http://www.esiweb.org/pdf/bridges/bosnia/PRSP_Socijalno.pdf
88%
View Online - • • • • • • • • • • • • • •