Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play mau ke khai tai san doc - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   mau ke khai tai san

Bản kê khai tài sản, thu nhập
Mẫu 1. BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP. (Ban hành kèm theo Nghị định số 37/ 2007/NĐ-CP. ngày 09 tháng 3 năm 2007). 1. Người kê khai tài sản, thu nhập: ...
File link: http://nute.edu.vn/Docs/ND37_2007_%2520Mau-1.doc
99%
View Online - Bản kê khai tài sản, thu nhập
DANH MỤC MẪU ĐƠN, MẪU TỜ KHAI HÀNH CHÍNH
DANH MỤC MẪU ĐƠN, MẪU TỜ KHAI HÀNH CHÍNH. ÁP DỤNG TẠI ...... Những thông tin đã ghi trong Văn bản phân chia tài sản thừa kế này là đúng sự thật; ...
File link: http://csdl.thutuchanhchi...520tai%2520cap%2520xa.doc
98%
View Online - DANH MỤC MẪU ĐƠN, MẪU TỜ KHAI HÀNH CHÍNH
Mẫu bản kê khai tài sản, thu nhập - Bầu cử Quốc hội
Mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư số 2442/2007/TT-TTCP ngày 13/11/2007 của Thanh tra Chính phủ. MẪU BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP RÚT GỌN ...
File link: http://www.baucukhoa13.quochoi.vn/news/File/VBChinhphu/TT2442-Mau2.doc
98%
View Online - Mẫu bản kê khai tài sản, thu nhập - Bầu cử Quốc hội
Tên cơ quan, đơn vị:… Mẫu số:02A
24 Tháng 2 2011 ... Tên cơ quan, đơn vị:……….. Mẫu số:02A. Số: …………………………… BIỂU THỐNG KÊ BÁO CÁO. Kết quả kê khai, xác minh tài sản, thu nhập ...
File link: http://thanhtra.hue.gov.v.../24/bmau_bao_cao_kkts.doc
98%
View Online - Tên cơ quan, đơn vị:… Mẫu số:02A
Tên đơn vị:
Mẫu số 01-ĐK/TSNN. (Ban hành kèm theo Thông tư số 245/2009/TT-BTC ..... BÁO CÁO KÊ KHAI TÀI SẢN CÓ NGUYÊN GIÁ TỪ 500 TRIỆU ĐỒNG TRỞ LÊN ...
File link: http://vbdh.moj.gov.vn/dl...0cong%2520van%2520122.doc
98%
View Online - Tên đơn vị:
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
8 Tháng Tám 2011 ... “Kê khai tài sản, thu nhập” là việc người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập ghi rõ các loại tài sản, thu nhập phải kê khai theo mẫu ban hành ...
File link: http://sxdhaugiang.com/var/uploads/nd-68-2011.doc
98%
View Online - THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
MẪU SỐ 01A
MẪU BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP BỔ SUNG. Áp dụng cho kê khai tài sản, thu nhập bổ sung hàng năm. (Bao gồm tài sản của bản thân, của vợ hoặc ...
File link: http://www.hcmulaw.edu.vn...0bach%2520tai%2520san.doc
98%
View Online - MẪU SỐ 01A
CHÍNH PHỦ
“Kê khai tài sản, thu nhập” là việc người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập ghi rõ các loại tài sản, thu nhập phải kê khai theo mẫu ban hành kèm theo Nghị ...
File link: http://www.moit.gov.vn/vs...0bach%2520tai%2520san.DOC
98%
View Online - CHÍNH PHỦ
Mẫu số 02
Mẫu số 02. MẪU BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP BỔ SUNG ÁP DỤNG CHO KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP TỪ LẦN THỨ HAI TRỞ ĐI (Bao gồm tài sản của ...
File link: http://www.sotuphap.hochi...25E1%25BB%2591%252002.doc
98%
View Online - Mẫu số 02
PHỤ LỤC
8 Tháng Tám 2011 ... Mẫu 01: Áp dụng cho kê tài sản thu nhập cá nhân lần đầu. 2. Mẫu 02: Áp dụng cho kê khai tài sản thu nhập cá nhân bổ sung (từ lần thứ hai trở ...
File link: http://www.vfu.edu.vn/edi...EO%2520ND%252068-2011.doc
98%
View Online - PHỤ LỤC