Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play bai thu hoach lop dang vien moi doc - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   bai thu hoach lop dang vien moi

Đề cương môn học Phương pháp công tác Đội TNTP HCM
Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: - Dự lớp: Có. - Thảo luận, bài tập: Có. - Bản thu hoạch: Không. - Thuyết trình: Có. - Báo cáo: Không. - Thi giữa học kỳ: Không ...
File link: http://upes3.edu.vn/asset...%2520HCM%2520-%2520CD.doc
99%
View Online - Đề cương môn học Phương pháp công tác Đội TNTP HCM
CHUYÊN ĐỀ 5
Có thể nói cán bộ, viên chức là lực lượng chính tham gia vào mọi hoạt động của ... Chỉ thị 40/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "xây dựng, nâng cao chất .... Tổ chức xây dựng các kế hoạch hành động phù hợp tầm nhìn chiến lược của ..... Bài giảng điện tử là một hình thức tổ chức bài lên lớp mà ở đó toàn bộ kế ...
File link: http://tccailay.tiengiang.edu.vn/FileUpload/Vanban/File180.doc
99%
View Online - CHUYÊN ĐỀ 5
BÀI PHÁT BIỂU
17 Tháng Năm 2012 ... Trong thời kỳ đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng ta luôn khẳng định, ... Ban Bí thư cũng đã ban hành các Nghị quyết, Chỉ thị để cụ thể hóa các .... tha thiết của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với Đảng ta. .... lọc đội ngũ cán bộ chuẩn bị cho công tác quy hoạch cán bộ đạt kết quả tốt.
File link: http://mic.gov.vn/Attach%2520file/NBS/baiphatbieu_BT_NBS.doc
99%
View Online - BÀI PHÁT BIỂU
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH ĐẠI HỌC HUẾ
1 ngày trước ... Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-ĐU ngày 24 tháng 07 năm 2012 của Ban thường ... Vận động đoàn viên, sinh viên tham gia viết bài cho cuộc thi. ... nạp Đảng hoặc đã học lớp Cảm tình Đảng, lớp Đảng viên mới hoặc đang chuẩn ... Thời hạn nộp bài dự thi: Bí thư Liên chi lập tổ sơ duyệt các bài thi trong đơn ...
File link: http://law.hueuni.edu.vn/..._-_VI%25E1%25BB%2586T.doc
99%
View Online - ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH ĐẠI HỌC HUẾ
ĐẠI HỌC HUẾ
8 Tháng 4 2011 ... Căn cứ kế hoạch công tác năm học 2010-2011, Hiệu trưởng thông báo ... Một số giáo viên chưa quen với việc tổ chức đăng ký và hủy lớp tín chỉ nên chưa thật sự ủng hộ. ... Chuẩn bị các thủ tục liên quan cho Hội thảo khoa học với ĐH .... danh sách đảng viên tham dự Lớp bồi dưỡng đảng viên mới 2011.
File link: http://www.husc.edu.vn/files/tchc/20110408161352_baocaoquy2-2011.doc
99%
View Online - ĐẠI HỌC HUẾ
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
Nâng cao nhận thức của HSSV về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, ... lớp cùng Thư ký khoa/TT phối hợp với báo cáo viên tổ chức cho HSSV làm thu hoạch. ... Thư ký khoa/TT thu bài từ CVHT, tổng hợp và chuyển cho phòng Công tác ... đề cử ban đại diện lớp nhiệm kỳ mới; đề xuất đóng góp ý kiến với khoa/TT, ...
File link: http://www.hcmute.edu.vn/...2012/TBAO-SHOAT-12-13.doc
99%
View Online - BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
ĐẢNG ỦY
29 Tháng Mười 2011 ... LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ DÀNH CHO ĐẢNG VIÊN MỚI. NĂM 2011 ... 8 giờ: Khai mạc lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho đảng viên mới. Phần nội ... 14 giờ 30 - 15 giờ 30: Học viên làm bài thu hoạch.
File link: http://www.uct.edu.vn/sites/default/files/10_2011_1949.doc
99%
View Online - ĐẢNG ỦY
ĐẢNG BỘ TP
QUẬN ỦY QUẬN 9 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ... Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận xây dựng Kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng chính ... Sau các đợt học tập, mỗi giáo viên, cán bộ, công nhân viên phải viết bài thu hoạch và đề ra nhiệm vụ cụ ...
File link: http://hcm.edu.vn/PGDQH/P...0he%25202012(2862012).doc
99%
View Online - ĐẢNG BỘ TP
UBND TỈNH NINH BÌNH
Thời gian, thành phần, địa điểm lớp tập huấn giảng viên cốt cán cấp tỉnh: .... Phòng yêu cầu mỗi trường đăng kí 2 tập tài liệu (mục 3.3 và 3.4) ước giá 130.000 ... đ/c giảng viên gửi Bộ phận GDTH sản phẩm của lớp tập huấn: bài thu hoạch của ...
File link: http://ninhbinh.edu.vn/(A...0huan%2520he%25202012.doc
99%
View Online - UBND TỈNH NINH BÌNH
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
Ban Thường vụ Đảng ủy được quyết định kết nạp, khai trừ đảng viên, khen thưởng ..... Tài liệu học tập chính trị dành cho học viên lớp bồi dưỡng kết nạp Đ ảng do ... Điều lệ Đảng; hướng dẫn để đảng viên mới thảo luận, viết bài thu hoạch và ...
File link: http://www.vinhuni.edu.vn...g_khoa_X_092111112522.doc
99%
View Online - ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH