Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play ภาพตัด ปะ อนุบาล doc - P(3) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   ภาพตัด ปะ อนุบาล

dd - patomvai.com
กล้ามเนื้อมือ ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบไฮสโคป ... คือ การตัดปะภาพ (ค่าเฉลี่ย 2.89) และการตัดกระดาษตามแนวเส้นที่กำหนด (ค่าเฉลี่ย 2.78). 2.
File link: http://www.patomvai.com/a...9%2588%25E0%25B8%25AD.doc
60%
View Online - dd - patomvai.com
การปั้น วาดภาพ ฉีกปะกระดาษ ตัดปะกระดาษ และระบายสีอย่างอิสระ
กิจกรรมสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กได้ริเริ่มสร้างผลงานตามความคิดและจิตนาการ โดยใช้ งานศิลปะ การวาด การปั้น การฉีก-ตัด-ปะ การเป่า การเทสี การหยดสี การพิมพ์ภาพ การร้อย ...
File link: http://sanpalarn.tak1.org/work%2520send/30teach%2520childday.doc
60%
View Online - การปั้น วาดภาพ ฉีกปะกระดาษ ตัดปะกระดาษ และระบายสีอย่างอิสระ
ผลการประกวดและแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการของนักเรียน งาน ...
รางวัล. คะแนน. ปฐมวัย. 1. การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ. ปฐมวัย. ทีม 3 คน. อนุบาลนราธิวาส. 20. ทองแดง. 61.40. คณิตศาสตร์. 1. การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง คณิตศาสตร์.
File link: http://202.143.157.5/e_activity/newsfile/3071/1356020760.doc
60%
View Online - ผลการประกวดและแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการของนักเรียน งาน ...
ไฟล์รายละเอียดแนบ ที่ 1 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ...
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ. ปฐมวัย .... การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด. ü. ü. ü ..... นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 หรือปีที่ 3 ของโรงเรียนเอกชน และหน่วยงานอื่น. 2.
File link: http://surat1.go.th/web29...8%2595%25E0%25B8%25B4.doc
60%
View Online - ไฟล์รายละเอียดแนบ ที่ 1 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ...
ตารางการประกวดแข่งขัน - อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา
12 ธ.ค. 2012 ... การปั้นดินน้ำมัน. วัดสุนทราวาส. โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สนามปฐมวัย ห้อง สนามปฐมวัย. 19 ธ. ค. 2555. 09.00-12.00. 3. 000730. การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะฯ.
File link: http://www.udompanya.in.th/upload/20121212174406.doc
60%
View Online - ตารางการประกวดแข่งขัน - อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา
กิจกรรมและหลักเกณฑ์การประกวด/แข่งขัน - เขต ๒
3. การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ. 1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน. นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 หรือปีที่ 3 โรงเรียนเอกชน และหน่วยงานอื่น. 2. ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน ประเภททีม ...
File link: http://www.pattani2.go.th/plan/gain.doc
60%
View Online - กิจกรรมและหลักเกณฑ์การประกวด/แข่งขัน - เขต ๒
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย - สพป.ลบ.1
การเชื่อมต่อสภาพที่พึงประสงค์ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ กับ ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ๕๑ ...... การตัดปะ การ พิมพ์ภาพ การร้อย การประดิษฐ์ หรือวิธีการอื่นที่เด็กได้คิดสร้างสรรค์ กิจกรรมสร้างสรรค์ควร.
File link: http://www.lopburi1.go.th...%25E0%25B8%25A5%25202.doc
60%
View Online - หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย - สพป.ลบ.1
กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
1.1 นักเรียนชันอนุบาลปีที่ 1- 2 โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนปัทมาลัย. 2. .... อผู้เข้าแข่งขัน และ ครูผู้ควบคุม. 3.2 หัวข้อการฉีก ตัด ปะภาพ (หัวข้อการฉีก ตัด ปะภาพ คือ สถานที่ท่องเที่ยว).
File link: http://www.ayutthaya2.com/office_d55/b2012-0815203918.doc
60%
View Online - กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
ดาวน์โหลดไฟล์
26 ก.ย. 2012 ... 10.1 รางวัลเหรียญทองการแข่งขันกิจกรรมฉีก ตัดปะภาพ ระดับปฐมวัย งานมหกรรมวิชาการ ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 60 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.
File link: http://www.thaischool.in....917_1_20120926-105401.doc
60%
View Online - ดาวน์โหลดไฟล์
ที่
5 มี.ค. 2013 ... การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ. อนุบาล. ทีม 3 คน. ระดับอนุบาล. 4. การเล่านิทาน ประกอบสื่อ. อนุบาล. เดี่ยว. ระดับอนุบาล. 5. การแข่งขันแดนเซอร์ระดับ ...
File link: http://202.143.161.134/eoffice/eoffice/60986/60986C.doc
60%
View Online - ที่