Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play โครงงานเรื่องการทำเทียนหอม doc - P(2) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   โครงงานเรื่องการทำเทียนหอม

โครงการโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำพัฒนาตนเอง - โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
ชื่อโครงงาน “น้อมนำพระราชดำริ ด้วยจิตอาสา มุ่งมั่นพัฒนา นำพาบวร” ... ระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียนและพัฒนาคุณธรรม ลักษณะของการจัดกิจกรรมของโครงงาน คือ จัดเป็นการ เรียนรู้ในเชิงบูรณาการที่พัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นองค์รวม ... กระบวนการจัดการเรียนรู้ยึดหลัก “ ร่วมกันทำดีอย่างมีปัญญา” .... 24) โครงงานเทียนหอมไล่ยุง ... 6/5 เรื่องสาธิตการสวดมนต์ เช้า – เย็น.
File link: http://tc.mengrai.ac.th/punnapa/pro2.doc
80%
View Online - โครงการโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำพัฒนาตนเอง - โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
การ งาน อาชีพ และ เทคโนโลยี - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิชาที่เกี่ยวกับช่างต่างๆ ได้เริ่มมีการเรียนการสอนกันก่อนที่จะตั้งเป็นโรงเรียน โดยสอนกันตาม วัดและบ้าน ..... อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ให้นักเรียนที่สนใจทำโครงงานเทียนหอม ของชำร่วย ... จากผลการวิจัยเรื่อง “ปัญหาการสอนของครูวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ...
File link: http://facstaff.swu.ac.th...8%25A2%25E0%25B8%25B5.doc
80%
View Online - การ งาน อาชีพ และ เทคโนโลยี - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตัวอย่างแผนธุรกิจ และ รายงานสรุปผลการดำเนินงาน
แผนธุรกิจ “เทียนหอมพิฆาตยุง”. โดย “กลุ่ม ... แต่วิธีการที่คนในชุมชนใช้ในการป้องกันยุงลาย ... โดยมีจุดเด่นคือการนำตะไคร้หอมมาผสมกับส่วนผสมในการทำเทียนขึ้น ... โรงเรียนให้การ สนับสนุนในเรื่องของเงินทุน ด้วยการให้กู้ยืมเงินจากกองทุนโรงเรียนและให้คำปรึกษา.
File link: http://pirun.ku.ac.th/~feduarp/file/kyea2548.doc
80%
View Online - ตัวอย่างแผนธุรกิจ และ รายงานสรุปผลการดำเนินงาน
ข้อสอบวิชาการงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เด็กวัยเรียนควรเอาใจใส่สุขภาพอนามัยเกี่ยวกับเรื่องใดมากที่สุด .... ค เพื่อวางแผนงาน การ จัดองค์กร และการควบคุมการทำธุรกิจ ..... ค น้อยใช้แม่พิมพ์ในการทำเทียนหอม.
File link: http://cyp.ac.th/~chk01/chk01/testM3/workM.3.doc
80%
View Online - ข้อสอบวิชาการงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
การทำธูปหอมสมุนไพรไล่ยุง
ผสมหลักของธูปหอม เนื่องจากสมุนไพรเหล่านั้นมีกลิ่นแรงซึ่งยุงจะไม่ชอบ เช่น ... วัตถุประสงค์ในการทำโครงงาน 1. ... การทำธูปในครั้งแรกไม่สำเร็จยังคงมีข้อผิดพลาดอยู่บาง เรื่อง. 6.
File link: http://www.school.net.th/...F%253F%253F%253F%253F.doc
80%
View Online - การทำธูปหอมสมุนไพรไล่ยุง
ข้อสอบการงานอาชีพฯ ม.3
คำชี้แจง ข้อสอบ Pre O-Net วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ... เกษตรทฤษฎีใหม่มีจุดเด่นในเรื่องใดมากที่สุด ..... ซึ่งมีวัชพืชจำนวนมากอยู่ในคลอง มะนาว และเพื่อน ควรคิดทำโครงงานสิ่งประดิษฐ์ชนิดใด เพื่อแก้ปัญหาวัชพืชในลำคลอง ... เทียน หอมสปา.
File link: http://www.chs.ac.th/M3/pre-o-net_job3.doc
80%
View Online - ข้อสอบการงานอาชีพฯ ม.3
เทียนหอมแฟนซีกันยุง2.doc
สิ่งที่ต้องเตรียม. เรื่องของวัสดุในการทำเทียนหอมกันยุงเราได้แจงรายละเอียดไว้เผื่อสำหรับ ใน การทำเทียนแบบสวยงามด้วยเลย จึงดูค่อนข้างจะมีส่วนประกอบมาก ลองทำดูกัน ...
File link: http://seashore.buu.ac.th...%25B9%25C2%25D8%25A72.doc
80%
View Online - เทียนหอมแฟนซีกันยุง2.doc
ตัวอย่างโครงงาน
25 มิ.ย. 2010 ... เรื่อง น้ำมะกรูด สูตรข้างครัว. โครงงาน เรื่อง น้ำมะกรูด สูตรข้างครัว. จัดทำโดย ... จากการ ศึกษาและค้นคว้าด้วยการทำโครงงานทดลองพบว่า มีข้อมูลที่น่าสนใจ .... มีกลิ่นหอมฉุน มี น้ำมันหอมระเหย ออกดอกเป็นช่อสีเขียวมีนวลเหลืองบ้าง ลูกกลมผิวหนาขรุขระ.
File link: http://210.246.188.54/mhk...8%25A3%25E0%25B9%258C.doc
80%
View Online - ตัวอย่างโครงงาน
เทียนหอมกันยุง
... นี่แหละ ใช่เลย เทียนหอมกันยุง เป็นงานหัตถกรรมที่มีความสวยงามสามารถตกแต่งได้ ตามใจผู้ทำ สิ่งที่จะต้องเรียนรู้ก็เป็นเรื่องของวัสดุต่างๆที่นำมาใช้และเทคนิค วิธีทำ ...
File link: http://115.31.137.49/angthong/Freelance53/pk_03/193.doc
80%
View Online - เทียนหอมกันยุง
ชื่อโครงงาน
7 ม.ค. 2012 ... ชื่อโครงงาน เทียนหอมไล่ยุง. ผู้ทำโครงงาน นาย จำลอง ศิริสุข. น.ส. ... คือสปามักจะใช้จุด เทียนหอมเพื่อช่วยในการผ่อนคลายแก่ลูกค้าและสร้างความประทับใจ
File link: http://202.143.146.70/nfesattahipUp/2012-01-07-koy01.doc
80%
View Online - ชื่อโครงงาน