Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play ลายเส้นรูปสัตว์น้ำ pdf - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   ลายเส้นรูปสัตว์น้ำ

Thai history 1 - Sujit Wongthes
2517, ลายเส้นจาก ศิลปะถ ้าในประเทศไทย. กรุงเทพฯ ... ลายเรขาคณิตหรือสัญลักษณ์ของ ความอุดมสมบูรณ์ ..... สุพรรณบุรี และ (ล่าง) จี้รูปสัตว์สองหัว พบที่ บ้านดอนตาเพชร อ.
File link: http://www.sujitwongthes....ads/2011/08/chapter-1.pdf
99%
View Online - Thai history 1 - Sujit Wongthes
2071104 วาดเส้นสร้างสรรค์ - โรงเรียน การ ท่องเที่ยว และ การ บริการ ...
1.คําอธิบายรายวิชา. ศึกษาหลักและทฤษฎีการเขียนภาพลงลายเส้น ฝึกปฏิบัติการเขียนลาย เส้น. การลงนํ้าหนักแสงเงา ภาพเหมือนจริงจากสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติ ได้แก่ทิวทัศน์คน สัตว์ ...
File link: http://thmdusit.dusit.ac.th/dusit1/download/exhibition/2071104.pdf
99%
View Online - 2071104 วาดเส้นสร้างสรรค์ - โรงเรียน การ ท่องเที่ยว และ การ บริการ ...
1. ศิลปนิพนธ์ฉบับเต็ม/Fulltext - มหาวิทยาลัยศิลปากร
รูปทรง เส้น สี และน้ำหนัก ในเชิงของงานทัศนศิลป์ โดยผสมผสานกับจินตนาการที่น่า สะพรึงกลัว ..... “สัตว์ทั้งหลาย มีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็นกำเนิด มี กรรมเป็นเผ่า ..... การสร้างสรรค์ผลงาน นำภาพร่างลายเส้นที่น่าพอใจแล้วมาขยายลงสีสร้าง น้ำหนักและ.
File link: http://www.thapra.lib.su....or/p42553003/fulltext.pdf
99%
View Online - 1. ศิลปนิพนธ์ฉบับเต็ม/Fulltext - มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม/fulltext - มหาวิทยาลัยศิลปากร
การวาดเส้นมาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไทยร่วมสมัยด้วยการผสานแนวคิดหลักธรรมคําสอนของ. พระพุทธศาสนาในหลักธรรมไตรลักษณ์โดยสื่อผ่านรูปลักษณ์ทางปรากฏการณ์ธรรมชาติของ .... 2 ภาพอิทธิพลจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พืชพรรณตามแหล่งนํ้าและสัตว์นํ้า ..... นํ้า และการประสานกันของลายที่ก่อตัวขึ้นและสลายไปโดยคํานึงถึงโครงสร้างทางเนื้อหาเป็นหลัก .
File link: http://www.thapra.lib.su....uporn_Kaewda/fulltext.pdf
99%
View Online - 2. วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม/fulltext - มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านจากสัตว์น้ำ โดย ปราณิศา เชื้อโพธิ์หัก - อรรถาภิธานศัพท์ ...
สัตว์น่ําเป็นอาหารหีมีราคาถูก แต่มีโ่ปรตีนสูง ดาบ็บไฮเดรดและไขมันต่ํา. ้ ิ ิ ี ่ฮ่ ๐ ... ผลิตภัณฑ จึงลําเร๊กรูป การทําผลิตภัณฑ์ลําเร๊กรูป เเละการทําผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด. ส์์ ข ๔ ิี งี ... ปลาดุก เส้นปรุงรส .... ในดิ์แจ้ง เพราะความร้อนจากแลงแดดจะซ่วยย่ํคยลลายโปรตีนได้ดืธิ์น หม้กไว้.
File link: http://pikul.lib.ku.ac.th...9%2589%25E0%25B8%25B3.pdf
99%
View Online - ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านจากสัตว์น้ำ โดย ปราณิศา เชื้อโพธิ์หัก - อรรถาภิธานศัพท์ ...
๒.๒ ศิลปหัตถกรรมและงานช่างท้องถิ่น ๒.๒.๑ ประติมากรรม ๒.๒.๒ จิตรกรรม ...
ท็เพึงมาส์์านรึตอ่ําเภอตะก้วทุ่ง มีภาพเยียนสืลายเส้น รูปร่างคล้ํายนก ... นก ผีเส์์อ สัตว์ส์์เน้ํา ดอกไม้เรู่ละกึงไม้ ภาฟิพระพุทธรูป ยักษ์ กระถางดอกไม้ บัลลังก์ เขียนด้วย. หมึกสีแดง คํา ขาว  ...
File link: http://webhost.m-culture.go.th/province/phangnga/PDF/820322.pdf
99%
View Online - ๒.๒ ศิลปหัตถกรรมและงานช่างท้องถิ่น ๒.๒.๑ ประติมากรรม ๒.๒.๒ จิตรกรรม ...
อ - คณะวิเทศศึกษา - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เฟื่องฟ้า ดอกจาปา ดอกศรีตรัง ลวดลายสัตว์ที่พบมากที่สุด ได้แก่ภาพนก ช้าง ม้า ผีเสื้อ ปู ปลา .... ภาพที่32 ลักษณะรูปแบบลวดลายผ้าบาติกลายนกผสมกับลายเส้นของจังหวัดพังงา.
File link: http://www.fis.psu.ac.th/jis_file/res_project/2009_sopon.pdf
99%
View Online - อ - คณะวิเทศศึกษา - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปลาและสัตว์เลื้อยคลาน - สำนักงาน อธิการบดี
ไม้ประดับ เล่ม 3 พื้นที่ชุ่มน้ำ เล่ม 4 นก และเล่ม 5 ปลา-สัตว์เลื้อยคลาน ..... และมีลายเส้น ทแยงสีคล้ำ 6 - 7 ลาย ท้องสีจาง ... มีลายรูปน้ำเต้าสีน้ำตาลเข้ม มีเส้นสีดำข้างจมูกผ่านตา.
File link: http://www.op.mahidol.ac....vol%25205_100%2520DPI.pdf
99%
View Online - ปลาและสัตว์เลื้อยคลาน - สำนักงาน อธิการบดี
อ่านร่างมาตรฐานปลากัด - กรมประมง
สายพัฒนาแบ่งได้2 ประเภท ได้แก่ ปลากัดป่ารูปทรงเดิม พัฒนาสี. 4. ปลากัดยักษ์Betta sp. ( Giant) .... หมายถึง ปลากัดสีเดี่ยวที่มีลําตัวและครีบสีเดียวกันแต่ขอบเกล็ดจะมีลายเส้นสีดํา.
File link: http://www.fisheries.go.t...20fighting%2520fish.1.pdf
99%
View Online - อ่านร่างมาตรฐานปลากัด - กรมประมง
ร่างมาตรฐานปลากัดแก้ไขวันที่ 23 สค 54 - กรมประมง
สายพัฒนาแบ่งได้2 ประเภท ได้แก่ ปลากัดป่ารูปทรงเดิม พัฒนาสี. 4. ปลากัดยักษ์Betta sp. ( Giant) .... หมายถึง ปลากัดสีเดียวที่มีลําตัวและครีบสีเดียวกันแต่ขอบเกล็ดจะมีลายเส้นสีดํา.
File link: http://www.fisheries.go.t...stories%255Cthaibetta.pdf
99%
View Online - ร่างมาตรฐานปลากัดแก้ไขวันที่ 23 สค 54 - กรมประมง