Android app on Google PlayAndroid app on Google Play mon cong nghe lop 10 bai 52 doc - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   mon cong nghe lop 10 bai 52

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 10
1. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 10. Cả năm : 37 tuần – 52 tiết (Học kì I : 19 tuần – 18 tiết, Học kì II: 18 tuần – 34 tiết). --------------.
File link: http://thptnuithanh.edu.v...chuongtrinhCongnghe10.doc
99%
View Online - PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 10
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN SINH HỌC LỚP 12 – CƠ BẢN
Kiểm tra 1 tiết. 10. Bài 8- Quy luật phân li. 11. Bài 9- Quy luật phân li độc lập. 12 ... Bài 19- Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào. ... 52. Bài 47- Ôn tập phần sinh thái học. 53. Bài 48- Ôn tập chương trình sinh học phổ ...
File link: http://thpt-sontay-hanoi....E1%25BB%259AP-12-2011.doc
98%
View Online - PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN SINH HỌC LỚP 12 – CƠ BẢN
Huong dan CN THPT-1.doc
Trên cơ sở khung phân phối chương trình của môn học, các sở GDĐT, ... gửi cho tất cả giáo viên bộ môn. 3.1. Điều chỉnh nội dung dạy học. 3.1.1. LỚP 10 ... Không dạy (vì đã dạy ở Công nghệ 7). 5. Bài 34. Tạo môi trường sống cho vật nuôi và thủy sản. ... Bài 52. Thực hành: Lựa chọn cơ hội kinh doanh. 161. 16. VI. Bài 53.
File link: http://chuyen-qb.com/web/...20dan%2520CN%2520THPT.doc
98%
View Online - Huong dan CN THPT-1.doc
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN CÔNG NGHỆ 7
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN CÔNG NGHỆ. KHỐI 6. Cả năm: 37 ... Bài 10. Giữ gìn nhà ở sạch sẽ ngăn nắp. 23,34. II. Bài 11. Trang trí nhà ở bằng một số đồ vật. 25,26 ... Chuyển bài này dạy trước các bài thực hành chế biến món ăn không sử dụng nhiệt. 52,. 53. III .... Chăn nuôi vật nuôi đực giống đọc thêm). Tiết 42.
File link: http://c2aco-nt.khanhhoa.edu.vn/tailieu/Cong_nghe.doc
98%
View Online - PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN CÔNG NGHỆ 7
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN CÔNG NGHỆ THPT
LỚP 10. Cả năm: 37 tuần (52 tiết). Học kỳ I: 19 tuần (18 tiết). Học kỳ II: 18 tuần ( 34 tiết) ... Bài 5. Xác định sức sống của hạt. 5. Bài 6. Ứng dụng công nghệ nuôi cấy tế ..... điện tử trong sản xuất và đời sống (Giáo viên hướng dẫn học sinh tự đọc).
File link: http://bacninh.edu.vn/Use...610_CN_THPT_2013-2014.doc
98%
View Online - PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN CÔNG NGHỆ THPT
Phân phối chương trình công nghệ 11-12 năm học 2011-2012
MÔN: CÔNG NGHỆ LỚP 11. Cả năm: 37 tuần = 52 tiết. Học kì I: ... Bài 10. Thực hành: Lập bản vẽ chi tiết của sản phẩm cơ khí đơn giản: không bắt buộc. 12 - 13.
File link: http://tonducthang.phuyen.edu.vn/vanban/vb_chuyenmon/TV_TLCM_02_49.doc
98%
View Online - Phân phối chương trình công nghệ 11-12 năm học 2011-2012
Nội dung điều chỉnh môn Công Nghệ 6,7,8,9
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH. MÔN CÔNG NGHỆ. LỚP 6. Cả năm: 37 tuần ( 74 tiết ). Học kì I: 19 ..... Bài 10: TH: Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt. 11.
File link: http://thcsmyducdong.tiengiang.edu.vn/FileUpload/Vanban/File1505.doc
98%
View Online - Nội dung điều chỉnh môn Công Nghệ 6,7,8,9
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN CÔNG NGHỆ
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN CÔNG NGHỆ. MÔN: CÔNG ... Bài 9. Thực hành: Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở. Tiết 23, 24. Bài 10. Gìn giữ nhà ở sạch  ...
File link: http://thcsdongtruc.thach...H%25E1%25BB%2586%2520.doc
98%
View Online - PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN CÔNG NGHỆ
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - Trường Đại học Vinh
TP: BGH, phòng ĐT, phòng TCCB, Ban chuyên môn, UBKT Công đoàn, BCH Công ... Đài Truyền hình Nghệ An phát lại chương trình “Tổ quốc nhìn từ Biển” trong chuyên .... TP: BGH (đ/c Thành), Ban Giám đốc GDTX, trưởng-phó phòng KHTC, ..... Tuần sinh hoạt công dân HSSV K52 đợt 2 (lớp A10-bài 6) tại cụm nhà học ...
File link: http://www.vinhuni.edu.vn/Vinhuni/admin/UpFile/Lich112211105307.doc
98%
View Online - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - Trường Đại học Vinh
2. Nguyễn Duân - Trường Đại học Sư phạm Huế
“Thiết kế bài dạy học Lâm nghiệp Trung học phổ thông theo hướng tăng cường ... “Tổ chức học sinh làm việc độc lập với sách giáo khoa trong dạy học Công nghệ ... Nguyễn Duân (2007), “Bổ sung tư liệu dạy học môn Công nghệ lớp 7”, Tạp chí ... chế biến nông, lâm, thủy sản” môn Công nghệ lớp 10 Trung học phổ thông”, ...
File link: http://www.dhsphue.edu.vn...SPKT/2_Nguyenduan_doc.doc
98%
View Online - 2. Nguyễn Duân - Trường Đại học Sư phạm Huế