Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play giao an giao duc cong dan lop 6 7 8 9 doc - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   giao an giao duc cong dan lop 6 7 8 9

BN96; NÔNG NGHI̓8;P
Xét đề nghị của V̖9; trưởng V̖9; Giáo d̖9;c dân tN97;c và Chánh V9;n phòng,. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công b̔9; kèm theo Quyết định này các thủ t̖9;c hành chính m̕9;i ban hành thuN97;c phạm vi chức n9;ng .... Tài chính, Hư̕9;ng dẫn thực hi̓9;n các Điều 3, 4, 5, 6, 7, 8 và Điều 9 Nghị định s̔9; 82/2010/NĐ-CP ngày .... Tổng s̔9; l̕9;p dạy TDTTS ...
File link: http://quangbinh.vn2c.com...25062012191322_2226QD.doc
99%
View Online - BỘ NÔNG NGHIỆP
UBND THỊ XÃ TAM ĐI̓8;P
28 Tháng Bảy 2012 ... CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 8 N8;M 2012. Ngành Giáo d̖9;c – Đào tạo thị xã Tam Đi̓9;p. I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 6, 7 N8;M 2012. ... Các trường hoàn tất hồ s)7; cu̔9;i n9;m về công tác phổ cập giáo d̖9;c. ... hi̓9;n xét T̔9;t nghi̓9;p cho học sinh l̕9;p 9 đúng quy định của BN97; và Hư̕9;ng dẫn của Sở GD&ĐT.
File link: http://ninhbinh.edu.vn/(A...so%2520587%255B1%255D.doc
95%
View Online - UBND THỊ XÃ TAM ĐIỆP
Download - Phòng Giáo D̖9;c Trung Học - Sở GD&ĐT Tỉnh Đồng Nai
2 Tháng Bảy 2012 ... C̗7; cán bN97;, giáo viên tham gia tập huấn l̕9;p Phổ biến giáo d̖9;c pháp luật .... SGK l̕9;p 6, 7, 8, 9 và Chư)7;ng trình giáo d̖9;c phổ thông môn GDCD ...
File link: http://gdtrhdongnai.edu.v...mon/QD576_TaphuanGDCD.doc
92%
View Online - Download - Phòng Giáo Dục Trung Học - Sở GD&ĐT Tỉnh Đồng Nai
PHÒNG GD&ĐT HUY̓8;N AN LÃO
4) Tiếp t̖9;c đổi m̕9;i công tác quản lý giáo d̖9;c trung học. ... Học sinh l̕9;p 9 thi đỗ vào l̕9;p 10 THPT đạt 83%, đỗ xếp thứ 7/17 trường ... ĐN97;i ngũ giáo viên của trường chưa đủ về chủng loại, còn thiếu GV, đặc bi̓9;t là GV dạy môn Toán, môn GDCD. .... Tiếp t̖9;c triển khai môn học tự chọn (Tin l̕9;p 6, 7, nghề l̕9;p 8) và chủ đề tự ...
File link: http://thcsquangtrung.anl...HOACH_TO_CHUC_DAY_HOC.doc
92%
View Online - PHÒNG GD&ĐT HUYỆN AN LÃO
Nhận xét sách giáo khoa Ng̗9; V9;n các l̕9;p 6, 7, 8, 9
26 Tháng 4 2012 ... Nhận xét sách giáo khoa Ng̗9; V9;n các l̕9;p 6, 7, 8, 9 ... Quyết định công nhận học viên s̔9;: 1355/2008/QĐ/XHNV- KH&SĐH, ngày 24 tháng 10 n9;m 2008 của Hi̓9;u trưởng ... Cán bN97; hư̕9;ng dẫn khoa học: GS. ... Nhận xét về các bài tập đọc (v9;n xuôi) trong sách tiếng Vi̓9;t l̕9;p 1, 2, 3, 4, 5 (NXB Giáo D̖9;c, 2005).
File link: http://lib.ussh.vnu.edu.vn/jspui/bitstream/123456789/2454/1/03.doc
91%
View Online - Nhận xét sách giáo khoa Ngữ Văn các lớp 6, 7, 8, 9
KHAI THÁC TÍNH N8;NG ĐN96;NG CỦA HỌC SINH, GÂY HỨNG THÚ ...
Tài li̓9;u “Bồi dưỡng giáo viên giảng dạy, sách giáo khoa l̕9;p 6-7-8-9” môn GDCD viết: “Tùy từng bài, từng ph̐7;n, từng điều ki̓9;n dạy học của nhà trường, khả ...
File link: http://www.mocaybac.edu.vn/dulieu/6.skkn.doc
91%
View Online - KHAI THÁC TÍNH NĂNG ĐỘNG CỦA HỌC SINH, GÂY HỨNG THÚ ...
Tên sáng kiến: GIÁO D̖8;C PHÁP LUẬT CHO HỌC SINH TRONG ...
Ở trường THCS môn Giáo d̖9;c công dân của mỗi l̕9;p 6, 7, 8, 9 đều gồm 2 ph̐7;n là Đạo đức và Pháp luật, v̕9;i thời lư̖7;ng tư)7;ng đư)7;ng nhau. Qua khảo sát thực ...
File link: http://thcs-chaubinh-nghe...%2520vi%2520thao-gdcd.doc
90%
View Online - Tên sáng kiến: GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO HỌC SINH TRONG ...
Tap huan Giao duc phap luat va ung - Quảng Ninh
Thực hi̓9;n công v9;n s̔9; 3927/BGDĐT-VP, ngày 22/6/2012 của BN97; Giáo d̖9;c và Đào ... hư̕9;ng dẫn thực hi̓9;n chu̐9;n kiến thức k̘9; n9;ng, sách giáo khoa l̕9;p 6,7,8,9 , ...
File link: http://www.quangninh.gov....cap%2520THCS%25202012.doc
90%
View Online - Tap huan Giao duc phap luat va ung - Quảng Ninh
PHÒNG GIÁO D̖8;C TÂN PHÚ
File link: http://thcstalai.edu.vn/h...-ktra-hoc-ky-ii-11-12.doc
85%
View Online - PHÒNG GIÁO DỤC TÂN PHÚ
Môn GDCD
BGDĐT-GDTrH ngày tháng 8 n9;m 2011 của BN97; Giáo d̖9;c và Đào tạo). 1. ... nhà trường in sao g̗7;i cho tất cả GV bN97; môn. 3.1. Hư̕9;ng dẫn thực hi̓9;n các nN97;i dung. 3.1.1. L̕9;p 10 ... 9. Bài 12. Công dân v̕9;i tình yêu, hôn nhân và gia đình. 80. 83. - Điểm a m̖9;c 2: Hôn nhân là gì? ... Câu hN87;i 5, 6, 7, 8 trong ph̐7;n Câu hN87;i và bài tập .
File link: http://pbc.edu.vn/Content/up/files/Huong%2520dan%2520GDCD%2520THPT.doc
84%
View Online - Môn GDCD