Android app on Google PlayAndroid app on Google Play บทอาขยาน ป 1 6 doc - P(2) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   บทอาขยาน ป 1 6

ไฟล์ที่ 1
จังหวัดชัยภูมิ 3 6 1 2 0. 10 กุมภาพันธ์ 2553 ... สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสำรวจจำนวนคณะ กรรมการฯ จำนวน 1 ฉบับ ... กรรมการกิจกรรมการแข่งขันท่องบทอาขยานหมู่ ป.1-3,ป.4-6. 2 .
File link: http://202.143.147.147/e-...19no04039011518file01.doc
80%
View Online - ไฟล์ที่ 1
ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ป.1
ข้อ. มาตรฐาน / ตัวชี้วัด. มฐ. ท 5.1. 1. 2. 1. . 2. . 3. . 4. . 5. . 6. . 7. . 8. . 9. . 10. . 11 .... จากบทอาขยาน ฝนตกแดดออก พี่มะพร้าวช่วยเหลือนกกระจอกอย่างไร. ก.
File link: http://viravat191.files.w...e0b8a7e0b8b4e0b88a172.doc
80%
View Online - ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ป.1
ปฏิทินส่งเสริมการอ่าน (การท่องบทอาขยาน ภาษาไทย ... - หน้าหลัก
15 พ.ย. 2012 ... 1 พฤศจิกายน 2555. ป.1-ป.3 - ท่องแมวเหมียว (บทหลัก). - ฝนตกแดดออก (บทหลัก). ป.4- ป.6 - พระอภัยมณี (บทหลัก). ตอนสุดสาครเข้าเมืองการเวก (บทหลัก).
File link: http://eoffice.korat3.go.th/uploads/ict07/2012-11-15_150917_b_1.doc
80%
View Online - ปฏิทินส่งเสริมการอ่าน (การท่องบทอาขยาน ภาษาไทย ... - หน้าหลัก
ตารางกำหนดโครงการ กิจกรรม ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา ...
กิจกรรมพัฒนาบุคลากร. มิส.ปิยนงค์ แสนสิงห์. 6. กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์สื่อการสอน. มิส. ... 1. คัดไทย (ป1. – ป.3,ป.4 – ป.6). มิส.สุนันทา แสงงาม. 2. อ่านบทอาขยาน(ป1. – ป.3,ป.4 ...
File link: http://www.acu.ac.th/html_edu/acu/temp_news/22317.doc
80%
View Online - ตารางกำหนดโครงการ กิจกรรม ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา ...
รายการแข่งขันโรงเรียนบ้านหนองบัว วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง ...
การอ่าน (ป.1-3); เรียงความและคัดลายมือ (ป.1-3); ท่องบทอาขยานทำนองเสนอ (ป.1-3); การอ่าน (4-6); เรียงความและคัดลายมือ (ป.4-6); แต่งบทร้อยกรอง (ป.4-6). สังคมศึกษา.
File link: http://eoffice.trang2.go....103765255500080_21825.doc
80%
View Online - รายการแข่งขันโรงเรียนบ้านหนองบัว วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง ...
ตารางการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
การอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-6. ห้อง ป.4/1. เรียงความและคัดลายมือ ป.1-3. เรียงความและคัดลายมือ ป.4-6. ห้อง ป.4/2. แต่งบทร้อยกรอง ป.4-6. ท่องบทอาขยาน.
File link: http://203.172.179.23/myoffice2554/tkk7/25540907_172256_0107.doc
80%
View Online - ตารางการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
รายการแข่งขันทางวิชาการของโรงเรียนบ้านกลิ้งกลอง - สำนักงานเขตพื้นที่ ...
เขียนเรียงความคัดลายมือ. ป.4-ป.6. เดี่ยว. ท่องบทอาขยานทำนองเสนาะ. ป.1-ป.3. เดี่ยว. ท่องบทอาขยานทำนองเสนาะ. ป.4-ป.6. เดี่ยว. แต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ (4บท). ป.4-ป.6.
File link: http://eoffice.trang2.go....102475255600063_20849.doc
80%
View Online - รายการแข่งขันทางวิชาการของโรงเรียนบ้านกลิ้งกลอง - สำนักงานเขตพื้นที่ ...
บทที่ ๑ - หน้าแรก
1.1 ป.2/1 , ป.2/2 , ป.2/3 , ป.2/4 , ป.2/5 , ป.2/6 , ป.2/7 , ป.2/8. ท 2.1 ป.2/1 , ป.2/2 , ป .2/3 , ป.2/4 ... ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ.
File link: http://www.bansila.com/_f...510_1_20130609-114516.doc
80%
View Online - บทที่ ๑ - หน้าแรก
การแข่งขันท่องอาขยาน
บทท่องอาขยาน. ชั้น ป.1-3. บทเด็กน้อย (บทหลัก); รักษาป่า (บทหลัก); สักวา ( บทเลือก). ชั้น ป.4-6 ... ที่ชั้น 2 ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ เพื่อจับฉลากลำดับที่แข่งขันท่องอาขยาน. 2.
File link: http://www.rayong2.go.th/...3330no041261104file02.doc
80%
View Online - การแข่งขันท่องอาขยาน
บทอาขยานวัยเด็ก
บทอาขยานวัยเด็ก. ชั้น ประถมปีที่ ๑. ๏ ๏ เด็กน้อย ๏ ๏ (ร้องลำฝรั่งรำเท้า). เด็กเอ๋ย เด็กน้อย ความรู้ เรายังด้อย เร่งศึกษา เมื่อเติบใหญ่ เราจะได้ มีวิชา เป็นเครื่องหา เลี้ยงชีพ สำหรับตน
File link: http://www.openbase.in.th/files/1_162.doc
80%
View Online - บทอาขยานวัยเด็ก