Android app on Google PlayAndroid app on Google Play mau bao cao ve cong tac dan van kheo doc - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   mau bao cao ve cong tac dan van kheo

huong dan dan van kheo.doc
Về tiêu chí cơ bản đánh giá điển hình “Dân vận khéo” ... nước, tập thể và công dân; tạo được sự đồng thuận cao trong cộng đồng dân cư, người lao động. ... Cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu; Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể vận động ... xây dựng ý thức tự quản trong cộng đồng dân cư, đơn vị; bảo vệ môi trường sống; ...
File link: http://quangninh.gov.vn/f...0dan%2520van%2520kheo.doc
99%
View Online - huong dan dan van kheo.doc
Tiep tuc thuc hien DAN VAN KHEO 2014.doc - Ninh Thuận
Thực hiện Công văn số 866-CV/ĐU ngày 07/4/2014 của Đảng ủy Khối các Cơ ... về Đảng ủy Sở Nội vụ, trước ngày 15/4/2014, để tổng hợp chung báo cáo Đảng ủy Khối. .... 3/ Cấp ủy các Chi bộ lãnh đạo CBĐV tích cực nghiên cứu, đề xuất Giám đốc .... Đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, gương mẫu chấp hành ...
File link: http://www.ninhthuan.gov....VAN%2520KHEO%25202014.doc
94%
View Online - Tiep tuc thuc hien DAN VAN KHEO 2014.doc - Ninh Thuận
Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 Hội nghị ... - Tin tức - Sự kiện
3 Tháng Sáu 2013 ... Phương thức lãnh đạo của Đảng về công tác dân vận chậm được đổi ... Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải gương mẫu để nhân dân tin tưởng, noi theo. ... Không ngừng nâng cao chất lượng các tổ chức cơ sở đảng, hiệu ... Củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc ...
File link: http://cpv.ctu.edu.vn/van...20tac%2520dan%2520van.doc
91%
View Online - Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 Hội nghị ... - Tin tức - Sự kiện
đảng bộ thành phố hồ chí minh - Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM
BÁO CÁO. kết quả thực hiện công tác dân vận và Quy chế dân chủ cơ sở ... dục và Đào tạo về “Báo cáo sơ kết công tác dân vận và Quy chế dân chủ ở cơ sở ... với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. ... thi đua “Dân vận khéo” kết hợp thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TW của Bộ Chính trị về ...
File link: http://hcm.edu.vn/ThongBa...20van%25206%2520thang.doc
91%
View Online - đảng bộ thành phố hồ chí minh - Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM
báo cáo tổng kết TV năm 2013.doc - Lào Cai
BÁO CÁO. tổng kết Đề án “Thí điểm mô hình Ban Tuyên vận xã, phường, .... 2 Ban hàng tháng xuống giúp cơ sở, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn cơ sở trong việc .... đề ra; Về Y tế: công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân được thực hiện tốt, ... dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ đảng viên ...
File link: http://laocai.gov.vn/site...n%25C4%2583m%25202013.doc
91%
View Online - báo cáo tổng kết TV năm 2013.doc - Lào Cai
Huong dẫn thực hiện Nghị quyết 25.doc - Liên đoàn Lao động tỉnh ...
21 Tháng 4 2014 ... Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ... sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” ... trách nhiệm, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn ... quan tâm bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, .... Sáng tạo - Tận tụy - Gương mẫu”, phong trào “Dân vận khéo”…
File link: http://congdoankontum.vn/...5E1%25BA%25BFt%252025.doc
91%
View Online - Huong dẫn thực hiện Nghị quyết 25.doc - Liên đoàn Lao động tỉnh ...
Tải tại đây
BÁO CÁO. Sơ kết công tác Dân vận quý I năm 2014. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo! ... Trước hết xin được chào mừng và kính chúc sức khỏe các đồng chí đại biểu dự ... quyết của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy, Đảng ủy về công tác dân vận. ... tốt công tác dân vận thực hiện các tiêu chí tuyến đường kiểu mẫu Tôn Đức ...
File link: http://haiphong.gov.vn/Po...Dn(s%25E1%25BB%25ADa).doc
91%
View Online - Tải tại đây
Chương trình hành động số 10-CTr/DU, ngày 03/9/2013 của Đảng ...
Nhận thức về vai trò, vị trí công tác dân vận trong hệ thống chính trị của ĐHTN đã ... Còn có cấp ủy cơ sở thiếu kiểm tra đôn đốc việc đánh giá thực hiện nghị ... Sự thiếu gương mẫu của một số ít cán bộ, đảng viên đã ảnh hưởng đến quá trình .... duy trì và nâng cao chất lượng những mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên ...
File link: http://www.tnu.edu.vn/VPD...%2520hd%2520so%252010.doc
91%
View Online - Chương trình hành động số 10-CTr/DU, ngày 03/9/2013 của Đảng ...
ĐẢNG BỘ QUẬN LONG BIÊN - UBND Quận Long Biên
Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” ... Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân về công tác dân vận , phát huy mạnh mẽ ... văn hóa ở khu dân cư”, vận động đồng bào tôn giáo sống “Tốt đời, đẹp đạo”, đồng thuận xây ...
File link: http://longbien.gov.vn/lo...0DAN%2520VAN%2520KHEO.doc
91%
View Online - ĐẢNG BỘ QUẬN LONG BIÊN - UBND Quận Long Biên
Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy BCHTW khó XI về tăng cường và ...
Công tác dân vận thời gian qua đã góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, phát .... Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải gương mẫu để nhân dân tin ... Không ngừng nâng cao chất lượng các tổ chức cơ sở đảng, hiệu lực, hiệu quả ... Củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập , chủ ...
File link: http://www.binhduong.gov.vn/data/upload_file/nqtw25%2520(1).doc
91%
View Online - Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy BCHTW khó XI về tăng cường và ...