Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play giao an tu chon ngu van 9 doc - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   giao an tu chon ngu van 9

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ...
Có k̘9; n9;ng hàng hải và vận hành các h̓9; th̔9;ng k̘9; thuật trên tàu cá; ... tổ chức thí nghi̓9;m ngư c̖9;; tham gia xây dựng tiêu chu̐9;n k̘9; thuật về khai thác; tư vấn, dịch .... 9. Giáo d̖9;c thể chất 2 (tự chọn). 2. A5, C1. 10. Giáo d̖9;c thể chất 3 (tự chọn) ...
File link: http://ntu.edu.vn/Portals...i%2520thac%2520(15-5).doc
99%
View Online - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ...
lịch hoạt động giáo d̖9;c THCS n9;m học - Mạng Trường Học
9 Tháng Chín 2011 ... Ổn định l̕9;p học, sắp xếp dạy học tự chọn, các hoạt động giáo d̖9;c ( HĐGD), ... cho 3 môn Toán, Ng̗9; v9;n, tiếng Anh kh̔9;i 9 ( từ 22-24/12/2011); ...
File link: http://www.sch.vn/jquery-...20cdfac94a07219bb54e6.doc
98%
View Online - lịch hoạt động giáo dục THCS năm học - Mạng Trường Học
Tải nội dung công v9;n - Sở GD&ĐT Hà Nội
HS tự chọn một trong hai môn Toán bằng Tiếng Pháp hoặc Vật lí bằng Tiếng Pháp. .... d) Giám thị: 50% là giáo viên THCS không dạy Ng̗9; v9;n, Toán l̕9;p 9 n9;m ...
File link: http://hanoi.edu.vn/images_upload/doc_9609.doc
98%
View Online - Tải nội dung công văn - Sở GD&ĐT Hà Nội
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - Trường Đại Học Nha Trang
Tư vấn k̘9; thuật về quy hoạch, thiết kế cơ sở sản xuất và dịch v̖9; liên quan đến chế ... Trình độ ngoại ng̗9;: ngôn ng̗9; Anh đạt chu̐9;n TOEIC 350 điểm hoặc tương .... 9. Giáo d̖9;c thể chất 2 (Tự chọn). 2. -. A5. 10. Giáo d̖9;c thể chất 3 (Tự chọn). 2 ...
File link: http://ntu.edu.vn/Portals...e%2520bien%2520(11-5).doc
98%
View Online - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - Trường Đại Học Nha Trang
ĐỀ THI TS 10 CHUYÊN 2009
Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề). - Thí sinh .... (Nguyễn Đức Quyền, Tư li̓9;u Ng̗9; v9;n 9, Đỗ Ngọc Th̔9;ng (chủ biên), NXBGD, 2006, tr. 121). 1.
File link: http://www.tiengiang.edu.vn/FileUpload/Vanban/%255CFile7544.doc
98%
View Online - ĐỀ THI TS 10 CHUYÊN 2009
ĐỀ THI TS 10-2009
Môn thi: NGỮ VĂN ... Thí sinh làm cả hai phần tự luận và trắc nghi̓9;m khách quan vào giấy thi. .... (Dẫn theo Ng̗9; v9;n 9 tập một, NXB Giáo d̖9;c, 2005, tr, 5). 1. Từ ...
File link: http://www.tiengiang.edu.vn/FileUpload/Vanban/%255CFile7534.doc
98%
View Online - ĐỀ THI TS 10-2009
Tải tập tin - Sở Giáo d̖9;c Đào tạo Ninh Thuận
Ng̗9; v9;n. 72. 68. 140. 72. 68. 140. 72. 68. 140. 90. 85. 175. 6. Lịch sử. 18. 17 ... L ̕9;p 6, 7, 8, 9 cả n9;m có 18 tiết (2 tiết x 9 tháng) Hoạt động giáo d̖9;c ngoài giờ ... đề tự chọn: Chọn 1 trong 3 môn học, hoạt động giáo d̖9;c (Tin học, Ngoại ng̗9; 2, ...
File link: http://ninhthuan.edu.vn/N...2520hoc%25202012-2013.doc
98%
View Online - Tải tập tin - Sở Giáo dục Đào tạo Ninh Thuận
Kế hoạch dạy học tự chọn
Quán tri̓9;t k̘9; các chủ trương, v9;n bản hư̕9;ng dẫn về dạy học tự chọn cho toàn ... đội ngũ và CSVC nên nhà trường đã tập trung b̔9; trí dạy 05 l̕9;p 8,99;i các chủ đề ... Chọn nh̗9;ng giáo viên có n9;ng lực dạy các chủ đề tự chọn trư̕9;c để rút kinh ...
File link: http://dongtrieu.edu.vn/u...20hoc%2520tu%2520chon.doc
97%
View Online - Kế hoạch dạy học tự chọn
UBND TỈNH NINH BÌNH
4 Tháng 4 2012 ... Ng̗9; v9;n, Tiếng Anh. 8. Ng̗9; v9;n, Tiếng Anh. Toán học, Vật lý. 9 ... Các trường có thể tự chọn thêm các môn học khác c9;n cứ vào tình hình thực tế ... Sở Giáo d̖9;c, phòng Giáo d̖9;c và Đào tạo ra đề kiểm tra chung th̔9;ng nhất ...
File link: http://ninhbinh.edu.vn/(A...25202011-2012%2520(3).doc
96%
View Online - UBND TỈNH NINH BÌNH
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
+ Phòng GD&ĐT giao đề kiểm tra môn Toán, Ng̗9; v9;n cho các trường vào ... + Về cơ bản, đề kiểm tra học kỳ theo hình thức tự luận (tùy từng bộ môn nếu thấy cần ... + Đ̔9;i v̕9;i môn Toán, Ng̗9; v9;n và T.Anh l̕9;p 9 : Mỗi trường THCS ra 1 đề đề xuất ... Trên cơ sở các đề đề xuất, Hội đồng ra đề Phòng GD&ĐT lựa chọn hoặc tổ ...
File link: http://hd-thcsbinhhan.hai...an%255C79879572809296.doc
96%
View Online - UBND TỈNH HẢI DƯƠNG