Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play กิจกรรมฉีกปะติดอนุบาล doc - P(2) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   กิจกรรมฉีกปะติดอนุบาล

25 สรุปผลการแข่งขันกิจกรรมระดับกลุ่มพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการกลุ่ม ...
22 ต.ค. 2010 ... เด็กหญิงปาริฉัตร ซุบสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม3. เด็กหญิงกุลณัฐ นักภักดี ... การสร้าง ภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ. ปฐมวัย ..... การสร้างภาพปะติด ช.1.
File link: http://210.246.188.54/mhk...25B8%25B2_2553_-_Copy.doc
80%
View Online - 25 สรุปผลการแข่งขันกิจกรรมระดับกลุ่มพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการกลุ่ม ...
สรุปกิจกรรมการประกวด / แข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถของ ...
ชื่อกิจกรรม. ระดับชั้น. ประเภท. หมายเหตุ. 1. การวาดภาพจากเรื่องที่กำหนดให้. อนุบาล. เดี่ย ว. 2. การปั้นดินน้ำมัน. อนุบาล. ทีม 3 คน. 3. การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ.
File link: http://202.143.161.134/eoffice/eoffice/60986/60986B.doc
80%
View Online - สรุปกิจกรรมการประกวด / แข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถของ ...
ตารางการประกวดแข่งขัน - อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา
12 ธ.ค. 2012 ... โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เวทีกลาง อาคารอเนกประสงค์ ห้อง อาคารอเนกประสงค์. 21 ธ.ค. ... การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะฯ. อนุบาล ... ค. 2555. 09.00-12.00. ภาษาไทย. ที่. ID. กิจกรรม. โรงเรียน. สถานที่แข่งขัน ...... การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-3.
File link: http://www.udompanya.in.th/upload/20121212174406.doc
80%
View Online - ตารางการประกวดแข่งขัน - อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา
กิจกรรมการแข่งขันมหกรรมศิลปหัตถกรรม
23 พ.ย. 2009 ... การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ. ปฐมวัย. อนุบาลสาก ..... ภาพปะติด. อนุบาลสาก เหล็ก. คลองทรายราษฎร์. อนุบาลสากเหล็ก. ด.ช.พีรศีกดิ์ นิ่มนุช. ด.ช.
File link: http://www.phichit.org/25...3no04099.161_24file01.doc
80%
View Online - กิจกรรมการแข่งขันมหกรรมศิลปหัตถกรรม
สรุปการแข่งขันงานศิลปฯ ครั้งที่ 61 - โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด
กิจกรรม. ระดับชั้น. จำนวนนักเรียน. (คน). หมายเหตุ. บ้านโสกแต้. 1. เรียงความและคัดลายมือ. ป.1-3. 1. 2. เรียงความและคัดลายมือ. ม.1-3 .... อนุบาล. 1. โคกงามวิทยาคาร. 1.การสร้าง ภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ. อนุบาล. 3 .... การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด. ม.1-3. 2. 3.
File link: http://www.nsa.ac.th/dlfile/nsa111122_83.doc
80%
View Online - สรุปการแข่งขันงานศิลปฯ ครั้งที่ 61 - โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด
2011-09-15_063719_ส่งรายชื่อการแข่งขันศิลปหัตถกรรม_ครั้งที่6 1_กลุ่ม ...
15 ก.ย. 2011 ... ชื่อกิจกรรม. สาระ. ช่วงชั้น. ชื่อ – สกุลนักเรียน. ครูผู้รับผิดชอบ. 1. การสร้างภาพด้วยการฉีก ปะ ติด กระดาษ. ปฐมวัย. อนุบาล. 1.ด.ญ.วรรณิภา สุทธิสน. 2.ด.ญ.
File link: http://210.246.188.54/mhk...%2588%25E0%25B8%25A17.doc
80%
View Online - 2011-09-15_063719_ส่งรายชื่อการแข่งขันศิลปหัตถกรรม_ครั้งที่6 1_กลุ่ม ...
รายการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
4 ส.ค. 2012 ... อนุบาล. 2. การแข่งขันมารยาทไทย. 1. 3. การแข่งขันเรียงความ คัดลายมือ. 1. 4. การแข่งขัน เรียงความ คัดลายมือ. 2. 5. การแข่งขันฉีก ตัด ปะ ภาพ. อนุบาล. 6. การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน. อนุบาล ... การสร้างภาพด้วยการปะติด. 2. 15. การสร้างภาพด้วยการปะติด.
File link: http://203.172.179.23/myoffice/2555/tkk7/25550726_164307_5551.doc
80%
View Online - รายการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
10เกณฑ์การศึกษาปฐมวัย
ชื่อกิจกรรม. ระดับชั้น. ประเภท. หมายเหตุ. 1.การเล่านิทานประกอบสื่อ. ปฐมวัย. เดี่ยว. 2. ... การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ. ปฐมวัย ... 2.3.4 ห้ามใช้อุปกรณ์ในการยึดติด.
File link: http://www.ratchaburi2.org/total/anuban.doc
80%
View Online - 10เกณฑ์การศึกษาปฐมวัย