Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play ly lich dang vien doc - P(2) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   ly lich dang vien

Mau2d_PhieuBosungLyLich.doc
PHIẾU BỔ SUNG LÝ LỊCH. Năm 2011. Ngày, tháng, năm sinh:…………………… ……....... Ngày vào đảng:.........../............./.............. Địa chỉ thường trú hiện nay:.
File link: http://www.langson.gov.vn/nv/system/files/Mau2d_PhieuBosungLyLich.doc
76%
View Online - Mau2d_PhieuBosungLyLich.doc
Câu hỏi 31: Việc bồi dưỡng, xét đề nghị và kết nạp đảng viên ở chi ...
Cấp ủy cơ sở kiểm tra nội dung khai và đóng dấu giáp lai của cấp ủy cơ sở nơi xét kết nạp đảng viên vào tất cả các trang trong lý lịch của người xin vào Đảng ...
File link: http://cdspkt.edu.vn/uplo...t-trien-dang-o-chi-bo.doc
67%
View Online - Câu hỏi 31: Việc bồi dưỡng, xét đề nghị và kết nạp đảng viên ở chi ...
Tóm tắt lý lịch cá nhân - Vietnam Airlines
TÓM TẮT LÝ LỊCH CÁ NHÂN. 1. ... Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 7. .... năm sinh, quốc tịch, nơi cư trú, nghề nghiệp, đơn vị công tác, Đảng viên, Đoàn viên): ...
File link: http://www.vietnamairline...BNHAN.doc%3FMOD%3DAJPERES
67%
View Online - Tóm tắt lý lịch cá nhân - Vietnam Airlines
ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Nếu địa điểm đến thẩm tra tại thành phố Vinh thì đảng viên của chi bộ trực tiếp mang giấy giới thiệu đến cấp uỷ nơi cần xác minh lý lịch. Nếu địa điểm đến thẩm ...
File link: http://www.vinhuni.edu.vn...nap_Dang_112504225726.doc
67%
View Online - ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hướng dẫn khai lý lịch theo Mẫu 2 - Đại học Cần Thơ
KHAI LÝ LỊCH CỦA NGƯỜI XIN VÀO ĐẢNG. (Theo Hướng dẫn số 05-HD/TCTW ngày 26-2-2002. về Hướng dẫn cụ thể về nghiệp vụ công tác đảng viên) ...
File link: http://www.ctu.edu.vn/ass...heo%2520Mau%25202-KND.doc
67%
View Online - Hướng dẫn khai lý lịch theo Mẫu 2 - Đại học Cần Thơ
Các mẫu kết nạp Đảng
Các tài liệu trong hồ sơ kết nạp đảng viên: 1. Giấy chứng nhận học lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng. 2. Đơn xin vào Đảng. 3. Lý lịch của người xin vào Đảng ...
File link: http://www.sgu.edu.vn/files/mauketnap.doc
67%
View Online - Các mẫu kết nạp Đảng
PHIẾU BỔ SUNG LÝ LỊCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
PHIẾU BỔ SUNG LÝ LỊCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ... chức vụ được bổ nhiệm, bầu cử, điều động, miễn nhiệm (trong đảng, chính quyền, đoàn thể, ...
File link: http://www.pnt.edu.vn/home/docs/ptc/bb.kk.ts/pl.bs.doc
67%
View Online - PHIẾU BỔ SUNG LÝ LỊCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
DƯỚI ĐÂY LÀ MỘT SỐ BIỂU MẪU VÀ - Viện Khoa học Nông nghiệp ...
I/ Sơ yếu lý lịch đảng viên được kiểm tra. - Họ và tên: Bí danh;. - Ngày, tháng, năm sinh: - Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay: - Dân tộc. - Trình độ văn hóa: - Trình ...
File link: http://vaas.vn/upload/vanban/maubieutrongcongtackiemtra.doc
67%
View Online - DƯỚI ĐÂY LÀ MỘT SỐ BIỂU MẪU VÀ - Viện Khoa học Nông nghiệp ...
BIỂU MẪU 1
Lý lịch Đảng viên (nếu là đảng viên). - Lý lịch cán bộ, lý lịch quân nhân (nếu có). - Hồ sơ phục viên, xuất ngũ, thôi việc, hồ sơ hưởng chế độ bệnh binh hoặc hồ ...
File link: http://csdl.thutuchanhchi...My%2520tai%2520CAtinh.doc
67%
View Online - BIỂU MẪU 1
HƯỚNG DẪN
1.5 - Việc giới thiệu và quản lý đảng viên đang công tác tại các cơ quan, doanh .... Cấp uỷ cơ sở ghi bổ sung vào lý lịch đảng viên và danh sách đảng viên của ...
File link: http://www.hueuni.edu.vn/...HD_Hoso_Dang_Vien2012.doc
67%
View Online - HƯỚNG DẪN