Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play สวนถาดชื้น ชนะเลิศ doc - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   สวนถาดชื้น ชนะเลิศ

click ดาว์นโหลดเอกสาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ปลาย(รองชนะเลิศอันดับ ๑). ๖.๒ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.ต้น(รองชนะเลิศอันดับ ๒). ๖.๓ จัด สวนถาดแบบชื้น ม.ปลาย (รองชนะเลิศอันดับ ๑). ๖.๔ ออกแบบเครื่องใช้ด้วยคอมพิวเตอร์ ม.
File link: http://www.mskyt28.info/document/d3a5cab62a9ec44e1abf30ca3ce14170.doc
99%
View Online - click ดาว์นโหลดเอกสาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
สารสนเทศโรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา ปีการศึกษา 2555.doc
รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน รองชนะเลิศ กิจกรรมการจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-3. ระดับเขตพื้นที่. สพม.20. นายวุฒิชัย มูลน้อย. นางสาวคณาทิพย์ เกตุปาน. นายศิริ ...
File link: http://www.udp.ac.th/web1/web/mainfile/qOHgTpZRvGIM.doc
99%
View Online - สารสนเทศโรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา ปีการศึกษา 2555.doc
โครงการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี ๒๕๔๖ - หน้าหลัก ...
กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมการแข่งขันการจัดสวนถาด (สวนถาดแบบชื้น). งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ .... พร้อมเกียรติบัตร. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร.
File link: http://sciexpo.sskru.ac.th/attachments/article/73/krongkarn.doc
99%
View Online - โครงการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี ๒๕๔๖ - หน้าหลัก ...
ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 2553 ระดับกลุ่มโรงเรียน
ญ.เพ็ญศิริ อยู่ม่วง. ผลการแข่งขันทักษะวิชาการระดับจังหวัด. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น. 1. การจัดสวนถาดแบบชื้น. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เกียรติบัตรระดับทอง. 1.เด็กหญิงสริดา ...
File link: http://klongsomboon.sskedarea.net/fun%2520goup.doc
99%
View Online - ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 2553 ระดับกลุ่มโรงเรียน
ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 2553 ระดับจังหวัด
วนิชา ขุนนุช. 5. ด.ญ.วรดา ยิ้มวาย. ผลการแข่งขันทักษะวิชาการระดับจังหวัด. ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น. 1. การจัดสวนถาดแบบชื้น. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เกียรติบัตรระดับ ทอง.
File link: http://klongsomboon.sskedarea.net/fun%2520goup%25202.doc
99%
View Online - ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 2553 ระดับจังหวัด
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ - สพป.มุกดาหาร
ชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคำอาฮวน. เด็กชายพันธกานต์ ไชยยายงค์ ... ชนะเลิศอันดับที่ ๑๐ โรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน ..... การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ป.๔-๖.
File link: http://www.mdh.obec.go.th/web/news_file/p81873990942.doc
99%
View Online - รายละเอียดแนบท้ายประกาศ - สพป.มุกดาหาร
รายละเอียดเพิ่มเติม - โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
20 พ.ย. 2011 ... 1. การแข่งขันแปรรูปอาหาร. ได้รับรางวัลชนะเลิศ. 2. การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น. ม. 4 -6 ได้รับรางวัลอับดับ 3. (วันพฤหัสบดีที่ 17). - สอนจำนวน 6 คาบ.
File link: http://www.acu.ac.th/html_edu/acu/temp_news/21579.doc
99%
View Online - รายละเอียดเพิ่มเติม - โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ชิงรางวัลทุนการศึกษา
30 ม.ค. 2012 ... การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น. 1.ระดับการแข่งขัน และรางวัล. 1.1นักเรียนระดับ ชั้น ป.4- 6. รางวัลที่ 1 ถ้วยรางวัลชนะเลิศ และทุนการศึกษา 1,000 บาท.
File link: http://eoffice.korat3.go....9%2589%25E0%25B8%2599.doc
99%
View Online - การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ชิงรางวัลทุนการศึกษา
เด็กหญิงศราวดี ศรีบรรเทา
จุดที่ ๑ การต้อนรับและการรับรอง. จุดที่ ๒ การประเมินกิจกรรมบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา. และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ.
File link: http://182.93.222.20/labs...8%25B1%25E0%25B8%2599.doc
99%
View Online - เด็กหญิงศราวดี ศรีบรรเทา
ระเบียบวาระการประชุม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑. 1. การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก. ได้แก่ โรงเรียน ชุมชนวัดวังเคียน. 2. การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา.
File link: http://202.143.169.114/data/data_vara/vara%25202-56.doc
99%
View Online - ระเบียบวาระการประชุม