Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play โครงงานขนมไทย doc - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   โครงงานขนมไทย

Download File : tasanee-108-2553-2.doc
งบประมาณที่ได้รับ. - ชื่ อโครงงานธุรกิจคุณธรรม ของโรงเรียนแม่ข่ายและลูกข่าย. 2.3 กิจกรรมโครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทำดี ถวายในหลวง. - กระบวนการ /วิธีการที่ดำเนินการ  ...
File link: http://www.lopburi1.go.th/eoffice/files/doc/tasanee-108-2553-2.doc
99%
View Online - Download File : tasanee-108-2553-2.doc
โครงงาน ขนมทองหยอด - NKK Classnet
โครงงาน ขนมทองหยอด. สาขาของงานวิจัย ขนมไทย. ชื่อผู้ทำโครงงาน. ด.ญ. ฐนพร สีชัย. ด .ญ. เบญจมาศ สงวนศิลป์. ด.ญ. อรอนงค์ ศรีเชียงหา. ด.ญ. สโรชิณีย์ ศรีสุวรรณ.
File link: http://classnet.nkk.ac.th/etraining/file/1149482541-tip.doc
99%
View Online - โครงงาน ขนมทองหยอด - NKK Classnet
โครงการ : การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำขนมไทยสู่การ ... - e office
โครงการ การทำขนมไทย. แผนงาน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน. สนองนโยบายโรงเรียน การ พัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพมุ่งสู่มาตรฐาน. สนองกลยุทธ์โรงเรียน ...
File link: http://eoffice.trang2.go....102840255300102_27526.doc
99%
View Online - โครงการ : การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำขนมไทยสู่การ ... - e office
โครงการสอนรายวิชา ง 40229 ขนมไทยแสนอร่อย - NET76
การบรรจุ การเก็บรักษาขนมไทยอย่างถูกสุขลักษณะ. การปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย. การทำ ขนมไทยชนิดต่างๆ จำหน่าย. กำหนดราคาจัดจำหน่ายและจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย. 2. 4. 4 .
File link: http://krumontree.net76.net/son/40229.doc
99%
View Online - โครงการสอนรายวิชา ง 40229 ขนมไทยแสนอร่อย - NET76
โครงงาน ชื่อโครงงาน(ภาษาไทย) ขนมตาลเม็ด ชื่อโครงงาน(อังกฤษ) ชื่อผู้จัด ...
3 ก.พ. 2013 ... ความสำคัญของโครงงาน. ปัจจุบันประเทศไทยมีขนมไทยอยู่มากมาย ซึ่งแต่ล่ะชนิดก็มีความ แตกต่างกันก็มีลักษณะที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ ...
File link: http://www.pm.ac.th/files/1205242222361383_13020315152646.doc
99%
View Online - โครงงาน ชื่อโครงงาน(ภาษาไทย) ขนมตาลเม็ด ชื่อโครงงาน(อังกฤษ) ชื่อผู้จัด ...
โครงการ ทำขนมไทย แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา สนอง ...
23 พ.ย. 2010 ... โครงการ ทำขนมไทย. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา. สนองกลยุทธ์ พัฒนา คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา. ลักษณะโครงการ โครงการใหม่.
File link: http://eoffice.korat3.go....8%2597%25E0%25B8%25A2.doc
99%
View Online - โครงการ ทำขนมไทย แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา สนอง ...
โครงงาน เรื่องใบตองมีผลช่วยทำให้ขนมไทย
ความเป็นมาของโครงงาน. ขนมไทยหลายอย่าง เช่น ขนมกล้วย ขนมตาล ขนมใส่ไส้ ขนมแตง พวกนี้ล้วนห่อด้วยใบตอง ซึ่งเป็นใบของกล้วยน้ำว้าที่ปลูกกันอยู่ตามบ้านสมัยก่อน ใบตองนี้ ...
File link: http://www.prathomsatit.c...581%25E0%25B8%2584.55.doc
99%
View Online - โครงงาน เรื่องใบตองมีผลช่วยทำให้ขนมไทย
ขนมไทยเขาใช้อะไรห่อ
โครงงาน”ขนมไทยเขาใช้อะไรห่อ”ได้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจว่าขนมไทยที่ จำหน่ายใช้วัสดุอะไรห่อและเพื่อศึกษาผลกระทบจากการใช้วัสดุต่างๆที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม โดย ...
File link: http://www.prc.ac.th/SBM/jobteacher/saowanee/kanomthai.doc
99%
View Online - ขนมไทยเขาใช้อะไรห่อ
(เค้าโครง)
ชื่อโครงงาน ขนมในตระกูลทอง. ชื่อผู้ทำโครงงาน 1 นายชัยภัทร ชื่นจิตร์ ม.3/8 เลขที่ 13. ชื่อ ที่ปรึกษาโครง ... ส่วนผสม วิธีทำ ประวัติความเป็นมาขนมไทยโดยเฉพาะขนมในตระกูลทอง.
File link: http://images.3813chaipha...rnal:3%26nmid%3D410664676
99%
View Online - (เค้าโครง)
หน้าปก
หน้าปก. คำนำ. สารบัญ. บทที่1อธิบายเกี่ยวกับโครงงานที่จัดทำ. ปัจจุบันขนมไทยเป็นที่รู้จัก เฉพาะคนที่กินขนมตอนเด็กแต่พอโตขึ้นเริ่มมีชาวต่างชาติเข้ามาในเมืองไทย ...
File link: http://dekdee.buu.ac.th/~...9%25E9%25D2%25BB%25A1.doc
99%
View Online - หน้าปก