Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play โครงงานน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพ doc - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   โครงงานน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพ

ตัวอย่างโครงงาน - โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอโครงงาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น ดิฉันได้ศึกษาค้นคว้าจากหนังสือการทำเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ...
File link: http://203.172.248.146/files/1203261010530455/files/project.doc
99%
View Online - ตัวอย่างโครงงาน - โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
โครงงานสุขภาพ เรื่อง 30 นาทีกับการดูแลสุขภาพฯ - โรงเรียนประภัสสรรังสิต
1 ก.ย. 2012 ... การทำโครงงานสุขภาพนี้ เป็นการจุดประกายจากการเรียนโดยกลุ่มพวกเรา เกิดความสงสัย อยากรู้ อยากเห็นในเรื่องที่สนใจ ... หรือไม่ถูกหลักโภชนาการ และปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อ สุขภาพของมนุษย์เรา ...... วางแผนและค้นคว้าข้อมูลเพื่อนำมาทำโครงงาน (P).
File link: http://www.prs.ac.th/krong-ngan%2520.doc
99%
View Online - โครงงานสุขภาพ เรื่อง 30 นาทีกับการดูแลสุขภาพฯ - โรงเรียนประภัสสรรังสิต
โครงการคุณธรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนวัด ...
ดังนั้น เพื่อเป็นการน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ... วัตถุประสงค์ของโครงงาน 1. ... ใบงานเรื่อง..การทำน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพในวันศุกร์สุดสัปดาห์
File link: http://watlaemschool.ac.t...%25A2%25E0%25B8%25871.doc
99%
View Online - โครงการคุณธรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนวัด ...
เครื่องปั่นน้ำผลไม้ อ.สันติ - 202.143.171.227
เครื่องปั่นน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพและประหยัดพลังงานที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ เป็น .... นำชิ้นงานที่ปอกแล้วไปเข้าเครื่องกัดเฟือง เพื่อกัดเซาะฟันเฟืองตามระบบของเฟืองนั้น ๆ. 3. ... หมายเลข 6 ฐานยึดโครงจักรยานติดกับฐานหน้า หมายเลข 7 โถปั่นผลไม้ หมายเลข 8  ...
File link: http://202.143.171.227/research/santi-6.doc
99%
View Online - เครื่องปั่นน้ำผลไม้ อ.สันติ - 202.143.171.227
วัตถุประสงค์ของโครงงาน
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง วัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย .... คำสั่ง ให้นักเรียนสำรวจ แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาในท้องถิ่นของนักเรียนแล้วบันทึกผลลงในแบบ ..... สมุนไพรชนิดต่างที่ สามารถนำมาทำเป็นน้ำดื่มเพื่อสุขภาพและเป็นการปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ...
File link: http://www.hangdong.ac.th...les/File/thasna1/doc1.doc
99%
View Online - วัตถุประสงค์ของโครงงาน
นวัตกรรมทางเลือกสุขภาพ
การที่โครงงานเรื่องนี้สำเร็จไปได้ด้วยดีนั้น ต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ สุภาวดี นพรุจ จินดา ... และผู้ใหญ่รวมถึงผู้สูงอายุทุกคนที่ทดลองใช้ผลงานนวัตกรรม ... สมุนไพรที่มีอยู่ใน ท้องถิ่นมาประยุกต์ในการแก้ไขปัญหาปวดเมื่อยเพื่อเป็นทางเลือกสุขภาพอีกทางหนึ่งสำหรับ ผู้สูงอายุ ... ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพราะวัสดุอุปกรณ์สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ และหาได้ภายใน บ้าน.
File link: http://61.19.86.230/develop/images/data/5317.doc
99%
View Online - นวัตกรรมทางเลือกสุขภาพ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘
กลุ่มที่ 2 โครงงานธุรกิจการจำหน่ายถุงพลาสติกเพื่อรีไซเคิล. กลุ่มที่ 3 โครงงานธุรกิจการให้ บริการอินเทอร์เน็ต. กลุ่มที่ 4 โครงงานธุรกิจการผลิตและจำหน่ายน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพ.
File link: http://www.sisaketedu1.go.th/53/article/Satidaporn_K_archeep3.doc
99%
View Online - แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘
ตัวอย่างโครงงาน
รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอโครงงาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น ในหัวข้อ ... คณะผู้จัดทำโครงงานได้ศึกษาจากหนังสือ ผลไม้และเครื่องดื่มผสม ...
File link: http://poonyaporn.files.w...887e0b8b2e0b899e0b8ad.doc
99%
View Online - ตัวอย่างโครงงาน
บทที่3
ในบทนี้จะเป็นบทที่สำคัญที่สุดเพราะจะทำให้รู้ได้ว่าผู้จัดทำโครงงาน ทำอะไรบ้าง อย่างไร ซึ่งครูควรแนะนำ ... ผู้บริโภค น้ำผลไม้ทั่วไปในเขตตลาดคลองถมสิงห์บุรี .... ควรประยุกต์และ นำสมุนไพรมาผสมผสานในอาหารชนิดอื่นๆและควรจัดทำโครงการอาหารเพื่อสุขภาพอื่นๆ.
File link: http://202.143.154.147/~assessment/files/v1.doc
99%
View Online - บทที่3